Accessibility Help Banner

Dostępność strony LG.com

Równe środowisko cyfrowe dla wszystkich

Uważamy, że każdy powinien mieć możliwość wygodnego korzystania z naszej witryny, niezależnie od ograniczeń fizycznych lub środowiskowych. Aby utrzymać standardy dostępności LG.com, ustanowiliśmy LWCAG (politykę standardów dostępności sieci LG.com) i stale kontrolujemy kwestie dostępności sieci.

Pomoc w kwestiach dostępności

W wytycznych wyjaśniono, jak korzystać z funkcji ułatwień dostępu oferowanych przez system Windows, przeglądarki internetowe lub LG.COM, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z LG.COM w bardziej przystępny sposób. Jeżeli zamiast myszy korzystasz z klawiatury lub technologii wspomagających, wybierz zakładkę „Sterowanie klawiaturą”. Jeśli masz problemy ze wzrokiem, wybierz zakładkę „Osoby niedowidzące”. Jeśli masz problemy ze słuchem, wybierz zakładkę „Osoby niedosłyszące”.

Korzystanie z blokad obejścia

Po wejściu na stronę LG.com naciśnij klawisz Tab na klawiaturze. Pojawi się link z napisem „Przejdź do treści”. Naciśnij Enter, aby przejść bezpośrednio do głównej zawartości.

Na stronie LG.com naciśnij dwukrotnie klawisz Tab na klawiaturze. Pojawi się link z napisem „Przejdź do pomocy dotyczącej dostępności”. Naciśnij Enter, aby przejść bezpośrednio do pomocy dotyczącej dostępności.

Use Date Picker

Na stronach wparcia warstwa kalendarza pojawia się, gdy pole wejściowe z ikoną kalendarza jest skupione. Aby poruszać się w przód i w tył po warstwie kalendarza, naciskaj klawisze strzałek.

Aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca, naciśnij przycisk Page Up lub Page Down.

Można również wprowadzić datę bezpośrednio za pomocą klawisza numerycznego bez korzystania z warstwy kalendarza.

Przy wybieraniu daty dostawy produktu po kliknięciu przycisku „Kalendarz” pojawia się warstwa kalendarza. Możesz przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca za pomocą przycisków „Poprzedni miesiąc” i „Następny miesiąc”.

Korzystanie z suwaka

Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do suwaka, i użyj klawiszy strzałek, aby ustawić jego wartość.

Przy korzystaniu z programu do odczytu ekranu (JAWS lub NVDA) naciśnij klawisz Tab, aby przejść do suwaka, oraz użyj klawiszy Alt + strzałka, aby ustawić wartości suwaka.

Przenieś skupienie, gdy pojawi się komunikat alarmowy

Jeśli podejmiesz działanie (takie jak naciśnięcie przycisku logowania) i wystąpi błąd, usłyszysz komunikat ostrzegawczy bez przenoszenia skupienia na alert. Możesz użyć Shift+tab, aby wrócić do poprzedniego pola wejściowego.

Po ustawieniu skupienia na polu wejściowym, w którym wystąpił błąd, możesz odczytać komunikat o błędzie.

Rejestracja bez ograniczeń czasowych

Po wprowadzeniu adresu e-mail podczas rejestracji rozpocznie się 10-minutowe odliczanie weryfikacyjne. Możesz jednak w dowolnym momencie skorzystać z przycisku „Przedłuż czas weryfikacji” obok pola wprowadzania kodu weryfikacyjnego. Naciśnięcie przycisku „Wydłuż czas weryfikacji” spowoduje wydłużenie czasu weryfikacji o 10 minut.

Funkcja powiększania

LG.com dokłada wszelkich starań, aby uchronić przed utratą informacji nawet przy powiększeniu ekranu o 400% w rozdzielczości 1280x1024.

Funkcja powiększania w przeglądarce microsoft edge (najnowsza wersja)

 1. Jeśli korzystasz z Microsoft Edge, kliknij „…” w prawym górnym rogu przeglądarki.

 2. Na liście opcji kliknij „Powiększenie”. Pojawi się boczne menu.

 3. Wybierz wstępnie określony poziom powiększenia lub podaj poziom niestandardowy, klikając przycisk „Niestandardowy” i wprowadzając wartość powiększenia.

Microsoft Edge umożliwia również zmianę rozmiaru tekstu za pomocą skrótów klawiaturowych:

 • Naciśnij klawisze Ctrl i +, aby powiększyć rozmiar
 • Naciśnij klawisze Ctrl i -, aby zmniejszyć rozmiar
 • Naciśnij klawisze Ctrl i 0, aby powrócić do domyślnego rozmiaru

Funkcja powiększania w przeglądarce firefox (najnowsza wersja)

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, kliknij przycisk „☰„ w prawym górnym rogu.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć daną proporcję, naciśnij przycisk „-” lub „+” w obszarze „Powiększenie” na liście.

Można również przejść

Firefox umożliwia również zmianę rozmiaru tekstu za pomocą skrótów klawiaturowych:

 • Naciśnij klawisze Ctrl i +, aby powiększyć rozmiar
 • Naciśnij klawisze Ctrl i -, aby zmniejszyć rozmiar
 • Naciśnij klawisze Ctrl i 0, aby powrócić do domyślnego rozmiaru

Funkcja powiększania w przeglądarce chrome (najnowsza wersja)

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, kliknij „⁝” w prawym górnym rogu.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć daną proporcję, naciśnij przycisk „-” lub „+” w obszarze „Powiększenie” na liście.

Można również przejść do trybu pełnoekranowego, naciskając F11 lub przycisk „□” po prawej stronie.

Chrome umożliwia również zmianę rozmiaru tekstu za pomocą skrótów klawiaturowych:

 • Naciśnij klawisze Ctrl i +, aby powiększyć rozmiar
 • Naciśnij klawisze Ctrl i -, aby zmniejszyć rozmiar
 • Naciśnij klawisze Ctrl i 0, aby powrócić do domyślnego rozmiaru

Korzystanie z lupy, czyli wbudowanej funkcji powiększania w systemie windows

Wybierz „Ułatwienia dostępu” w panelu sterowania.

Wybierz „Centrum ułatwień dostępu”.

Wybierz z menu „Uruchom lupę”, aby włączyć funkcję lupy.

Podczas korzystania z lupy dostępne są następujące skróty klawiaturowe.

 • Naciśnij klawisz Windows i +, aby powiększyć.
 • Naciśnij klawisze Ctrl, Alt i R, aby zmienić soczewkę.
 • Naciśnij klawisz Windows i +, aby pomniejszyć.
 • Naciśnij klawisze Ctrl, Alt i D, aby przejść do trybu zadokowanego.
 • Naciśnij klawisze Ctrl, Alt i spację, aby wyświetlić podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym.
 • Naciśnij Ctrl, Alt i I, aby odwrócić kolory w oknie powiększenia.
 • Naciśnij klawisze Ctrl, Alt i L, aby przejść do trybu „Soczewka”.
 • Naciśnij klawisze Ctrl, Alt i strzałki, aby przesunąć kursor w wybranym kierunku.
 • Naciśnij klawisze Ctrl, Alt i R, aby zmienić soczewkę.
 • Naciśnij klawisz Windows i Esc, aby zamknąć narzędzie lupy.

Zmiana koloru tła i tekstu

Aby zmienić kolory tła w przeglądarce Microsoft Edge, Firefox lub Chrome, musisz zainstalować wtyczkę. Szereg wtyczek ułatwiających dostęp jest dostępnych tutaj:

W tej sekcji dowiesz się, jak:

Wybierz „Sprzęt i dźwięk” w panelu sterowania.

Wybierz opcję „Dopasuj głośność systemu” w sekcji „Dźwięk”.

Dostosuj suwak „Głośności głównej” na prawym panelu, aby uzyskać pożądany dźwięk.

Pomoc w kwestiach dostępności

W LG dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom przystępne produkty. Poniżej znajduje się lista funkcji pomagających użytkownikom z wadą wzroku, słuchu lub ograniczoną sprawnością manualną.

Funkcje wizualne

Dostosowanie rozmiaru czcionki

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

W sekcji „Dostępność” wybierz opcję „Zwiększenia widoczności”.

W sekcji „Zwiększenia widoczności” wybierz opcję „Rozmiar i styl czcionki”

Dostosuj rozmiar czcionki.

Funkcja powiększenia dotknięciem

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz opcję „Ulepszenia widzenia” w sekcji „Dostępność”.

Wybierz opcję „Powiększenie” w sekcji „Ulepszenia widzenia”.

Włącz opcję „Skrót powiększenia”.

Funkcja „talk back”

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz funkcję „Talk Back” w sekcji „Dostępność”.

Włącz funkcję „Talk Back”.

Wybierz opcje ustawień szczegółowych „Talk Back”.

Regulacja kolorów ekranu

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

W sekcji „Dostępność” wybierz opcję „Zwiększenia widoczności”.

Wybierz opcję „Regulacja kolorów” w sekcji „Zwiększenia widoczności”.

Włącz opcję „Regulacja kolorów”.

Wybierz opcję tonacji kolorów, które chcesz zmienić.

Funkcje słuchowe

Napisy

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

W sekcji „Dostępność” wybierz opcję „Poprawa efektów słuchowych”.

W sekcji „Dostępność” wybierz „Ustawienia napisów”.

Wybierz „Rozmiar i styl napisów” w „Ustawieniach napisów”.

Wybierz „Rozmiar tekstu”, „Styl napisów”.

Funkcja alertów błyskowych

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

W sekcji „Dostępność” wybierz „Ustawienia zaawansowane”.

Wybierz opcję „Powiadomienie błyskowe” w „Ustawieniach zaawansowanych”.

Włącz opcję „Powiadomienie o lampie błyskowej aparatu” w sekcji „Powiadomienie błyskowe”.

Funkcja dźwięku mono

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

W sekcji „Dostępność” wybierz opcję „Poprawa efektów słuchowych”.

Włącz opcję „Dźwięk mono” w sekcji „Poprawa efektów słuchowych”.

Funkcje ruchowe i poznawcze

Funkcja asystenta dotyku

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz „Interakcja i zręczność” w sekcji „Dostępność”.

Włącz opcję „Menu asystenta” w sekcji „Interakcja i zręczność”.

Wybierz przycisk widoczny po prawej stronie.

Wybierz przycisk dla żądanej czynności.

Funkcje wizualne

Dostosowanie rozmiaru czcionki

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

W sekcji „Dostępność” wybierz „Wyświetlanie i rozmiar tekstu”.

W sekcji „Wyświetlanie i rozmiar tekstu” wybierz „Większy tekst”.

Dostosuj rozmiar czcionki

Funkcja powiększenia

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz „Powiększenie” w sekcji „Dostępność”.

Wybierz metodę i zakres powiększania.

Funkcja odczytywania tekstu

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz funkcję „Odczytywanie tekstu” w sekcji „Dostępność”.

Dostosuj „Szybkość mówienia”.

Funkcje słuchowe

Napisy

W menu Ustawienia wybierz „Ogólne”.

Wybierz „Napisy i podpisy” w sekcji „Dostępność”.

Wybierz opcję „Styl” w sekcji „Napisy i podpisy”.

Wybierz preferowaną opcję.

Funkcja Alertów Błyskowych

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz opcję „Dźwięk/obraz” w sekcji „Dostępność”.

Wybierz opcję „Błysk LED dla alertów” w menu „Dźwięk/obraz”.

Wybierz preferowaną opcję.

Funkcja Dźwięku Mono

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz opcję „Dźwięk/obraz” w sekcji „Dostępność”.

Wybierz „Mono Audio” w menu „Audio/Wizualne”.

Funkcje ruchowe i poznawcze

Funkcja asystenta dotyku

Wybierz „Dostępność” w „Ustawieniach”.

Wybierz „Dotyk” w sekcji „Dostępność”.

Wybierz „Dostosowania dotyku” w sekcji „Dotyk”.

Wybierz preferowane ustawienia.

Accessibility-Help Hero Banner

Od ludzi dla społeczności

Dzięki wyjątkowym doświadczeniom cyfrowym wywołujemy uśmiech na twarzach ludzi – wszystko dzięki innowacjom skoncentrowanym na człowieku.