Gwarancja LG

Sprawdź warunki gwarancji Twojego produktu.
LG Electronics zapewnia bezpłatną obsługę gwarancyjną w trakcie okresu gwarancji produktu. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami gwarancji.

Warunki Gwarancji LG

Wybierz produkt, aby zapoznać się z warunkami gwarancji.
 1. Gwarancja dotyczy wyrobów powszechnego użytku dystrybuowanych przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej.
 2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
 3. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku lub dostarczonym przez sprzedawcę duplikacie oryginalnej Karty Gwarancyjnej i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis Klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy oraz ograniczonej gwarancji rozszerzonej wskazanej w tabeli „Gwarancja rozszerzona”, licząc od daty wydania sprzętu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub bezspornym udowodnieniu przez Konsumenta, iż sprzęt jest w okresie gwarancji. Rozszerzona gwarancja ograniczona zostaje do określonych podzespołów dla wskazanych produktów i obejmuje wyłącznie pokrycie przez gwaranta kosztów danego podzespołu. Koszt obsługi serwisowej oraz logistycznej nie jest pokrywany w ramach gwarancji rozszerzonej.
 5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 6. W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania sprzęt powinien zostać dostarczony do właściwego miejsca lub przekazany do wysyłki w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
 7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenie, zalanie, a także uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), wynikłe w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia.
 8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, a także utraty danych, informacji oraz uszkodzeń nośników.
 9. Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie działania. Usługi ww. są płatne przez Klienta.
 10. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
 11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 roku poz.827) oraz z przepisów ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz.U .z 2018r., poz.1025) w tym w szczególności gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • OLED Premium TV (seria G2/G3/G4 & Z2/Z3/Z4 & M3/M4)

  • Gwarancja rozszerzona5 lat gwarancji na panel OLED

Pralka / Lodówka / Suszarka / Szafa Parowa / Zmywarka / Kuchenka Mikrofalowa

 1. Gwarancja dotyczy wyrobów powszechnego użytku dystrybuowanych przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej.
 2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
 3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku lub dostarczonym przez sprzedawcę duplikacie oryginalnej karty gwarancyjnej i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy oraz ograniczonej gwarancji rozszerzonej wskazanej w tabeli „Gwarancja rozszerzona”, licząc od daty wydania sprzętu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub bezspornym udowodnieniu przez konsumenta, iż sprzęt znajduje się w okresie gwarancji.
 5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 6. W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania, sprzęt powinien zostać dostarczony do właściwego miejsca lub przekazany do wysyłki w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
 7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), wynikłe w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia.
 8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń nośników.
 9. Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie działania. Usługi w/w są płatne przez Klienta.
 10. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
 11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 roku poz. 827).
 • Chłodziarko-zamrażarka

  • Gwarancja rozszerzona10 lat gwarancji na kompresory - liniowy oraz inwerterowy20 lat gwarancji na kompresory w lodówkach Signature
 • Pralka Direct-Drive

  • Gwarancja rozszerzona10 lat gwarancji na silnik Direct Drive20 lat gwarancji na kompresor w pralkach Signature
 • Suszarka

  • Gwarancja rozszerzona10 lat gwarancji na podwójną sprężarkę inwerterową10 lat gwarancji na silnik inwerterowy
 • Szafa parowa LG Styler

  • Gwarancja rozszerzona10 lat gwarancji na kompresor
 • Zmywarka

  • Gwarancja rozszerzona10 lat gwarancji na silnik Direct Drive pompy myjącej
 • Kuchenka mikrofalowa

  • Gwarancja rozszerzona10 lat gwarancji na magnetron
 1. Gwarancja dotyczy wyrobów powszechnego użytku dystrybuowanych przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej.
 2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
 3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku lub dostarczonym przez sprzedawcę duplikacie oryginalnej karty gwarancyjnej i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy oraz ograniczonej gwarancji rozszerzonej wskazanej w tabeli „Gwarancja rozszerzona”, licząc od daty wydania sprzętu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub bezspornym udowodnieniu przez konsumenta, iż sprzęt znajduje się w okresie gwarancji.
 5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 6. W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania, sprzęt powinien zostać dostarczony do właściwego miejsca lub przekazany do wysyłki w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
 7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), wynikłe w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia.
 8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń nośników.
 9. Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie działania. Usługi w/w są płatne przez Klienta.
 10. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
 11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 roku poz. 827).
 1. LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Wołoska 22, 02-675 Warszawa, (zwany dalej „Gwarantem”) zapewnia sprawne działanie komputera przenośnego powszechnego użytku, na który wydana jest niniejsza Gwarancja (określonego w dalszej części dokumentu jako „Sprzęt”), dystrybuowanego na terytorium Unii Europejskiej pod warunkiem korzystania ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno – eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi (dalej jako: „Instrukcja”).
 2. Gwarant zaświadcza, iż Sprzęt Gwaranta nie posiada wad materiałowych ani wykonawczych przy normalnym użytkowaniu w okresie trwania niniejszej Gwarancji.
 3. Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest wyłącznie posiadacz oryginalnej poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej.
 4. Gwarancja jest ważna na terytorium Unii Europejskiej.
 5. Gwarant ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zainstalowany system operacyjny oraz rozprowadzane oprogramowanie. Warunki odpowiedzialności są ustalone w odpowiedniej licencji użytkownika końcowego dostarczonej razem ze Sprzętem.
 6. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku lub dostarczonym przez Sprzedawcę duplikacie oryginalnej karty gwarancyjnej i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis Kupującego. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 7. Na sprzęt wymieniony w punkcie 1 niniejszego dokumentu, Gwarant udziela Gwarancji na okres 24 miesięcy - z wyjątkiem baterii znajdującej się w Sprzęcie. Na baterię udzielona zostaje Gwarancja na okres 12 miesięcy.
 8. Czas Gwarancji liczony jest od momentu wydania Sprzętu Kupującemu.
 9. Realizacja uprawnień gwarancyjnych przez uprawnionego z Gwarancji odbywać się będzie po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz po potwierdzeniu przez Gwaranta, bądź działającej w imieniu Gwaranta Autoryzowanej Stacji Serwisowej (dalej jako: „Serwis”) zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub w przypadku braku dowodu zakupu po bezspornym udowodnieniu przez uprawnionego z Gwarancji, iż sprzęt znajduje się w okresie gwarancji. W sytuacji braku możliwości bezspornego udowodnienia przez uprawnionego z Gwarancji okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie, Gwarant zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez 24 miesiące począwszy od daty produkcji Sprzętu.
 10. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do naprawy, bądź wymiany uszkodzonego sprzętu. Poszczególne moduły usunięte podczas naprawy są własnością Gwaranta.
 11. Obowiązki wskazane powyżej w punkcie 10, Gwarant realizować będzie poprzez Serwis.
 12. Wady ujawnione w okresie Gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z Gwarancji lub udostepnienia go w miejscu, w którym się znajduje.
 13. W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania, Sprzęt powinien zostać dostarczony do właściwego miejsca lub przekazany do wysyłki w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu. Serwis Gwaranta pokryje koszty wysyłki reklamowanego sprzętu w obie strony, wyłącznie pod warunkiem wysłania sprzętu uzgodnioną uprzednio pomiędzy Klientem a Serwisem firmą kurierską, po dokładnym oklejeniu paczki danymi adresowymi Stron i załączeniu wymaganych danych, t.j. ważnej karty gwarancyjnej i kopii dowodu zakupu, danych adresowych Klienta, danych do kontaktu (telefon, adres e-mail) oraz opisu usterki. Dodatkowo wymagane jest umieszczenie haseł zamieszczonych na system operacyjny lub BIOS. Ponadto przed naprawą Klient winien skopiować cenne dane znajdujące się na dysku twardym.
 14. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte Gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, nieprawidłowym działaniem sieci elektrycznej, wynikające z zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), uszkodzenia, które zaistniały w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia.
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym Sprzęcie, skutkujące w szczególności utratą danych, utratą oprogramowania, nośników, koniecznością poniesienia kosztów rekonfiguracji, odzyskiwania danych, utratą obrotu, zysku, oszczędności.
 16. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności, wskazane w punkcie 15, ma zastosowanie również do sytuacji, w której Gwarant lub Serwis został poinformowany przez Klienta o możliwości wystąpienia takich szkód.
 17. Gwarancja nie obejmuje także:
  • materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, dodatkowego oprogramowania, sterowników, czyszczenie i konserwacja, sprawdzenie działania. Usługi te są płatne przez Klienta;
  • Sprzętu, w którym numer seryjny został zmieniony, usunięty, bądź jest niewidoczny;
  • przypadków, w którym plomby gwarancyjne zostały uszkodzone lub w jakikolwiek inny sposób zmienione;
  • sytuacji, w których do uszkodzenia doszło z powodu niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego podłączenia urządzenia peryferyjnego (np. klawiatura, ekran);
  • przypadków, w których do uszkodzenia doszło w wyniku pracy lub przechowywania produktu w warunkach odbiegających od warunków przedstawionych w Instrukcji;
  • uszkodzenia sprzętu wynikającego wyłącznie z winy elementów, których producentem oraz sprzedawcą nie jest Gwarant;
  • uszkodzeń spowodowanych błędnym działaniem oprogramowania Sprzętu lub zaistniałych na skutek zainfekowania Sprzętu wirusem komputerowym;
  • uszkodzenia lub uraty oprogramowania lub danych, do których doszło podczas naprawy lub wymiany części;
  • zużycia plastikowych powierzchni oraz innych zewnętrznych części, będących konsekwencją codziennego zwykłego użytkowania sprzętu;
  • akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych posiadających określony czas działania;
  • uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  • sytuacji, w których Sprzęt użytkowany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sprzeczności z Instrukcją.
 18. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, uprawniony z Gwarancji poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Serwisowi , jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Sprzętu w miejscu użytkowania Sprzętu– koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Serwisu do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany.
 19. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (in¬stalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 20. Uprawniony z Gwarancji traci wszelkie prawa wynikające z Gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 21. Gwarant. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność Serwisu zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. Za siłę wyższą rozumieć należy wszelkie okoliczności niezależne od Gwaranta, którym Gwarant nie mógł zapobiec, a które czynią niemożliwym wykonanie zobowiązań Gwaranta, wynikających z niniejszego dokumentu - w szczególności takie jak: strajk, klęski żywiołowe, postoje na przejściach granicznych, zamieszki wewnętrzne, bunt, celowe uszkodzenia, działania terrorystyczne lub zagrożenia takimi działaniami, działania wojenne.
 22. Gwarant nie odpowiada za utratę sprzętu, bądź jakiekolwiek szkody pośrednie, czy bezpośrednie wynikłe z użycia, bądź tez nieprawidłowego użycia Sprzętu.
 23. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 roku poz. 827) oraz z przepisów ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025).
 1. Gwarancja dotyczy wyrobów powszechnego użytku dystrybuowanych przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej.
 2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
 3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku lub dostarczonym przez sprzedawcę duplikacie oryginalnej karty gwarancyjnej i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy oraz ograniczonej gwarancji rozszerzonej wskazanej w tabeli „Gwarancja rozszerzona”, licząc od daty wydania sprzętu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub bezspornym udowodnieniu przez konsumenta, iż sprzęt znajduje się w okresie gwarancji.
 5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 6. W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania, sprzęt powinien zostać dostarczony do właściwego miejsca lub przekazany do wysyłki w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
 7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), wynikłe w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia.
 8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń nośników.
 9. Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie działania. Usługi w/w są płatne przez Klienta.
 10. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
 11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 roku poz. 827).
 • Projektor

  • Gwarancja rozszerzona36 miesięcy gwarancji na produkt6 miesięcy gwarancji na lampę6 miesięcy gwarancji na baterię
 1. LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Wołoska 22, 02-675 Warszawa, (zwana dalej „Gwarantem”) zapewnia sprawne działanie przenośnego ekranu +View, na który wydana jest niniejsza Gwarancja (określonego w dalszej części dokumentu jako: „Sprzęt”), dystrybuowanego na terytorium Unii Europejskiej pod warunkiem korzystania ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno--eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi (dalej jako: „Instrukcja”).
 2. Gwarant zaświadcza, iż Sprzęt Gwaranta nie posiada wad materiałowych ani wykonawczych przy normalnym użytkowaniu w okresie trwania niniejszej Gwarancji.
 3. Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest wyłącznie posiadacz oryginalnej, poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
 4. Gwarancja jest ważna na terytorium Unii Europejskiej.
 5. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona została na oryginalnym druku lub dostarczonym przez sprzedawcę duplikacie oryginalnej Karty Gwarancyjnej i zawiera następujące dane: nazwę Sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis Kupującego. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
 6. Na Sprzęt wymieniony w punkcie 1 niniejszego dokumentu Gwarant udziela Gwarancji na okres 24 miesięcy.
 7. Czas Gwarancji liczony jest od momentu wydania Sprzętu Kupującemu.
 8. Realizacja uprawnień gwarancyjnych przez Uprawnionego z Gwarancji odbywać się będzie po przedstawieniu Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz po potwierdzeniu przez Gwaranta bądź działającej w imieniu Gwaranta Autoryzowanej Stacji Serwisowej (dalej jako: „Serwis”) zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub w przypadku braku dowodu zakupu po bezspornym udowodnieniu przez Uprawnionego z Gwarancji, iż Sprzęt znajduje się w okresie Gwarancji. W sytuacji braku możliwości bezspornego udowodnienia przez Uprawnionego z Gwarancji okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie, Gwarant zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez 24 miesiące, począwszy od daty produkcji Sprzętu.
 9. W okresie Gwarancji Gwarant zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany uszkodzonego Sprzętu. Poszczególne moduły usunięte podczas naprawy są własnością Gwaranta.
 10. Obowiązki wskazane powyżej w punkcie 9 Gwarant realizować będzie poprzez Serwis.
 11. Wady ujawnione w okresie Gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji lub udostepnienia go w miejscu, w którym się znajduje.
 12. W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania Sprzęt powinien zostać dostarczony do właściwego miejsca lub przekazany do wysyłki w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu. Serwis Gwaranta pokryje koszty wysyłki reklamowanego Sprzętu w obie strony, wyłącznie pod warunkiem wysłania Sprzętu uzgodnioną uprzednio pomiędzy Klientem a Serwisem firmą kurierską, po dokładnym oklejeniu paczki danymi adresowymi Stron i załączeniu wymaganych danych, tj. ważnej Karty Gwarancyjnej i kopii dowodu zakupu, danych adresowych Klienta, danych do kontaktu (telefon, adres e-mail) oraz opisu usterki.
 13. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte Gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, nieprawidłowym działaniem sieci elektrycznej, wynikające z zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), uszkodzenia, które zaistniały w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym Sprzęcie, skutkujące w szczególności utratą danych, oprogramowania, nośników, koniecznością poniesienia kosztów rekonfiguracji, odzyskiwania danych, utratą obrotu, zysku, oszczędności.
 15. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności, wskazane w punkcie 14, ma zastosowanie również do sytuacji, w której Gwarant lub Serwis został poinformowany przez Klienta o możliwości wystąpienia takich szkód.
 16. Gwarancja nie obejmuje także:
  • materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie Sprzętu, dodatkowego oprogramowania, sterowników, czyszczenie i konserwacja, sprawdzenie działania; usługi te są płatne przez Klienta;
  • Sprzętu, w którym numer seryjny został zmieniony, usunięty bądź jest niewidoczny;
  • przypadków, w których plomby gwarancyjne zostały uszkodzone lub w jakikolwiek inny sposób zmienione;
  • sytuacji, w których do uszkodzenia doszło z powodu niewłaściwej instalacji;
  • przypadków, w których do uszkodzenia doszło w wyniku pracy lub przechowywania produktu w warunkach odbiegających od warunków przedstawionych w Instrukcji;
  • uszkodzenia Sprzętu wynikającego wyłącznie z winy elementów, których producentem oraz sprzedawcą nie jest Gwarant;
  • uszkodzeń spowodowanych błędnym działaniem oprogramowania Sprzętu lub zaistniałych na skutek zainfekowania Sprzętu wirusem komputerowym;
  • zużycia plastikowych powierzchni oraz innych zewnętrznych części, będących konsekwencją codziennego zwykłego użytkowania Sprzętu;
  • akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych posiadających określony czas działania;
  • uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  • sytuacji, w których Sprzęt użytkowany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sprzeczności z Instrukcją.
 17. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy Uprawniony z Gwarancji poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Serwisowi, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Sprzętu w miejscu jego użytkowania – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Serwisu do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany.
 18. Za nieuzasadnione żądanie naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nieobjętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 19. Uprawniony z Gwarancji traci wszelkie prawa wynikające z Gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność Serwisu zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. Za siłę wyższą rozumieć należy wszelkie okoliczności niezależne od Gwaranta, którym Gwarant nie mógł zapobiec, a które czynią niemożliwym wykonanie zobowiązań Gwaranta wynikających z niniejszego dokumentu – w szczególności takie, jak: strajk, klęski żywiołowe, postoje na przejściach granicznych, zamieszki wewnętrzne, bunt, celowe uszkodzenia, działania terrorystyczne lub zagrożenie nimi, działania wojenne.
 21. Gwarant nie odpowiada za utratę Sprzętu bądź jakiekolwiek szkody pośrednie czy bezpośrednie wynikłe z użycia lub też nieprawidłowego użycia Sprzętu.
 22. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 roku poz.827) oraz z przepisów ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz.U .z 2018r., poz.1025) w tym w szczególności gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.