Zarządzanie Jeong-Do

„Zarządzanie Jeong-do” to sposób postępowania w celu wdrożenia naszych zasad zarządzania dotyczących „budowania wartości dla klienta” i „zarządzania zorientowanego na ludzi”.

 

PRODUKT / OBSŁUGA / JAKOŚĆ

Skargi klientów

Cenimy opinie klientów

Skargi klientów

Skargi klientów

Niezadowalająca reakcja

Niezadowalająca reakcja

Opóźnienie / niedbała obsługa

Opóźnienie / niedbała obsługa

Sugestie

Sugestie

PRACOWNICY / SPÓŁKI PARTNERSKIE

Zgłaszanie zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem

Twoje zgłoszenie stanowi podstawę Zarządzania Jeong-Do

Nakłanianie / przekupstwo

Nakłanianie / przekupstwo

Sprzeniewierzenie / przywłaszczenie

Sprzeniewierzenie / przywłaszczenie

Wypadki związane ze środowiskiem / bezpieczeństwem

Wypadki związane ze środowiskiem / bezpieczeństwem

Nieuczciwe praktyki handlowe

Nieuczciwe praktyki handlowe

Manipulacja dokumentami

Manipulacja dokumentami

Nękanie w miejscu pracy

Nękanie w miejscu pracy

Polityka prywatności

Sukces LG jest możliwy dzięki uczciwym praktykom zarządzania i ciągłemu rozwijaniu naszych kompetencji biznesowych. Dowiedz się więcej