Przejdź do spisu treści Skip to Accessibility Help

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DOTYCZĄCE POLITYKI

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją oraz korzystaniem z konta użytkownika jest LG . LG Electronics, Inc.  z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem usług SmartHome , takich jak ThinQApp jest LG Electronics, Inc.  z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei. LG INC. oraz LG Electronics Polska sp. Z o.o. będą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób opisany w dokumencie LGE Polityka Prywatność.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności – Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ewentualnych zapytań, czy też realizacji przysługujących Państwu Praw, opisanych szczegółowo poniżej, możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl, bądź pisemnie na adres Administratora.

Inspektor danych osobowych: Pani Sumin Kim.

 

Firma LG Electronics Inc. (Dalej „LGE”) oraz jej podmioty podrzędne i stowarzyszone (dalej „Grupa LG”, „my”, „nasze” lub „nam”) szanują prywatność swoich klientów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez stronę internetową lg.com (dalej „Strona Internetowa”) oraz inne usługi Grupy LG, Konta LG, usługi SmartHome oferowane w aplikacjach ThinQ oraz SmartWorld (dalej łącznie „Usługi”). Obejmuje ona także wszelkie dane osobowe dostarczane lokalnym członkom Grupy LG.

Użytkowników LG Smart TV lub Inteligentnych Produktów Multimedialnych prosimy o zapoznanie się z oddzielną polityką prywatności członków produktów multimedialnych, aby zapoznać się z tym, jak firma LGE przetwarza dane osobowe w ramach świadczenia usług związanych Ze Smart TV / Produktami Multimedialnymi. Polityka prywatności nie obejmuje przetwarzania ujętego w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych, chociaż Grupa LG może także używać danych osobowych zbieranych przez Smart TV/ Produkt Multimedialny w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Firma LGE może także przetwarzać dane osobowe zbierane w usługach w sposób opisany w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Inteligentnych Produktów Multimedialnych w menu zarządzania kontem lub w menu konta LG, do którego przejdziesz z ustawień Smart TV/ Produktu Multimedialnego.

 


PRZEGLĄD POLITYKI PRYWATNOŚCI

W tej Polityce Prywatności opisujemy typy danych osobowych zbierane w Usługach, sposoby przetwarzania danych, okresy ich przechowywania, a także strony, którym możemy je udostępniać. Objaśnimy także wybory i prawa dotyczące danych osobowych przysługujące użytkownikom, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu na sposoby przetwarzania (o ile jest uwzględnione w lokalnych przepisach). Więcej informacji o Twoich prawach oraz sposobach ich wykonywania znajdziesz w sekcji „Twoje prawa”. Dodatkowo zapewniamy nasze dane kontaktowe. Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań na temat Polityki Prywatności i praktyk w zakresie prywatności.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ostatnia aktualizacja: 22 / 12 / 2022

 

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Lokalna spółka LG odpowiada za obsługę Strony Internetowej oraz inne strony internetowe Grupy LG w Twoim kraju, a także za dane o Tobie zbierane na Stronie Internetowej. Lokalne spółki LG także odpowiadają za dane osobowe, które dostaną bezpośrednio od użytkowników, między innymi podczas połączeń z biurem obsługi klienta czy na kartach rejestracji produktów. Firma LGE odpowiada za obsługę wszystkich pozostałych Usług, a także za dane zgromadzone poprzez Usługi lub w związku z nimi.

Nazwa i dane kontaktowe lokalnej spółki LG i LGE znajdziesz w sekcji „Kontakt” poniżej.

 

2. Dane osobowe, które zbieramy

Termin „dane osobowe” w tej Polityce Prywatności oznacza informacje, które można powiązać z możliwą do zidentyfikowania osobą (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane zakupowe). Poniższe typy danych osobowych są zbierane w związku z naszymi Usługami:

 

Dane dostarczane bezpośrednio przez użytkowników nam lub stronom trzecim

Niektóre Usługi umożliwiają gromadzenie danych osobowych bezpośrednio od użytkowników lub innych spółek obsługujących użytkownika. Przykład:

• W wyniku utworzenia konta LG i rejestracji w celu korzystania z naszych Usług przekażesz nam swoje dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, głos, zdjęcie, film, dane karty płatniczej, dane zakupu i interakcje z połączonymi urządzeniami elektronicznymi.

• Po zalogowaniu się na koncie lub profilu strony trzeciej uzyskamy dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy tagi w mediach społecznościowych.

• Po Twoim kontakcie z pracownikami biura obsługi klienta lub innymi pracownikami Grupy LG przetworzymy zarejestrowaną komunikację i inne informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub realizacji Twoich próśb.

Dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług

Poza dostarczanymi przez Ciebie informacjami zbieramy dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług w oprogramowaniu na Twoich urządzeniach, a także poprzez inne środki elektroniczne (w tym pliki cookie i czujniki). Zbieramy:

• Dane urządzenia: nazwę urządzenia, numer IMEI, wersję systemu operacyjnego, kraj, lokalizację, język, adres IP i ustawienia urządzeń.

• Dane dziennika: dane użycia, w tym adres URL, adres URL przekierowania, dane czasowe wydajności, osoba polecająca, typ sieci, dane sieci, status opłaty, dane blokowania reklam i pliki cookie. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookie przez nasze Usługi znajdziesz w Polityce Cookie Usługi, z której korzystasz.

• Dane lokalizacji: przetwarzamy Twoje dane lokalizacji zależnie od Twojej zgody lub wtedy, gdy będzie to warunkiem świadczenia Usług, o które poprosisz (np. poprosimy o dane lokalizacji, aby pomóc Ci zorientować się w terenie).

• Inne dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług, w tym stron internetowych, które odwiedzasz, schematy wprowadzania (autouzupełnianie) oraz interakcje z treścią oferowaną w naszych Usługach.

Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące typów informacji, jakie zbieramy, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług:

Punk zbierania

Typy danych osobowych

Dane zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej

Informacje zbierane na koncie LG (patrz niżej), formularze rejestracji w sieci, formularze kwestionariuszy, demonstracje lub formularze zapotrzebowania kupna, formularze kontaktu z biurem obsługi klienta lub czatem online.

 

Dane o produktach i usługach, w tym informacje o produktach i usługach kupowanych na Stronie Internetowych lub na niej używanych, w tym kod kraju, kategorie produktów, kody i numery modeli, ID urządzenia, dane fakturowania i płatności, dane rejestracyjne, adresy IP oraz dane oprogramowania, w tym sprzętowego.

 

Informacje o korzystaniu ze strony internetowej: w tym informacje o interakcji ze Stroną Internetową oraz urządzeniem, z którego uzyskujesz do niej dostęp. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Polityce Cookie.

 

Obrazy i dane głosowe.

 

Komentarze lub podobne publikacje na stronie internetowej, jeśli dotyczy, z uwzględnieniem czasu publikacji, adresu e-mail i pseudonimu, załączonych obrazów lub plików

Dane zbierane za pośrednictwem konta LG

Dane dotyczące tożsamości, w tym wyświetlana nazwa, kod kraju, język, imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz zdjęcie profilowe oraz uwierzytelnienie użytkownika wg nazwy. Jeśli jesteś klientem biznesowym lub pracownikiem jednego z naszych klientów biznesowych, dane obejmą także informacje dotyczące Twojej firmy, np. dane kontaktowe, stanowisko i sektor działalności.

 

Dane urządzenia, w tym dane identyfikacyjne urządzenia, takie jak numer IMEI oraz numer seryjny produktu, ID reklamy i adres IP

Informacje zbierane w usłudze ThinQ

Dane tożsamości z uwzględnieniem głosu osoby mówiącej i przetłumaczonego tekstu Jeśli jesteś członkiem domu lub pokoju wirtualnego: numer użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail

 

Dane profilu, w tym status użytkownika hosta, ID domu współdzielonego, dom wygenerowany przez klienta i dane pokoju (w tym nazwa domu, ID domu, adres URL ekranu tła, adres, kod obszaru, geolokacja)

 

Dane produktu (używane w związku z korzyściami płynącymi z gwarancji na produkt): data i lokalizacja zakupu, zdjęcie, rachunek

 

Dane lokalizacji: w tym kod miasta, adres serwera, dane geolokalizacji

 

Dane komunikacyjne: w tym szczegóły dotyczące zapytania i obrazy załączone przy użyciu Zapytania 1:1 lub usługi kompleksowej

 

Dane techniczne, w tym informacje o połączeniu z siecią, dostępie do aplikacji (np. liczba użyć, oś czasu) czy informacje wygenerowane podczas korzystania z Usługi (w tym dane dziennika, dane plików cookie)

Informacje zbierane przez urządzenia elektroniczne powiązane z ThinQ

Dane urządzenia, w tym dane rejestracyjne urządzenia (takie jak unikatowa wartość identyfikacyjna, typ, nazwa, producent, numer modelu, numer producenta, kraj sprzedaży, informacje o wersji), status urządzenia, ustawienia urządzenia, zachowanie urządzenia i historia użycia, zasilanie (wł./wył.) oraz dane dot. Zużycia energii, dane o połączeniach z siecią o otaczającym środowisku sieciowym, informacje o wykonywaniu i korzystaniu z różnych funkcji Usługi LG Electronics, błędach w produkcie oraz awariach produktu, adres IP

Dane zebrane podczas realizacji usług aktywnej obsługi klienta (PCC, Proactive Customer Care)

Dane produktu, w tym nazwa modelu, numer produkcyjny, dane statusu produktu, historia produktu, dane diagnostyczne produktu, dane żądań naprawy, data i miejsce zakupu

Dane zbierane poprzez serwis klimatyzacji Smart Care

Dane produktu i ustawień, w tym dane rezerwacji, filtry, dane jednostki temperatury, wartości ustawień, poziom pyłków w pomieszczeniu i monitorowanie energii

 

Dane przestrzenne, w tym lokalizacja użytkownika (zależnie od odległości i kąta), dane temperatury (temperatura wykorzystywanej przestrzeni, ustawiona temperatura), dane wyczuwania ludzi oraz dane obciążenia wewnętrznego

Dane zbierane podczas korzystania z aparatu lub funkcji przesyłania zdjęć z galerii


 

(ma to związek z następującymi funkcjami: widok panoramiczny lodówki, ekran tła lodówki Insta-view / przesyłanie zdjęć z galerii, Widok domu Roboking / ochrony domu, klimatyzacja)

Obrazy i wideo: w tym dane wideo, zdjęcia z galerii smartfona, dane z ekranu pozycjonowania widoku domu / ochrony domu, zdjęcia/filmy ekranu domu, określona wartość ochrony domu, dane zdjęć dbania o dom, ekran Mój dom (strumieniowanie).

 

Informacje zostaną zgromadzone tylko wtedy, gdy skorzystasz z funkcji wymagających obsługi funkcji obrazów lub filmów i/lub udzielisz dostępu do galerii aparatu lub zdjęć na urządzeniu w ustawieniach systemu operacyjnego. Obrazy i filmy będą przechowywane wyłącznie na urządzeniu jedynie przez okres, w którym będą potrzebne do świadczenia Usług.

Gdy korzystasz z funkcji widoku domu / ochrony domu, musisz zawiadomić o tym wszystkie osoby obecne w nagrywanych miejscach o tym, że ich wizerunki na obrazach i w filmach będą przetwarzane przez nas, a także musisz przekazać im niniejszą Politykę Prywatności.


 

Informacje zgromadzone podczas łączenia się z robotem sprzątającym

Rysowane obrazy i mapy, informacje o zarezerwowanym sprzątaniu, historia czyszczenia, lista dzienników sprzątania i dane wideo

Informacje zgromadzone podczas korzystania z połączenia głosowego

Dane identyfikacyjne urządzenia

Dane techniczne wymagane do łączenia z urządzeniami zewnętrznymi

Dane produktu: w tym nazwa modelu i typ produktu, pseudonim produktu, status (wł./wył. czas pozostały w działaniu, wartość statusu urządzenia) i właściwości statusu, zakres wartości właściwości produktu, wyniki kontroli produktu, klucz sesji

Informacje głosowe

Informacje zbierane w trakcie łączenia ze Smart TV

Numer identyfikacyjny OTA, wersja systemu operacyjnego TV, identyfikator funkcji urządzenia, numer identyfikacyjny rekomendowanych treści, numer identyfikacyjny treści

Informacje zbierane podczas korzystania z usługi SmartWorld

Dane urządzenia, w tym dane połączenia (takie jak nazwa modelu terminalu, system operacyjny, przeglądarka itp.), dane komórkowe przewoźnika, dane identyfikacyjne urządzenia, adres IP

 

Inne informacje, które zbieramy

Gdy będziemy potrzebować Twojej zgody, w chwili zbierania danych wyjaśnimy, jakie informacje będą zbierane, a także sposoby ich przetwarzania.

Czasami otrzymamy Twoje dane od stron trzecich, w tym od innych firm, takich jak Facebook, Google, Amazon czy Line. Możemy na przykład odebrać Twoje dane od dostawców zewnętrznych sieci społecznościowych, jeśli postanowisz połączyć się z naszymi usługami, korzystając z konta w sieci społecznościowej.

Weryfikujemy niektóre dostarczone informacje z pomocą stron trzecich, w tym dostawców weryfikacji tożsamości, aby zapewniać sobie i innym ochronę przed oszustwami.

Używamy także danych osobowych wstępnie zebranych przez LGE Smart TV / Produkt Multimedialny w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Więcej szczegółów znajdziesz w oddzielnej Polityce Członka Inteligentnego Produktu Multimedialnego LGE.

Zbieramy także dane o Tobie od innych stron trzecich, na przykład firm marketingowych i brokerów danych, aby lepiej rozumieć Twoje zainteresowania i dostarczać Ci więcej dostosowanych Usług i reklam. Odbieramy na przykład zagregowane dane o stylu życia lub schematach zakupowych określonych grup demograficznych, aby lepiej rozumieć, co może Ci się spodobać.

Zbieramy także dane o Tobie, Twoich urządzeniach lub o tym, jak korzystasz z Usług, jeśli wymaga tego prawo (np. Ustawa wymaga zbierania dzienników wyszukiwania użytkownika), a także za Twoją zgodą.

Łącza do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i funkcji

Nasze Usługi mogą umożliwiać dostęp do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i innych funkcji działających niezależnie od nas i posiadających własne polityki prywatności lub zasady, z którymi koniecznie się zapoznawaj. Nie odpowiadamy za treść, korzystanie ani zasady prywatności na zewnętrznych stronach internetowych, urządzeniach, aplikacjach lub innych funkcjach, do których łącza zapewniamy.

 

3. Sposoby wykorzystywania zebranych informacji

W tej sekcji omówimy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. W przypadku każdej wyjaśnimy cele zbierania i wykorzystywania danych osobowych.

Jeśli korzystasz z więcej niż jednej z naszych usług, w tym z Usługi opisanej w tej Polityce Prywatności, ze Smart TV / Produktu Multimedialnego, będziemy łączyć dane osobowe zebrane w związku z każdą z tych usług oraz wykorzystywać je w celach wymienionych poniżej, a także w sposób opisany w polityce prywatności dotyczącej używanych usług. Dzięki temu nie musisz używać różnych loginów w różnych usługach.

Świadczenie usług na podstawie relacji umownej z naszą firmą

Przetwarzamy dane osobowe, gdy wymaga tego umowa z Tobą, między innymi w poniższych celach:

• świadczenie usług i zapewnianie funkcji, które wybierzesz podczas korzystania z naszych usług, w tym wymagające personalizacji treści Usług,

• przetwarzanie zamówień i płatności oraz dostarczanie produktów naszych lub innych firm kupionych w naszych usługach, a także umożliwianie korzystania z praw gwarancyjnych lub innych praw przysługujących Ci w świetle umowy,

• identyfikowanie i uwierzytelnianie, aby możliwe było korzystanie z określonych usług,

zapewnianie możliwości instalacji i rejestracji, rozwiązywanie problemów technicznych, świadczenie wsparcia i wysyłanie niezbędnych informacji powiązanych z usługami.

Uzasadniony interes Grupy LG i/lub stron trzecich

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to warunkiem dbania o nasze uzasadnione interesy (lub interesy stron trzecich), między innymi w poniższych celach:

• Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami, w tym poprzez komunikację z Tobą i odpowiadanie na Twoje zapytania.

• Marketing bezpośredni (o ile prawo nie wymaga od nas uzyskania Twojej zgody), w tym dostarczanie komunikatów marketingowych pocztą elektroniczną, telefonicznie, w wiadomościach tekstowych, w mediach społecznościowych, w powiadomieniach wypychanych w aplikacjach mobilnych, prezentowanie reklam online w usługach i na stronach internetowych stron trzecich, tworzenie profilów marketingowych i personalizacja rekomendacji oraz treści marketingowych przedstawianych przez nas i inne podmioty Tobie, prowadzenie promocji, konkursów i losowań. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do marketingu bezpośredniego w dowolnej chwili. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji „Twoje wybory” poniżej.

• Ochrona operacji biznesowych przed oszustwami i działaniami niezgodnymi z prawem lub Warunkami Korzystania, a także identyfikowanie naruszeń i zapobieganie naruszeniom.

• Dbanie o bezpieczeństwo, dostępność i integralność usług i systemów informacyjnych, w tym poprzez korzystanie z mechanizmów uwierzytelniania i inne środki ochrony, monitorowanie naszych systemów pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa, utrzymywanie kopii zapasowych, anonimizacja danych i wykonywanie usług utrzymujących system.

• Ochrona naszych praw i bezpieczeństwa użytkowników końcowych, w tym podczas przetwarzania skarg, uzyskiwania porad prawnych i określania, wykonywania lub obrony praw przysługujących nam lub innym firmom należącym do grupy, a także związanych z Usługami.

• Poprawianie doświadczenia użytkownika, w tym poprzez dostarczanie dostosowanych funkcji, takich jak autouzupełnianie, szybkie wyszukiwanie na podstawie najczęściej odwiedzanych strony internetowych lub dodatkowa treść dostosowana do upodobań.

• Usprawnianie usług i obsługi klienta, w tym poprzez uzyskiwanie opinii i przeprowadzanie kwestionariuszy oraz badań rynku, analizowanie danych dotyczących korzystania z naszych usług, analizowanie zachowań klienta, budowę schematów i profilów użycia klienta w celu identyfikacji regionalnych i globalnych trendów użytkowników, a także optymalizacji naszej oferty do globalnego rynku.

• Wydajne zarządzanie naszą firmą, w tym poprzez generowanie raportów i analizowanie wyników naszych usług (dzięki zagregowanym danym), audytowanie naszych procesów biznesowych, wykorzystywanie statystyk do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

W zakresie, w jakim polegamy na regule uzasadnionego interesu, nasza firma przeprowadziła test balansowania, aby sprawdzić, w jaki sposób przetwarzanie wpłynie na osoby, a także w celu ustalenia, czy interesy osób przeważają nad naszymi interesami podczas przetwarzania. Aby uzyskać więcej danych o testach balansowania, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu Polityki Prywatności.

Twoja zgoda

Nasza firma będzie pytała Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy wymaga tego prawo lub firma uzna to za stosowne. Potrzebujemy Twojej zgody na:

• Obsługę plików cookie i podobnych rozwiązań zgodnie z Polityką Cookie oraz dostarczanie informacji za pośrednictwem tych technologii. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookie usługi, z której korzystasz.

• Wysyłanie komunikatów marketingowych (jeśli jest to wymagane przez prawo lub firma postanowi poprosić Cię o zgodę).

• Jeśli wymaga tego prawo, potrzebujemy zgody na dostarczanie lub zlecenie podmiotowi trzeciemu dostarczania rekomendacji i spersonalizowanych reklam treści, produktów i usług, które my lub inny podmiot uzna za interesujące dla Ciebie w wyniku analizy danych użycia przez Ciebie Usług w połączeniu z innymi danymi dostarczonymi nam innymi kanałami, z zachowaniem spójności z celami określonymi w Polityce Prywatności. Punkt obejmuje dostarczanie treści marketingowych różnymi kanałami, w tym pocztą elektroniczną, przez konto LG, na naszych stronach internetowych lub w serwisach stron trzecich (w tym w sieciach społecznościowych).

Czasami będziemy wykorzystywać dane w celu, który przedstawimy z chwilą wyświetlenia się monitu o udzielenie zgody.

Gdy polegamy na Twojej zgodzie, możesz w dowolnej chwili cofnąć zgodę. Nie wpłynie to na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które przeprowadzane były przed wycofaniem zgody. Więcej o tym prawie znajdziesz w sekcji „Twoje prawa” poniżej.

Zobowiązania prawne

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

• Działania zgodnego z wymogami prawa (np. podatkowego czy regulującego rachunkowość, bezpieczeństwo produktów, gwarancje i ochronę konsumentów).

• Należytego realizowania nakazów i wezwań sądowych oraz reagowania na prawnie wiążące żądania rządów, agencji organów ścigania, władz publicznych i/lub regulatorów.

Gdy potrzebujemy Twoich danych w celu zawarcia z Tobą umowy lub zachowania zgodności z wymogami prawnymi, musisz nam przekazać swoje dane. W innych sytuacjach nie musisz przekazywać nam danych osobowych, ale może to wpłynąć na sposób korzystania z naszych Usług.

 

4. Udostępnianie informacji

Firma będzie przekazywała, ujawniała lub udostępniała Twoje dane osobowe stronom trzecim zgodnie z poniższymi zasadami:

Grupa i pracownicy LG: udostępniamy Twoje dane osobowe innym członkom Grupy LG oraz pracownikom LG, w tym wykonawcom i agentom, a także innym firmom w grupie w zakresie, w jakim jest to niezbędne lub uzasadnione, aby możliwe było świadczenie usług i realizowanie celów określonych w sekcji 3 powyżej lub opisanych w politykach prywatności innych usług. Przykładowo udostępniamy dane osobowe firmie LGE, aby mogła rozwijać i usprawniać produkty, a także lokalnym członkom Grupy LG w celach marketingowych.

Usługodawcy Przekazujemy lub ujawniamy Twoje dane jedynie określonym firmom i osobom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym firmom pomagającym nam w rozwoju i obsłudze systemów związanych z Usługami, dostawcom usług IT, zabezpieczeń, hostingu, konserwacji sieci, utrzymywania i analityki danych, obsługi klienta i komunikacji, przetwarzania i realizacji zamówień, obsługi poczty, rachunkowości, marketingu oraz badań rynku, autoryzowanym serwisom i centrom serwisowym, a także innych usług administracyjnych, organizatorom konkursów, również pieniężnych, i innych promocji. Takie podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usług na naszą rzecz. Dodatkowo takie strony są związane umowami, których celem, między innymi, jest zapobieganie wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w nieuprawnionych celach. Niektórzy dostawcy usług są zlokalizowani w Republice Korei lub w innych krajach poza Europą.

Dostawcy zewnętrzni IoT: po aktywacji funkcji łączności stron trzecich, na przykład łączności z urządzeniami domowymi IoT, udostępnimy Twoje dane osobowe dostawcom takich urządzeń IoT, aby możliwe było korzystanie z określonych funkcji w naszych Usługach.

Autoryzowani dystrybutorzy W niektórych krajach produkty na Stronie Internetowej są sprzedawane przez autoryzowanych dystrybutorów. Po zakupie produktów na Stronie Internetowej w takich krajach udostępnimy Twoje dane osobowe dystrybutorom.

Partnerzy reklamowi Udostępniamy dane osobowe, w tym sposoby, w jakie wchodzisz w interakcję z Usługami, wyświetlane reklamy i zakupy dokonywane w mediach społecznościowych i u innych partnerów, aby mierzyć skuteczność naszych reklam, poprawiać skuteczność naszych działań marketingowych i dostarczać Ci coraz lepiej dostosowane treści. Możemy także zgodnie z preferencjami marketingowymi udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim oferującym produkty lub usługi, które według nas mogą Cię zainteresować, a także podmiotom prowadzącym badania i analizy marketingowe. Takie strony mogą wykorzystywać dane osobowe do nawiązywania kontaktu z Tobą w związku z ofertami i reklamami.

Inni partnerzy biznesowi Ujawniamy dane osobowe innym partnerom biznesowym, gdy jest to warunkiem dostępu do Usług, o które prosisz za pośrednictwem naszych Usług lub materiałów promocyjnych powiązanych z naszymi Usługami.

Goście naszej Strony Internetowej. Wiadomości publikowane w niektórych obszarach Strony Internetowej, w tym tablice z recenzjami produktów, czatroomy, fora lub inne obszary do publikowania, mogą być wyświetlane przez gości naszej Strony Internetowej. [Na naszej Stronie Internetowej informujemy o tym, czy opublikowane informacje będą ogólnodostępne.]

Doradcy biznesowi: na przykład prawnicy, księgowi, doradcy biznesowi, ubezpieczyciele, audytorzy, ale tylko w zakresie, w jakim muszą oni realizować usługi na naszą rzecz.

Instytucje rządowe, sadowe, regulacyjne lub strony trzecie w przypadku faktycznej konieczności: ujawniamy dane osobowe instytucjom rządowym, sądowym, regulacyjnym lub stronom trzecim, jeśli będzie wymagało tego prawo, ewentualnie w sytuacjach, w których uznamy takie działanie za konieczne:

- w celu zachowania zgodności z prawem lub reakcji na przymusowe czynności prawne (takie jak nakazy przeszukania, wezwania do sądu lub nakazy sądowe),

- w celu weryfikacji zgodności z warunkami i politykami dotyczącymi Usług, badania oszustw i zapobiegania oszustwom oraz innym niezgodnym z prawem działaniom obejmującym wykorzystywanie Usług lub wpływającym na naszą działalność, o ile ujawnienie jest dopuszczone w świetle obowiązującego prawa ochrony danych,

- W celu ochrony naszych praw i aktywów oraz zabezpieczania działań gospodarczych naszej firmy oraz naszych podmiotów stowarzyszonych, pracowników, partnerów biznesowych, klientów czy społeczności.

Transakcje korporacyjne Możemy ujawniać Twoje dane stronom trzecim (i im doradcom biznesowym) w ramach fuzji lub transferów, restrukturyzacji, przejęć lub sprzedaży (w tym w kontekście negocjacji), zakończenia działalności oraz innych transakcji korporacyjnych czy bankructwa.

Inne strony, za Twoją zgodą lub na Twoje żądanie Poza ujawnieniami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, gdy wyrazisz oddzielną zgodę lub poprosisz o takie udostępnienie.

Google Analytics / FireBase Możemy gromadzić dane osobiste o przebiegu Twoich czynności online na stronach i połączonych urządzeniach, a także na stronach, urządzeniach, aplikacjach i w innych funkcjach i usługach stron trzecich. Możemy korzystać z usług analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics czy Firebase. Zebrane przez nas informacje mogą zostać przekazane lub być gromadzone bezpośrednio przez tych dostawców oraz inne odnośne podmioty wykorzystujące tego typu informacje do, przykładowo, oceny użytkowania Usług. Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics, wejdź na strony „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”, (dostępną pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Bezpieczeństwo danych” (dostępną pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) oraz „Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics” (dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Utrzymywanie danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie kroki na rzecz zgodności przetwarzania i utrzymywania danych z poniższymi zasadami:

• dane będą przechowywane przynajmniej przez okres, w którym informacje będą wykorzystywane do świadczenia Usług,

• dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, umową lub obowiązkami ustawowymi (np. z ordynacją podatkowa),

• dane będą przechowywane wyłącznie przez okres, w którym będą wykorzystywane do realizacji celów określonych w chwili zbierania, lub dłużej, gdy wymaga tego umowa/prawo, ewentualnie po anonimizacji w celach statystycznych pod warunkiem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Przykładowo: jeśli powstanie spór pomiędzy Tobą a Grupą LG lub nie zapłacisz za Usługi, możemy przechowywać odpowiednie dane aż do rozstrzygnięcia sporu lub uiszczenia zapłaty. Jeśli usuniesz konto LG, Twoje dane będą utrzymywane przez trzy miesiące, po czym zostaną natychmiast zniszczone, chyba że prawo wymaga inaczej.

• Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych lub za Twoją zgodą, przetwarzanie będzie trwało. Aby je przerwać złóż wniosek o zaprzestanie przetwarzania. Po wdrożeniu Twoich życzeń w najkrótszym możliwym czasie przerwiemy przetwarzanie. Będziemy także utrzymywać dokumentację Twojej prośby o zaprzestanie wysyłania marketingu bezpośredniego lub przetwarzania danych do odwołania, aby możliwe było jej spełnienie.

 

6. Twoje wybory

Jeśli będzie to dozwolone, będziemy kontaktować się z Tobą pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprze wiadomości tekstowe lub powiadomienia wypychane z aplikacji mobilnych. Aby złożyć wniosek dotyczący odbioru takich komunikatów, skontaktuj się z nami, przechodząc do sekcji „Kontakt” poniżej.

 

Możesz anulować subskrypcję komunikatów marketingowych w dowolnej chwili, klikając łącze „anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio, przechodząc do sekcji „Kontakt” poniżej. W sekcji Twoje prawa poniżej znajdziesz prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Pamiętaj, że po anulowaniu subskrypcji komunikatów marketingowych firma przetworzy anulowanie w najkrótszym możliwym terminie, jednak w niektórych okolicznościach komunikaty marketingowe mogą przychodzić do Ciebie jeszcze przez jakiś czas. Będziesz otrzymywać także komunikaty serwisowe z niezbędnymi danymi dotyczącymi umowy oraz Usług, z których korzystasz (np. informacje o aktualizacjach Warunków Korzystania).

 

7. Twoje prawa

W zakresie dopuszczanym przez prawo możesz poprosić lokalnego członka Grupy LG o kopię Twoich danych osobowych, które posiada. Możesz także poprosić nas o usunięcie danych osobowych lub skorygowanie niedokładności, zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody oraz zapewnienie danych osobowych dostarczonych firmie w związku z umową lub za Twoją zgodą w ustrukturyzowanej, czytelnej dla urządzeń formie, a także wnieść o udostępnienie (przekazanie) danych innemu administratorowi danych.

Dodatkowo w zakresie przewidzianym przez prawo możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (zwłaszcza wtedy, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu zaspokojenia wymogów innych umów lub prawa). Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym do profilowania w ramach marketingu bezpośredniego, w dowolnej chwili.

Takie prawa mogą jednak zostać ograniczone na przykład wtedy, gdy Twoje żądanie ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub naruszyłoby prawa strony trzeciej (w tym nasze), ewentualnie wtedy, gdy prawo wymaga, aby firma przechowywała dane, a także w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów firmy. Obowiązujące wyjątki znajdziesz w RODO i w przepisach krajowych. Zawiadomimy Cię o obowiązujących wyjątkach, na których polegamy, gdy złożysz żądanie. Aby złożyć żądanie lub zapytanie dotyczące Twoich praw, przejdź do sekcji „Kontakt” poniżej i skorzystaj z zamieszczonych tam danych kontaktowych. W niektórych przypadkach możesz skorzystać ze swoich praw bezpośrednio na Stronie Internetowej.

 

8. Sposoby, w jakie chronimy dane osobowe

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Firma wdrożyła środki zabezpieczające Twoje dane zgromadzone w Usługach. Pomimo tego, że podjęte zostały uzasadnione kroki na rzecz ochrony Twoich danych, żadne medium, w tym strony internetowe, systemy transmisji danych ani połączenia bezprzewodowe, nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa.

 

9. Międzynarodowy transfer danych

Korzystanie z naszych Usług będzie obejmować przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika w kraju zamieszkania i poza nim, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności dane osobowe użytkownika będą przekazywane do Korei Południowej. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i inne przepisy krajów, do których mogą być przekazywane dane użytkownika, mogą nie zapewniać równie wszechstronnej ochrony jak w jego kraju.

[Dotyczy mieszkańców Europy]

Jeśli jesteś obywatelem EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, tj. Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, Twoje dane będą przekazywane innym firmom poza EOG, Wielką Brytanię lub Szwajcarię, w tym do Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Prawo unijne uznaje, że normy ochrony danych Republiki Korei zabezpieczają dane w odpowiednim zakresie. Gdy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w których prawo nie gwarantuje danym odpowiedniej ochrony, podejmiemy stosowne kroki, aby zapewnić zabezpieczenia zgodne z tymi stosowanymi w krajach pierwotnego uzyskania danych. Takie środki będą obejmowały między innymi wykorzystywanie klauzul modelowych zatwierdzonych przez UE, Wielką Brytanię i Szwajcarię. W niektórych przypadkach będziemy potrzebować Twojej wyraźnej zgody. Aby uzyskać więcej informacji, kopię umowy lub opis wdrożonych zabezpieczeń, przejdź do sekcji „Kontakt” poniżej i skorzystaj z dostępnych tam danych kontaktowych.


 

10. Aktualizowanie Polityki Prywatności

 


Będziemy aktualizować Politykę Prywatności po wprowadzeniu zmian w sposobach przetwarzania danych oraz po zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych. Zawiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności w odpowiedni sposób (na przykład poprzez publikację zawiadomienia na stronie internetowej i w aplikacjach, przez które zapewniamy Usługi, a u góry dokumentu podamy datę ostatniej aktualizacji).

 

11. Kontakt

 

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami.

W przypadku żądań i zapytań związanych z Twoimi danymi zebranymi przez Stronę Internetową lub w inny sposób przez lokalnego członka Grupy LG kontaktuj się z lokalnym członkiem Grupy LG. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj.

Żądania i zapytania dotyczące Twoich danych zebranych w innych Usługach składaj firmie LGE [tutaj] lub wysyłaj pocztą na adres [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Korea Południowa]. Kontakt firmy LGE w EOG: [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj.

Adres e-mail naszego inspektora ochrony danych: [dpo-eu@lge.com].

Jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, lub uważasz, że naruszamy ustawę o ochronie danych, możesz zgłosić skargę na ręce pracowników organu ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji lub w miejscu, w którym doszło do naruszenia.

 

12. Dane osobowe dzieci

 

Nasze Usługi powstały z myślą o dorosłych i nie są skierowane do dzieci. W związku z Usługami nie zbieramy świadomie ani nie utrzymujemy danych osobowych od użytkowników poniżej 18 roku życia ani nie zapewniamy świadomie takim osobom dostępu do Usług. Nie dostarczaj nam danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeśli nie masz 18 lat, nie rejestruj się w naszych Usługach ani nie dostarczaj nam danych osobowych. Jeśli wykryjemy, że osoba poniżej 18. roku życia dostarczyła nam dane, niezwłocznie je usuniemy. Jeśli sądzisz, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” powyżej.

W niektórych jurysdykcjach firma może wdrożyć surowsze zasady dotyczące wieku. Więcej informacji znajdziesz na koniec Polityki Prywatności w sekcji uzupełniającej dotyczącej Twojej jurysdykcji.

 

 

 

Podmioty LG

Kraj

Podmiot LG

Adres rejestracji

Informacje kontaktowe

Polska

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22

iodo@lge.pl

 

Usługi

Usługa

Podmiot LG

Adres rejestracji

Informacje kontaktowe

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei

lgworld@lge.com

https://www.lg.com/pl

https://www.strefalg.pl

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22

iodo@lge.pl

 

          

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA POLSKI

1. Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

2. Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogąc wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

 

 

Polityka plików cookie

 

Obowiązuje od: 2022 / 22 / 12

 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „LGEPL”), będąca właścicielem niniejszej strony internetowej, informuje Użytkowników, że może korzystać z narzędzi do przechowywania i pobierania danych (ogólnie zwanych „plikami cookies”), podczas przeglądania strony przez użytkownika.

1. Czym są pliki cookies?
Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies (ciasteczka) używane są dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stron internetowych Administratora, jak również do optmalizacji przeglądania, personalizacji zawartości zgodnie z zainteresowaniami poszczególnego Użytkownika, jak również celem analizowania ruchu w witrynie.

2. Jakie pliki cookies używamy?
2.1 W ramach stron internetowych LGEPL stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
a) „niezbędne” (techniczne) pliki cookie, umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Administratora, jak również z poszczególnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych; konieczne dla prawidłowego przesyłu informacji, świadczenia usług żądanych przez użytkownika oraz identyfikacji użytkownika po jego rejestracji;
b) „wydajnościowe” (analityczne) pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych w celu doskonalenia jej funkcjonalności oraz udostępniania Użytkownikom spersonalizowanych treści.

Narzędzie Google Analytics udostępnia spółka Google Inc , której siedziba znajduje się pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies celem analizy ruchu Użytkowników na stronach internetowych Administratora. Informacje zebrane przez pliki cookie Google Analytics mogą zostać przesłane poza obszar Unii Europejskiej do Państw trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Korzystając ze stron internetowych LGEPL, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach wskazanych powyżej. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Google dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl
Możesz również samodzielnie zablokować użycie narzędzia Google Analytics. Więcej infromacji dostępnych pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB&hl=pl

c) „funkcjonalne”(usprawniające) pliki cookie, umożliwiające działanie funkcji zwiększających komfort Użytkownika poprzez m.in. „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
d) „reklamowe” – służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam, ofert i/lub usług związanymi z aktualną ofertą Administratora, które na podstawie zachowań Użytkownika Administrator uzna za najbliższe jego zachowaniom.
2.2 Ponadto, pliki cookies wykorzystywane w ramach stron internetowych Administratora możemy podzielić na:
a) Pliki cookies wewnętrzne (first-party cookies)
Wewnętrzne pliki cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku użytkownika przez obecnie przeglądaną stronę. Użytkownik otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. LGEPL jako operator strony internetowej używa tych plików do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania użytkowników.
b) Pliki cookies zewnętrzne (third-party cookies)
Strona internetowa używa również reklamowych i analitycznych plików cookies, których dostawcami są podmioty zewnętrzne, będący jednocześnie odbiorcami informacji z przywołanych plików cookies.
c) Cookies sesyjne – są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, pozostając do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
d) Cookies trwałe – zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz pozostają na urządzeniu do momentu ich skasowania przez Użytkownia.
 

3. Jak zaakceptować lub odrzucić pliki cookies?
Przypominamy, że użytkownik podczas przeglądania strony może w każdej chwili dokonać konfiguracji przeglądarki w celu odrzucenia plików cookies lub otrzymywania powiadomienia w momencie, gdy są one generowane. Pod podanymi niżej linkami zawarto informacje, jak zarządzać wykorzystaniem plików cookies oraz jak anulować zgodę na ich wykorzystywanie w zależności od używanej przeglądarki:
• Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
• Safari na Ipady i Iphone’y
Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania plików cookies, użytkownik może skorzystać z sekcji pomocy w swojej przeglądarce.

Ponadto, Użytkownik wchodząc na strony internetowe Administratora może samodzielnie dokonać zmiany ustawień plików cookies wykorzystywanych w ramach stron internetowych Administratora. Panel do wprowadzenia odpowiednich zmian wyświetla się w górnej części strony internetowej.

4. Jakie pliki cookies używamy oraz w jakim celu i przez jaki czas je wykorzystujemy?
Poniżej informujemy szczegółowo o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na poszczególnych stronach internetowych Administratora, w tym o celu użycia plików cookies, a także o okresie funkcjonowania plikow cookies.

LG.com - NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

CS_JSessionID

lg.com

LG

Sesja

Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klienta

wewnętrzne

PHPSESSID

lg.com

LG

Sesja

Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji webowych generuje dla stron obsługi klienta

wewnętrzne

MKT_JSessionID

www.lg.com

LG

Sesja

Jest to identyfikator Sesji, który serwer aplikacji internetowej generuje dla stron marketingowych

wewnętrzne

LG5_CartID

lg.com

LG

Sesja

Plik cookie niezbędny do obsługi funkcjonlaności koszyka w sklepie LG na stronie

wewnętrzne

LG5_ExcitingOffer

www.lg.com

LG

Sesja

Plik cookie niezbędny do zapamiętywania produktów kupowanych i dodanych do koszyka

wewnętrzne

PL_eCookieOpenFlag

lg.com

LG

1 dzień

Używany do sprawdzenia czy komunikat dotyczący akceptacj cookies powinien się pojawić na stronie

wewnętrzne

PL_LGCOM_Advertising

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował reklamowe pliki cookies

wewnętrzne

PL_LGCOM_Analysis

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował analityczne pliki cookies

wewnętrzne

PL_LGCOM_Improvements

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookies

wewnętrzne

PL_LGCOM_SOCIAL_MEDIA

lg.com

LG

1 rok

Używany do sprawdzenia czy użytkownik zaakceptował funkcjonalne pliki cookies do komunikacji przez media społecznościowe

wewnętrzne

Session

www.lg.com

LG

Sesja

Używany do podtrzymywania sesji na stronie

wewnętrzne

PL_implicitStrictOpenFlag

lg.com

LG

Sesja

Używany dla funkcjonalności komunikatu (baneru) o plikach cookies

wewnętrzne

X-Scouter-Gxid

www.lg.com

LG

Sesja

Śledzenie krzyżowe między aplikacjami.

wewnętrzne

AKA_A2

.lg.com

LG

1 dzień

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej.

wewnętrzne

RT

.lg.com

LG

1 tydzień

Ten plik cookie jest niezbędny do działania funkcji pamięci podręcznej Akamai.

wewnętrzne

__ttl__widget__ui

.lg.com

LG

7 dni

Używany w widżecie porównywarki, aby pokazać modele

wewnętrzne

SL_GWPT_Show_Hide_tmp

.lg.com

LG

Sesja

Przechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie.

wewnętrzne

SL_wptGlobTipTmp

.lg.com

LG

Sesja

Przechowuje informacje o preferencjach przeglądania na stronie.

wewnętrzne

SLG_GWPT_Show_Hide_tmp

.lg.com

LG

Sesja

Zapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów.

wewnętrzne

SLG_wptGlobTipTmp

.lg.com

LG

Sesja

Zapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów.

wewnętrzne

ssm_au_c

.lg.com

Google

Sesja

Zapisz ustawienia i preferencje użytkownika, takie jak aktualne preferencje językowe.

wewnętrzne

test

.lg.com

LG

Sesja

Służy do podtrzymania sesji.

wewnętrzne

tmr_lvid

.lg.com

LG

Sesja

Własny plik cookie użytkownika do zliczania unikalnych użytkowników w przypadku braku VID. Ma to na celu udostępnienie funkcji _tmr.getClientID(). Ustawiaj tylko w przypadku korzystania z kodu licznika js.

wewnętrzne

tmr_lvidTS

.lg.com

LG

Sesja

Własny plik cookie zawierający czas utworzenia identyfikatora użytkownika. Używany z tmr_lvid.

wewnętrzne

tmr_reqNum

.lg.com

LG

Sesja

Aby zbierać informacje – w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje – w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający weszli na witrynę oraz strony, które odwiedzili.

wewnętrzne

LG.com - USPRAWNIAJĄCE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

LG_Survey/pl

www.lg.com

LG

1 dzień

Używany, aby nie otwierać okienka z ankietą ponownie, gdy użytkownik wybierza opcję "NIE POKAZUJ WIĘCEJ" na stronie Wsparcia Klienta

wewnętrzne

eud

.rfihub.com

RFIHUB

1 miesiąc

Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie

zewnętrzne

euds

.rfihub.com

RFIHUB

1 miesiąc

Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie

zewnętrzne

igodigitalst_500007810

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Unikalny identyfikator sesji użytkownika

zewnętrzne

igodigitalstdomain

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Identyfikator strony

zewnętrzne

igodigitaltc2

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Unikalny identyfikator użytkownika

zewnętrzne

smd

.rfihub.com

RFIHUB

1 miesiąc

Pliki cookies Rocket Fuel (rfihub.com)używane w celu dostarczania i wyświetlania optymalnej treści i reklam w swojej platformie

zewnętrzne

op_session

opinie.ceneo.pl

CENEO

Sesja

Zbiera dane nawigacji i zachowania użytkownika na stronie w celu optymalizacji ustawiania ankiety zadowolenia w systemie

zewnętrzne

LG5_SupportSearch

lg.com

LG

30 dni

Używany, gdy wyszukiwanie nastąpiło ze strony WSPARCIA KLIENTA

wewnętrzne

LG5_RememberAccount

www.lg.com

LG

30 dni

Używany, gdy użytkownik wyraził zgodę na zapamiętanie adresu email przy rejestracji i logowaniu się do strony

wewnętrzne

LG5_filter

lg.com

LG

Sesja

Używany, gdy funkcja filtra została aktywowana

wewnętrzne

LG5_RecentlyView

lg.com

LG

30 dni

Pokazuje ostatnio wyszukiwane produkty konsumenckie

wewnętrzne

LG5_B2B_RecentlyView

lg.com

LG

30 dni

Pokazuje ostatnio wyszukiwane produkty dziau profesjonalnego (B2B)

wewnętrzne

LG5_CST_RecentlyView

lg.com

LG

30 dni

Pokazuje ostatnio przeglądne produkty CST

wewnętrzne

LG5_B2B_CompareCart

lg.com

LG

Sesja

Używany do porównywania produktów B2B

wewnętrzne

LG5_CompareCart

lg.com

LG

Sesja

Używany do porównywania produktów B2C

wewnętrzne

LG5_CompareLock

www.lg.com

LG

Sesja

Używany do przytrzymania wybranych produktów do porównania (lock)

wewnętrzne

PHPSESSID

lg.com

LG

Sesja

Unikatowy identyfikator sesji generowany przez serwer aplikacji dla wspierania użytkownika

wewnętrzne

LG5_PageHistory

www.lg.com

LG

Sesja

Używany dla przycisku ZOBACZ WSZYSTKIE

wewnętrzne

LG5_ReviewHelpful

lg.com

LG

30 dni

Używany, gdy przycisk POMOC został wybrany

wewnętrzne

LG5_SearchResult

lg.com

LG

30 dni

Funkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów konsumenckich B2C

wewnętrzne

LG5_B2B_SearchResult

lg.com

LG

30 dni

Funkcjonalność wyszukiwania i wyniki wyszukiwania produktów profesjonalnych B2B

wewnętrzne

noMoreToday

www.lg.com

LG

1 dzień

Obsługuje na stronę produktów CST, aby nie wyświetlać komunikatu w prawej dolnej części ekranu

wewnętrzne

inside-eu

lg.com

LG

1000 dni

Obsługuje funkcję komunikator INSIDE zasilany przez PowerfrontTM, zapamiętujący aktywność użytkownika na stronie

wewnętrzne

BVBRANDID

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Pozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (funkcja wystawiania opinii o produktach LG na stronie), aby odpowiednio przypisywać aktywność do jednego użytkownika w obrębie tej samej domeny

zewnętrzne

BVBRANDSID

lg.com

BazaarVoice

Sesja

Pozwala na analitykę dokonywaną przez Bazaarvoice (wystawianie opinii o produktach LG na stronie), aby identyfikować przeglądanie strony przez tego samego użytkownika

zewnętrzne

_js_datr

.facebook.com

Facebook

Sesja

Identyfikuje przeglądarkę pod względem bezpieczeństwa, w tym odzyskiwanie konta oraz identyfikacja potencjalnych naruszeń i niebezpieczeństw

zewnętrzne

sb

.facebook.com

Facebook

Sesja

Identyfikuje przeglądarkę pod względem logowania i autoryzacji

zewnętrzne

wd

.facebook.com

Facebook

7 dni

Pozwala optymalnie dostosować stronę do ekranu użytkownika

zewnętrzne

BVImplusermanual

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

BVImplmain_site

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

BVImplhe_promotion

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

BVImpldedicated_reviews_page

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

bvf_**

lg.com

BazaarVoice

1 rok

Używany przez Bazaarvoice w dostarczaniu ocen i recenzji kierowanych przez użytkowników. Umożliwia skorelowanie analityki internetowej Bazaarvoice z tym samym użytkownikiem pod kątem interakcji w ramach określonej domeny klienta.

wewnętrzne

mage-banners-cache-storage

www.lg.com

Magento

1 dzień

Przechowuje zawartość banerów lokalnie w celu poprawy wydajności.

wewnętrzne

mage-cache-storage-section-invalidation

www.lg.com

Magento

1 dzień

Wymusza lokalne przechowywanie określonych sekcji treści, które powinny zostać unieważnione.

wewnętrzne

mage-cache-storage

www.lg.com

Magento

Sesja

Lokalne przechowywanie treści specyficznych dla odwiedzających, które umożliwiają funkcje e-commerce.

wewnętrzne

mage-cache-sessid

www.lg.com

Magento

Sesja

Wartość tego pliku cookie wyzwala czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej. Po usunięciu pliku cookie przez aplikację zaplecza administrator czyści pamięć lokalną i ustawia wartość pliku cookie na true.

wewnętrzne

mage-translation-file-version

www.lg.com

Magento

Sesja

Śledzi wersję tłumaczeń w pamięci lokalnej.

wewnętrzne

mage-translation-storage

www.lg.com

Magento

Sesja

Przechowuje przetłumaczoną treść na żądanie kupującego.

wewnętrzne

mage-messages

www.lg.com

Magento

1 dzień

Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat o zgodzie na pliki cookie i komunikaty o błędach. Wiadomość jest usuwana z pliku cookie po jej wyświetleniu kupującemu.

wewnętrzne

form_key

www.lg.com

Magento

1 dzień

Środek bezpieczeństwa, który dołącza losowy ciąg do wszystkich przesłanych formularzy w celu ochrony danych przed fałszowaniem żądań między witrynami.

wewnętrzne

velaro_**

.lg.com

velaro

Sesja

Przechowywuje unikalny ID użytkownika

wewnętrzne

ps-location

.lg.com

Price Spider

Sesja

Służy do zapamiętywania ostatniej lokalizacji wprowadzonej przez użytkownika online w widżecie, tworząc wygodniejsze wrażenia użytkownika.

wewnętrzne

top100_id

.lg.com

LG

1000 dni

Plik cookie ustawia flagę Bezpieczne, aby zapobiec jego wyciekowi, jeśli którakolwiek ze stron ładuje zawartość mieszaną

wewnętrzne

yourekoCustomTariff_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Zmiana ceny

wewnętrzne

youreko-dishwashers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-dishwashers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoHasEngaged

.lg.com

Youreko

1 rok

Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik korzystał z naszego narzędzia.

wewnętrzne

youreko-fridge-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-fridges_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoUserId

.lg.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

wewnętrzne

yourekoUserIdLg

.lg.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

wewnętrzne

youreko-washer-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washer-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

_ca_chat

.lg.com

User.com

1 rok

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

wewnętrzne

_ueuuid

.lg.com

User.com

1 rok

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

wewnętrzne

__cfduid

.lg.com

Cloudflare

1 rok

Identyfikacja złośliwych użytkowników, filtracja ruchu sieciowego, zmniejszanie szans na zablokowanie legalnych użytkowników oraz świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

zewnętrzne

LG.com - ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

s_cc

lg.com

Adobe

Sesja

Plik cookie Adobe sprawdzający, czy pliki cookies są aktywne na stronie

wewnętrzne

s_fid

lg.com

Adobe

5 lat

Używany do indentyfikacji użytkownika jeżeli standardowy plik indentyfikujący (s_vi) jest blokowany przez inne zewnętrzne pliki cookies

wewnętrzne

s_invisit

lg.com

Adobe

Sesja

Stwierdza, czy dany użytkownika odwiedza stronę po raz pierwszy

wewnętrzne

s_nr

lg.com

Adobe

1 miesiąc

Zlicza ilość wizyt dokonanych przez tego samego użytkownika

wewnętrzne

s_ppv

lg.com

Adobe

Sesja

Plik cookie sprawdzający dane z poprzednich czterch plików cookies i usuwa te dane na koniec sesji

wewnętrzne

s_ppvl

lg.com

Adobe

Sesja

Plik cookie ustawiony prze Adobe Analitycznes by przechowywać infromację o procencie części strony oglądanej przez użytkownika

wewnętrzne

s_sq

lg.com

Adobe

Sesja

Plik Adobe zbierający informacje o poprzedzającym linku wybranym na stronie

wewnętrzne

s_vi

lg.com

Adobe

2 lata

Plik Adobe używany w celu identyfikacji użytkownika z identyfikatorem (ID) i czasem

wewnętrzne

s_vnum

lg.com

Adobe

1 miesiąc

Zapamiętuje liczbę wizyt unikalnego użytkownika, co pozwala stwierdzić częstotliwość powrotu danego użytkownika w okresie 30 dni

wewnętrzne

_dc_gtm_UA-**

lg.com

Google

1 minuta

Plik Google używany do przyspieszenia zapytań; jeżeli plik Google analysis-of-sites jest uruchomiony przez Google Tag Managera, to nazwa pliku zmieni się na _dc_gtm_

wewnętrzne

_ga

lg.com

Google

2 lata

Plik Google nadający losowy numer identyfikacyjny każdemu użytkownikowi strony, dzięki któremu liczy się informacje dotyczące ilości użytkowników, czasu trwania sesji i danych z kampanii w cleu raportowania wyników "analysis-of-sites"; ustawiane przez Google standardowo na okres 2 lat

wewnętrzne

_gat_UA-**

lg.com

Google

1 minuta

Ten plik cookie testuje stronę; jeżeli używany jest plik Google "analysis-of-site" poprzez Google Tag Managera, to wówczas ten plik zmienia nazwę na _dc_gtm_

wewnętrzne

_gid

lg.com

Google

1 dzień

Używany do rozróżniania użytkowników

wewnętrzne

s_adserv

lg.com

SIZMEK

30 minut

Używany, aby ograniczać komunikację z serwerem reklamowym ADSERV do jednego przypadku na wizytę

wewnętrzne

AMCVS**

lg.com

Adobe

1 godzina

Usługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę.

wewnętrzne

AMCV**

lg.com

Adobe

1 godzina

Usługa identyfikacji wykorzystuje identyfikator Twojej organizacji, plik cookie Experience Cloud AMCV oraz plik cookie demdex do tworzenia i przechowywania unikalnych, trwałych identyfikatorów dla odwiedzających Twoją witrynę.

wewnętrzne

gpv_**

lg.com

Adobe

1 godzina

Ten plik cookie przechowuje ilość stron przeglądanych podczas odwiedzania Witryn.

wewnętrzne

__utmz**

lg.com

GA

6 miesięcy

Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę. Plik cookie ma żywotność 6 miesięcy i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

wewnętrzne

__utmv**

lg.com

GA

2 lata

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utmt**

lg.com

GA

10 minut

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utmc**

lg.com

GA

Sesja

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utmb**

lg.com

GA

30 minut

Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

wewnętrzne

__utma**

lg.com

GA

2 lata

Służy do rozróżniania użytkowników i Sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie istnieją żadne istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

wewnętrzne

_rtetSessPageSeq

www.lg.com

Beusable

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny.

wewnętrzne

_rtetSessId

www.lg.com

Beusable

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez „Beusable”, aby sprawdzić ścieżkę użytkownika uzyskującego dostęp do witryny.

wewnętrzne

_hjTLDTest

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Podczas wykonywania skryptu Hotjar określa najbardziej ogólną ścieżkę do pliku cookie, której powinniśmy użyć zamiast nazwy hosta strony. Odbywa się to, aby pliki cookie mogły być udostępniane w subdomenach (w stosownych przypadkach). Aby to ustalić, próbujemy przechowywać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresów URL, dopóki się nie powiedzie. Po tej kontroli plik cookie jest usuwany.

wewnętrzne

_hjShownFeedbackMessage

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik minimalizuje lub uzupełnia przychodzącą opinię. Dzieje się tak, aby przychodząca opinia była ładowana jako zminimalizowana natychmiast, jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, na której jest ustawiona do wyświetlania.

wewnętrzne

_hjSessionTooLarge

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Powoduje, że Hotjar przestaje zbierać dane, jeśli sesja staje się zbyt duża. Jest to określane automatycznie przez sygnał z serwera WebSocket, jeśli rozmiar sesji przekracza limit.

wewnętrzne

_hjSessionResumed

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Plik cookie, który jest ustawiany, gdy sesja/nagranie zostaje ponownie połączone z serwerami Hotjar po przerwie w połączeniu.

wewnętrzne

_hjMinimizedPolls

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik zminimalizuje widżet Ankiety na stronie. Służy do tego, aby widżet pozostał zminimalizowany, gdy użytkownik nawiguje po Twojej witrynie.

wewnętrzne

_hjIncludedInSessionSample

.hotjar.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie.

wewnętrzne

_hjIncludedInSample

lg.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji w Twojej witrynie.

wewnętrzne

_hjIncludedInPageviewSample

.hotjar.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie jest ustawiony w celu poinformowania Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny.

wewnętrzne

_hjid

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.

wewnętrzne

_hjFirstSeen

.hotjar.com

Hotjar

Sesja

Jest to ustawione, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość true/false, wskazującą, czy Hotjar po raz pierwszy zobaczył tego użytkownika. Jest używany przez filtry nagrywania do identyfikacji nowych sesji użytkownika.

wewnętrzne

_hjDonePolls

.hotjar.com

Hotjar

1 rok

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik wypełni ankietę za pomocą widżetu Ankieta na miejscu. Służy do zapewnienia, że ​​ta sama ankieta nie pojawi się ponownie, jeśli została już wypełniona.

wewnętrzne

_hjAbsoluteSessionInProgress

.hotjar.com

Hotjar

30 minut

Ten plik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. To jest flaga Prawda/Fałsz ustawiana przez plik cookie.

wewnętrzne

_gd**

lg.com

GA

2 lata

Plik analizuje korzystanie i działanie strony internetowej oraz usług.

wewnętrzne

_gcl_dc

lg.com

GA

90 dni

GA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy.

wewnętrzne

_gcl_aw

lg.com

GA

90 dni

GA : tag łączący konwersje ustawia informacje o kliknięciu reklamy.

wewnętrzne

_ga_**

lg.com

GA

2 lata

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, Sesji i kampanii w raportach analitycznych witryn. Domyślnie jest ustawiony na wygaśnięcie po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.

wewnętrzne

_gat_**

lg.com

GA

1 minuta

Służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli usługa Google Analytics zostanie wdrożona za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_<property-id>.

wewnętrzne

_ce.s

.lg.com

Crazyegg

1 rok

Śledzi rejestrowany unikalny identyfikator sesji odwiedzającego i czas rozpoczęcia.

wewnętrzne

s_sv_p1

lg.com

Adobe

Trwałe

Agreguje ruch w witrynie i zachowania odwiedzających.

wewnętrzne

s_ptc

lg.com

Adobe

Sesja

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

s_ecid

lg.com

Adobe

2 lata

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

s_cp_persist

lg.com

Adobe

Trwałe

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

sat_track

lg.com

Adobe

Sesja

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

mbox

lg.com

Adobe

2 lata

Ten reklamowy/ukierunkowany plik cookie strony trzeciej gromadzi informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny.

wewnętrzne

AMCV_**

lg.com

Adobe

2 lata

Ten plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana.

wewnętrzne

AMCVS_**

lg.com

Adobe

2 lata

Ten plik cookie służy jako flaga wskazująca, że ​​sesja została zainicjowana.

wewnętrzne

_sdsat_s_dtm_rsid

lg.com

Adobe

2 lata

Pliki cookie Adobe Analytics, zwykle używane do przechowywania bitów danych między stronami lub wizytami.

wewnętrzne

private_content_version

lg.com

Adobe

2 lata

Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.

wewnętrzne

product_data_storage

lg.com

Adobe

2 lata

Dołącza losową, niepowtarzalną liczbę i czas do stron z treścią klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze.

wewnętrzne

section_data_ids

lg.com

Adobe

2 lata

Przechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami inicjowanymi przez kupującego, takimi jak wyświetlanie listy życzeń, informacje o koszyku itp.

wewnętrzne

_4c_

.lg.com

Foresee

90 dni

Są one wykorzystywane do ankiety dla klientów ForeSee i funkcji informacji zwrotnej. Jeśli zdecydujesz się na ankietę, możemy zarejestrować część Twojej wizyty, aby pomóc nam poprawić doświadczenia użytkownika dla klientów

wewnętrzne

_conv_r

.lg.com

Convert

1 rok

Cookie used in order to track visitor experiments. This cookie holds the referral data for the current visitor. This is overwritten each time a visitor comes from a new referrer.

wewnętrzne

_conv_v

.lg.com

Convert

6 miesięcy

Plik cookie używany do śledzenia użytkowników. Ten plik cookie przechowuje dane skierowania dla bieżącego odwiedzającego. Jest on nadpisywany za każdym razem, gdy odwiedzający pochodzi z nowego polecającego.

wewnętrzne

_derived_epik

.lg.com

Google

6 miesięcy

Plik analizuje zachowanie odwiedzających, profilowanie klientów i wydajność newslettera.

wewnętrzne

_gaexp

.lg.com

Google

3 miesiące

Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę.

wewnętrzne

_pin_unauth

.lg.com

Pinterest

1 rok

Używany przez Pinterest do śledzenia korzystania z usług.

wewnętrzne

_td

.lg.com

treasure data

6 miesięcy

Te reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam.

wewnętrzne

_td_ssc_id

.lg.com

treasure data

6 miesięcy

Te reklamowe pliki cookie rejestrują informacje o Twojej aktywności w witrynie, takie jak strony, które odwiedzasz, dzięki czemu możemy dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę na zewnętrznych stronach internetowych i analizować skutki takich reklam.

wewnętrzne

_ym_d

.lg.com

Yandex Metrica

1 rok

Ten plik cookie jest używany przez Yandex Metrica do zapisywania daty pierwszej witryny sesji użytkownika.

wewnętrzne

_ym_isad

.lg.com

Yandex Metrica

2 dni

Określa, czy użytkownik ma blokery reklam

wewnętrzne

_ym_uid

.lg.com

Yandex Metrica

1 rok

Służy do identyfikacji użytkowników witryny

wewnętrzne

adcloud

.lg.com

Adobe

364 dni

Własny plik cookie, który kojarzy identyfikator internauty z odpowiednimi segmentami odbiorców i konwersjami.

wewnętrzne

at_check

.lg.com

Adobe

Sesja

Używany przez Adobe Target do określenia, czy odwiedzający obsługuje pliki cookie. Ustawiany za każdym razem, gdy odwiedzający włączy stronę

wewnętrzne

beusable

.lg.com

Beusable

2 lata

Ten plik cookie jest tworzony z narzędzia Beusable, które służy do sprawdzania strony polecającej użytkownika lub wzorca użytkowania użytkownika.

wewnętrzne

bv_metrics

bazaarvoice.com

Bazaarvoice

2 godziny

Zdarzenia diagnostyki wydajności dla mniej niż 1/1000 użytkowników.

zewnętrzne

last_visit

.lg.com

LG

1 tydzień

Przechowuje identyfikator użytkownika z ostatniej wizyty

wewnętrzne

nmstat

.lg.com

Siteimprove

Sesja

Ten plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie.

wewnętrzne

psdmtrackV

.lg.com

Adobe

1 godzina

Ten plik cookie służy do rejestrowania korzystania z witryny przez odwiedzającego. Służy do zbierania statystyk dotyczących korzystania z witryny, takich jak data ostatniej wizyty użytkownika w witrynie.

wewnętrzne

ps-utid

.lg.com

Price Spider

1 minuta

Służy do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider.

wewnętrzne

ps-utparam

.lg.com

Price Spider

1 minuta

Służy do włączania uniwersalnego śledzenia PriceSpider.

wewnętrzne

_rtetUserId

.lg.com

besuable

1 rok

Odwiedzany adres URL i losowy identyfikator użytkownika podczas odwiedzania stron z kodem Beusable

wewnętrzne

yourekoCustomTariff_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Zmiana ceny

wewnętrzne

youreko-dishwashers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-dishwashers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoHasEngaged

.lg.com

Youreko

1 rok

Ten plik cookie służy do określenia, czy użytkownik korzystał z naszego narzędzia.

wewnętrzne

youreko-fridge-freezers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-fridges_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-tumble-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

yourekoUserId

.lg.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

wewnętrzne

yourekoUserIdLg

.youreko.com

Youreko

1 rok

Przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego narzędzia, takie jak funkcje, z którymi użytkownik wchodził w interakcję, powiązane z identyfikatorem pliku cookie i adresem IP. Nigdy nie udostępniamy tych informacji żadnym stronom trzecim.

zewnętrzne

youreko-washer-dryers_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washer-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

youreko-washing-machines_years-pl

.lg.com

Youreko

1 rok

Te pliki cookie służą do zapisywania niestandardowych preferencji użytkownika w narzędziu, na przykład, jeśli zmieniają on liczbę przypadków korzystania z pralki w tygodniu ze średniej 5,5 na 10.

wewnętrzne

_ca_chat

.lg.com

User.com

1 rok

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

zewnętrzne

_ueuuid

.lg.com

User.com

10 lat

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

zewnętrzne

_beu_utm_campagin

.lg.com

beusable

30 min

UTM_campagin

wewnętrzne

_beu_utm_content

.lg.com

beusable

30 min

UTM_content

wewnętrzne

_beu_utm_medium

.lg.com

beusable

30 min

UTM_medium

wewnętrzne

_beu_utm_source

.lg.com

beusable

30 min

UTM_source

wewnętrzne

_beu_utm_term

.lg.com

beusable

30 min

UTM_term

wewnętrzne

_rtet_apply

.lg.com

beusable

Trwałe

Unikalny identyfikator raportu zarejestrowanego w nadający się do użytku / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_rtet_ab_aid

.lg.com

beusable

Trwałe

Identyfikator strony, na której trwa test A/B. /Usuwane podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_rtet_ab_url

.lg.com

beusable

Trwałe

Adres URL na stronie B testów A/B / usunięty podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_rtet_ab_ref

.lg.com

beusable

Trwałe

Strona odsyłająca tuż przed przekierowaniem z powodu testów A/B / Usunięta podczas ponownego odwiedzania po zakończeniu testu AB.

wewnętrzne

_beu_utid

.lg.com

beusable

30 min

Unikalny identyfikator UT

wewnętrzne

_beu_utssid

.lg.com

beusable

30 min

Identyfikator identyfikacyjny sesji UT

wewnętrzne

LG.com - REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

_fbp

lg.com

Facebook

3 miesiące

Identyfikuje przeglądarkę w celu dostarczenia odpowiednich usług reklamowych i analityki

wewnętrzne

_gcl_au

lg.com

Google

3 miesiące

Pliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalności

wewnętrzne

IDE

.doubleclick.net

Google

Sesja

Reklamowy plik cookie Google zbierający dane w celu wyświetlania reklam w sieci na stornach nie należacych do Google

zewnętrzne

AID

.google.com

Google

6 miesięcy

Plik cookie Google identyfikujący preferowane przez użytkownika ustawienia np. język, zapamiętana ilość wyszukiwań oraz unilany identyfikator Google

zewnętrzne

ActivityInfo2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 miesiące

Plik cookie śledzący użytkownika w celu serwowania odpowiednich reklam na innych stronach

zewnętrzne

fr

.facebook.com

Facebook

3 miesiące

Identyfikuje użytownika i przeglądarkę, czas wejścia oraz inne dane wykorzystywane przez Facebooka w celu serwowania odpowiednich reklam użytkownikowi, w tym analityka

zewnętrzne

r1

.serving-sys.com

SIZMEK

Sesja

Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam

zewnętrzne

u2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 miesiące

Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam

zewnętrzne

um2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 miesiące

Zbiera dane z nawigacji użytkownika po stronach w celu odpowiedniego dostosowywania wyświetlanych reklam

zewnętrzne

rud

.rfihub.com

Rfihub

25 dni

Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony

zewnętrzne

ruds

.rfihub.com

Rfihub

Sesja

Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony

zewnętrzne

cmd

.rfihub.com

Rfihub

25 dni

Plik cookie Microsoft MSN zapewniający odpowiednie funkcjonowanie strony

zewnętrzne

NID

.google.com

Google

1 rok

Zawiera informacje jak użytkownik używał stron i jakie reklamy go interesują, które widział wcześniej, zanim odwidził daną stronę

zewnętrzne

demdex

.demdex.net

Demdex

6 miesięcy

Sprawdza zbieżność wyszukiwania z rozponawalnym schematem zachowań określonym w pliku cookie demdex

zewnętrzne

dextp

.demdex.net

Demdex

6 miesięcy

Plik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacja

zewnętrzne

dpm

.dpm.demdex.net

Demdex

6 miesięcy

Plik cookie Adobe Audience Manager zapisujący ostatni czas kiedy była robiona synchronizacja

zewnętrzne

ev_sync_dd

.everesttech.net

Everesttech

15 dni

Zawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronę

zewnętrzne

everest_g_v2

.everesttech.net

Everesttech

1 rok

Zawiera informacje jak użytkownik używa strony i korzysta z reklam, które wyświetliły się mu wcześniej przed wejściem na daną stronę

zewnętrzne

sso-logged-in-back

.lg.com

Twitter

Sesja

Te pliki cookie są używane przez Twittera w celu zintegrowania funkcji z naszą witryną internetową w postaci kanałów Twittera i przycisków śledzenia. Pliki cookie są używane do różnych celów, w tym do analizy.

wewnętrzne

__adroll_fpc

.lg.com

Adroll

1 rok

Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego na podstawie wizyt i urządzeń. Jest używany do weryfikacji w czasie rzeczywistym, aby reklamodawcy zaprezentowali odpowiednią reklamę.

wewnętrzne

__ar_v4

lg.com

Google

1 rok

Ten plik cookie jest powiązany z usługą reklamową DoubleClick firmy Google. Pomaga w śledzeniu współczynników konwersji reklam.

wewnętrzne

__attentive_cco

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Ten plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowej

zewnętrzne

__attentive_dv

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Ten plik cookie ustawia preferencje dotyczące wyświetlania listy e-mailowej i formularzy rejestracji listy tekstowej

zewnętrzne

__attentive_id

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego

zewnętrzne

__attentive_pv

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego

zewnętrzne

__attentive_ss_referrer

attentivemobile.com

Attentive

30 dni

Wykorzystywane do targetowania, optymalizacji, raportowania lub atrybucji marketingu sms-owego

zewnętrzne

__qca

.lg.com

QuantCast

1 rok

Jest to plik cookie kojarzony z Quantcast, firmą zajmującą się reklamą cyfrową. Zapewniają rankingi stron internetowych, a zbierane przez nich dane są również wykorzystywane do segmentacji odbiorców i reklamy ukierunkowanej.

wewnętrzne

_fbc

.lg.com

Facebook

2 lata

Identyfikuje przeglądarkę do celów uwierzytelniania logowania

wewnętrzne

_uetsid

.lg.com

Bing

30 minut

Jest to plik cookie używany przez Microsoft Bing Ads i śledzący plik cookie. Pozwala nam na nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową. Wygasa 30 minut po zakończeniu przeglądania sesji.

wewnętrzne

_uetvid

.lg.com

Bing

1 rok

Ten plik cookie jest używany przez Bing do określenia, jakie reklamy powinny być wyświetlane, które mogą być istotne dla użytkownika końcowego przeglądającego witrynę.

wewnętrzne

amp_87a1d7

.lg.com

Google

3 miesiące

Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających, mierzących wydajność witryny. Ten plik cookie identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd przybyli odwiedzający po wejściu na witrynę.

wewnętrzne

cto_bundle

.lg.com

Criteo

1 rok

Gromadzi zachowania odwiedzających, aby wyświetlać bardziej trafne reklamy

wewnętrzne

pi_opt_in211672

pardot.com

Pardot

2 lata

Plik cookie śledzący Pardot.

zewnętrzne

rcuid

.google.com

Google

1 rok

W celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie.

zewnętrzne

rrpvid

.google.com

Google

1 rok

W celu jak najpełniejszego monitorowania zachowań i preferencji użytkownika w Internecie.

zewnętrzne

tt.u

tailtarget.com

tailtarget

2 lata

Wykorzystywane do targetowania treści i Reklamowe, zgodnie z profilem i preferencjami.

zewnętrzne

 

STREFALG.PL – lista plików cookie na oficjalnej stronie promocji konsumenckich https://www.strefalg.pl/

STREFALG.PL – ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

_ga,_gid
_gat
_gat_main
_gcl_au
_s_fid
_dc_gtm_UA-59668016-1

strefalg.pl

Google

24 godz - 2 lata

pliki Google umożliwiają analizowanie ruchu w witrynie w celu doskonalenia jej funkcjonalności

zewnętrzne

STREFALG.PL – FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

uniqueCookie

strefalg.pl

StrefaLG

20 lat

Plik cookie przeciwdziałający botom. Anonimowy wylosowany ciąg znaków.

wewnętrzne

ASP.NET_SessionId

strefalg.pl

StrefaLG

sesja

plik sesyjny, umożliwia zalogowanie się użytkownika w serwisie strefalg.pl

wewnętrzne

 

STREFAKLIMATYZACJI.PL - lista plików cookie na oficjalnej stronie dystrybutora https://strefaklimatyzacji.pl/

STREFAKLIMATYZACJI.PL - NIEZBĘDNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

cookie_notice_accepted

.strefaklimatyzacji.pl

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie.

wewnętrzne

cookie_notice_accepted

.strefaklimatyzacji.pl

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiony, aby potwierdzić, że użytkownik zaakceptował pliki cookie.

wewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL - ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

_gcl_au

.strefaklimatyzacji.pl

Google

3 miesiące

Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną.

zewnętrzne

_ga

.strefaklimatyzacji.pl

Google

2 lata

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny do raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo.

zewnętrzne

_gid

.strefaklimatyzacji.pl

Google

1 dzień

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających i źródło.

zewnętrzne

_gat_gtag_UA_129690518_1

.strefaklimatyzacji.pl

Google

1 minuta

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google i służy do rozróżniania użytkowników.

zewnętrzne

eud

.rfihub.com

RFIHUB

1 rok 24 dni

Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do synchronizacji z systemami partnerskimi w celu identyfikacji użytkowników. Ten plik cookie zawiera identyfikatory partnerów i czas ostatniego udanego dopasowania.

zewnętrzne

demdex

.demdex.net

Adobe

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest umieszczany w domenie demdex.net i jest używany przez Adobe Audience Manager w celu zidentyfikowania unikalnego użytkownika w różnych domenach.

zewnętrzne

visitor-id

.media.net

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.

zewnętrzne

visitor-id

.media.net

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.

zewnętrzne

visitor-id

.media.net

strefaklimatyzacji

1 rok

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o odwiedzającym. Informacje te będą przechowywane do wewnętrznej analityki u operatora strony – analityka wewnętrzna jest wykorzystywana przez strony internetowe w celu optymalizacji ich domen.

zewnętrzne

STREFAKLIMATYZACJI.PL - REKLAMOWE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

test_cookie

.doubleclick.net

strefaklimatyzacji

15 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest ustalenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

zewnętrzne

rud

.rfihub.com

Rfihub

1 rok 24 dni

Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Głównym celem tego pliku cookie jest reklama. Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika za pomocą alfanumerycznego identyfikatora. Rejestruje dane użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, odwiedzana strona internetowa, kliknięte reklamy itp.

zewnętrzne

ruds

.rfihub.com

Rfihub

sesja

Domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie jest sesyjną wersją pliku cookie „rud”. Zawiera informacje o identyfikatorze użytkownika. Służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w sieciach.

zewnętrzne

IDE

.doubleclick.net

Google

1 rok 24 dni

Wykorzystywane przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisu oraz wszelkie inne Reklamowe przed wizytą w serwisie. Służy do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z profilem użytkownika.

zewnętrzne

_fbp

.strefaklimatyzacji.pl

Facebook

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu dostarczania reklam Reklamowych, gdy są one na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu tej witryny.

zewnętrzne

uuid2

.adnxs.com

XANDR

3 miesiące

Te pliki cookie są ustawiane przez AppNexus. Cookies przechowują informacje, które pomagają w rozróżnieniu urządzeń i przeglądarek. Na podstawie tych informacji wybieramy Reklamowes obsługiwane przez platformę oraz oceniamy wydajność Reklamowych i atrybutów.

zewnętrzne

CMID

.casalemedia.com

Casale Media

1 rok

Plik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.

zewnętrzne

CMPS

.casalemedia.com

Casale Media

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych.

zewnętrzne

rlas3

.rlcdn.com

RLCDN

1 rok

Plik cookie jest ustawiany przez rlcdn.com. Plik cookie służy do wyświetlania odpowiednich reklam odwiedzającemu, a także ograniczania czasu, w którym odwiedzający widzi, a także mierzenia skuteczności kampanii.

zewnętrzne

pxrc

.rlcdn.com

RLCDN

2 months

Celem pliku cookie jest identyfikacja odwiedzającego w celu obsługi odpowiednich reklam.

zewnętrzne

audience

.spotxchange.com

spotxchange

1 rok

Domena tego pliku cookie jest własnością Spotxchange. Ten plik cookie służy do targetowania i reklamy.

zewnętrzne

bkdc

.bluekai.com

bluekai

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.

zewnętrzne

bkpa

.bluekai.com

bluekai

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.

zewnętrzne

bku

.bluekai.com

bluekai

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez Bluekai. Ten plik cookie przechowuje anonimowe dane dotyczące korzystania z sieci przez użytkowników, a także gromadzi anonimowe działania w celu stworzenia profilu w celu zapewnienia bardziej ukierunkowanego i odpowiedniego marketingu i reklamy.

zewnętrzne

_kuid_

.krxd.net

krxd

5 miesięcy 27 dni

Plik cookie jest ustawiany przez Krux Digital pod domeną krxd.net. Plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, aby zidentyfikować powracającego użytkownika w celu ukierunkowanej reklamy.

zewnętrzne

tuuid

.bidswitch.net

bidswitch

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców.

zewnętrzne

c

.bidswitch.net

bidswitch

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Projekt Rubicon.

zewnętrzne

tuuid_lu

.bidswitch.net

bidswitch

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez .bidswitch.net. Pliki cookie przechowują unikalny identyfikator w celu określenia, jakie reklamy widzieli użytkownicy, jeśli odwiedzili Państwo którąkolwiek z witryn reklamodawców.

zewnętrzne

data-rk

.media.net

media.net

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę Media.net. Ten plik cookie służy do gromadzenia zachowań użytkowników na wielu stronach internetowych w celu serwowania im odpowiednich reklam. Plik cookie ogranicza liczbę pokazywania tych samych reklam na stronie.

zewnętrzne

anj

.adnxs.com

XANDR

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez AppNexus i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

dpm

.dpm.demdex.net

DEMDEX

5 miesięcy 27 dni

Plik cookie jest ustawiany przez demdex.net. Ten plik cookie przypisuje każdemu odwiedzającemu odwiedzającemu unikalny identyfikator, który pozwala zewnętrznym reklamodawcom kierować do nich odpowiednie reklamy.

zewnętrzne

euds

.rfihub.com

RFIHUB

sesja

Ten plik cookie pochodzi z Rocket Fuel (rfihub.com) i służy do dostarczania ukierunkowanych reklam w ich witrynach sieciowych, dzięki czemu użytkownicy widzą odpowiednie reklamy.

zewnętrzne

CMPRO

.casalemedia.com

Casale Media

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

CMST

.casalemedia.com

Casale Media

1 dzień

Plik cookie jest ustawiany przez CasaleMedia. Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.

zewnętrzne

CMRUM3

.casalemedia.com

Casale Media

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Casalemedia i jest używany do ukierunkowanych celów Reklamowych.

zewnętrzne

smd

.rfihub.com

RFIHUB

1 rok 24 dni

Ta domena tego pliku cookie jest własnością Rocketfuel. Ten plik cookie służy do dostarczania odwiedzającemu odpowiednich treści i reklam.

zewnętrzne

zync-uuid

.rezync.com

REZYNC

5 miesięcy 26 dni 17 godzin

Celem pliku cookie jest serwowanie odwiedzającym odpowiednich reklam.

zewnętrzne

sd-sesja-id

live.rezync.com

REZYNC

5 miesięcy 27 dni

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę live.rezync.com. Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu pomiaru wydajności reklam na stronie.

zewnętrzne

mako_uid

.eyeota.net

EYEOTA

1 rok

Ten plik cookie znajduje się w domenie ps.eyeota.net. Pliki cookie służą do zbierania danych o wizycie użytkowników na stronie internetowej, takich jak odwiedzane strony. Dane służą do tworzenia profilu użytkownika pod kątem jego zainteresowań i danych demograficznych.

zewnętrzne

B

.yahoo.com

YAHOO

1 rok

Ten plik cookie jest używany przez Yahoo do dostarczania reklam, treści lub analizy.

zewnętrzne

everest_g_v2

.everesttech.net

ADOBE

1 rok

Plik cookie jest umieszczany w domenie eversttech.net. Celem pliku cookie jest przyporządkowanie kliknięć do innych zdarzeń na stronie internetowej klienta.

zewnętrzne

u2

.serving-sys.com

serving-sys

3 miesiące

Domena pliku cookie jest własnością firmy Sizmek. Ten plik cookie służy do celów reklamowych.

zewnętrzne

um2

.serving-sys.com

serving-sys

3 miesiące

This cookie is set by the Sizmek. This cookie is used for serving relevant Reklamowe to the visitor by setting an unique ID. This unique ID helps third party advertisers to target the visitor with relevant ads.

zewnętrzne

A3

.yahoo.com

YAHOO

1 rok

Gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

zewnętrzne

eyeblaster

.serving-sys.com

serving-sys

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

r1

.serving-sys.com

serving-sys

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez Sizmek (Amazon) i służy do ukierunkowanych celów reklamowych.

zewnętrzne

 

LGNEWS.PL - lista plików cookie na oficjalnej stronie biura prasowego LG https://lgnews.pl/

LGNEWS.PL - ANALITYCZNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

ahoy_visit

.lgnews.pl

Prowly

30 minut

Ten plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal.

wewnętrzne

ahoy_visitor

.lgnews.pl

Prowly

2 lata

Ten plik cookie umożliwia Prowly zbieranie statystyk odwiedzin w Brand Journal.

wewnętrzne

LGNEWS.PL - FUNKCJONALNE pliki cookie

Nazwa plików cookies

Domena

Dostawca

Czas przechowywania

Cel plików cookies

Typ cookies

cookies-agreement

.lgnews.pl

Prowly

30 dni

Ten plik cookie jest ustawiany po zaakceptowaniu polityki plików cookie (wyskakujące okienko w lewym dolnym rogu).

wewnętrzne

prowly-journal-session

.lgnews.pl

Prowly

Sesja

Ten plik cookie przechowuje informacje wprowadzone przez użytkownika i śledzi ruchy użytkownika w witrynie.

wewnętrzne

 

PRIVACY POLICY HIGHLIGHTS

 

The Controller of your personal data processed in connection with the registration and use of the user account is LG Electronics, Inc. with its registered office in LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

The Controller of your personal data processed in connection with the use of your SmartHome services such as ThinQ App is LG Electronics, Inc. Together, LG Electronics, Inc. and LG Electronics Polska sp. Z o.o. may collect and process your personal data as described in this LGE Service Privacy Policy.

Each person has the right to access their personal data, rectify it, delete it, limit processing, transfer it, object to its processing and lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. More information on the processing of your personal data is available in the Privacy Policy - Personal Data Protection.

In matters regarding the processing of your personal data, including any inquiries or the exercise of your rights, described in detail below, you can contact the Data Protection Officer appointed by the Administrator at the following e-mail address: dpo-eu@lge.com or iodo@lge. pl, or in writing to the Administrator's address.

Data Protection Officer: Mrs. Sumin Kim

 

LG Electronics Inc. (“LGE”), together with its subsidiaries and affiliates (the “LG Group”, “we”, “our” or “us”) respect your privacy. This Privacy Policy applies to the personal information we process through the lg.com website (the “Website”), other websites provided by the LG Group, LG Accounts, our SmartHome services offered via our ThinQ App and the SmartWorld App (collectively, the “Services”). It also applies to any other personal information you provide to your local LG Group member.

For LG Smart TV or Smart Media Product users, please see the separate Smart Media Product Membership Privacy Policy for details of how LGE processes personal information in the course of providing its Smart TV / Media Product service. This Privacy Policy does not apply to the processing covered by the Smart Media Product Membership Privacy Policy, although the LG Group may also use personal information collected via the Smart TV / Media Product service as described in this Privacy Policy, and LGE may use personal information collected via the services as described in the Smart Media Product Membership Privacy Policy. For more information, please refer to Smart Media Product Membership Privacy Policy in Account management menu or LG Account menu from settings of Smart TV/ Media Product.


OVERVIEW OF THE PRIVACY POLICY

In this Privacy Policy, we describe the types of personal information we collect through our Services, how we use this information, for how long we keep it and with which parties we share it. We also explain what choices and rights you have in relation to the use of your information, including a right to object to some of the processing we carry out (if provided by applicable law). More information about your rights, and how to exercise them, is set out in the “Your Rights” section. We also provide our contact details, so that you can contact us if you have questions about this Privacy Policy and our privacy practices.

 

 

PRIVACY POLICY

 

Last Updated: 12 / 22 / 2022

 

1. Who is responsible for your Personal Information?

Your local LG entity is responsible for operating the Website or other LG Group websites in your country, and for information about you collected through the Website. Your local LG entity is also responsible for any personal information you provide to it directly, for example during customer service calls or product registration cards. LGE is responsible for operating all other Services, and for information about you collected through or in connection with those Services.

The name and contact details of your local LG entity and LGE can be found in the ‘Contact Us’ section below.

 

2. Personal Information We Collect

When we refer to “personal information” in this Privacy Policy, we mean information that relates to an identifiable individual (for example, name, contact details, purchase information). The following types of personal information are collected in connection with our Services:

 

Information You Provide Directly to us or third parties

Some Services enable us to collect information directly from you or from other companies with whom you have a relationship. For example:

• When you create a LG Account and register for or use our Services, you will provide us with information, such as your name, email address, phone number, date of birth, speaker’s voice, photo, video, payment card information, purchase information and interactions with connected electronic devices.

• When you login with a third party account or profile, we will get access to information, such as, your name and email address and social media tags.

• When you communicate with our customer service staff or other LG Group staff, we will process these communications and other information required to respond to your queries and satisfy your requests.

Information about Your Use of Our Services

In addition to the information you provide, we will collect information about your use of our Services through software on your devices and by other electronic means (such as the use of cookies and sensors). We will collect:

• Device information: Your device name, IMEI, OS version, country, location, language, IP address and settings of devices.

• Log information: Usage information, such as, URL, redirected URL, performance timing, referrer, network type, network info, charge status, ad block info, and cookies. For more information about how we use cookies for our Services, please see Cookie Policy relevant to the Services you are using.

• Location information: We will process your location information based on your consent or where this is necessary to deliver the Service you have requested (for example, by requiring your location information to give you directions).

• Other information about your use of our Services, such as the websites you visit, typing patterns (autofill) and how you interact with content offered through our Services.

We explain below in more detail what types of information we collect when you use our Services:

Point of collection

Types of personal information

Information collected through the Website

Information collected through the LG Account (see further below), web registration form, survey form, demo or purchase request forms, customer service contact form or online chat.

 

Product and service information, including information about the products and services you purchase or use through the Website, including country code, product category, code, and model number, device ID, billing and payment information, registration information,  IP address, and firmware and software information.

 

Website usage information: including information about how you interact with the Website, and the device you use to do so. Please see our Cookie Policy for further information about this.

 

Image and voice information.

 

Comments or similar posts on the Website, if applicable, including time of the post, your email address and nickname, attached image or files.

 

Information collected through the LG Account

Identity information, including your display name, country code, language, your name, address, contact details and profile photo and user authentication by name. If you are a business customer or an employee of one of our business customers this also includes any information regarding your company, e.g. contact information, job title and sector of activity.

 

Device information, including device identification information such as IMEI number and product serial number, advertising ID and IP address

Information collected through the ThinQ service

Identity data including speaker’s voice and its’ translated text. If you are a Member in a virtual Home or Room: user number, profile photo, name, email address

 

Profile information, including status of the host user, shared home ID, customer-generated home and room information (such as name of home, home ID, background screen URL, address, area code, geolocation)

 

Product information (used for product warranty benefit purposes): date and location of purchase, photo of receipt

 

Location information: including city code, server address, geolocation information

 

Communication information: including inquiry details and attached images when you use 1:1 Inquiry or One Stop service

 

Technical information, including information about your network connection, access to the app (e.g. number of times, timeline) and information generated during your use of our Service (such as log data, cookie data)

Information collected through electronic devices linked to ThinQ

Device information, including device registration information (such as unique identification value, type, name, manufacturer, model number, manufacture number, sales country, version information), device status, device settings, device behaviour and history of use, power (on/off) and power usage information, information on network connection and surrounding network environment, information on the execution and operation of various functions of the LG Electronics Service, Product Error/Malfunction Information, IP address

Information collected during the Proactive Customer Care (PCC) service delivery process

Product information, including model name, manufacture number, product status information, product history, information about product diagnostics, repair request information, date and location of purchase

Information collected when using Air Conditioning Smart Care

Product and settings information, including reservation information, filters, temperature unit information, setting values, indoor pollution level and energy monitoring

 

Spatial data, including user location (according to distance and angle), temperature information (temperature of space used, temperature set), human sensing information and indoor load information

Information collected when using the camera or gallery photo upload function
 

(this relates to the following features: Refrigerator panoramic view, Insta-view refrigerator background screen/upload gallery photo, Roboking Home view/Home guard, Air Conditioning)

Image and video information: including photo information, smartphone gallery photos, home view/home guard positioning screen information, home view photo/video information, Home Guard specified value, Home Care photo information, My Home view (streaming).

 

This information will only be collected if you make use of features that require or support image or video functionality and/or grant access to the camera or photo gallery on your device via your operating system settings. Image and video information be stored solely on your device, and only for so long as is necessary in order to provide the Services.

When you use our Home View/Home guard functions, you are required to inform individuals who are present in any recorded space, that their image or video recording will be processed by us and to make this Privacy Policy available to them.
 

Information collected when connecting to the robot vacuum cleaner

Images and drawing map, cleaning reservation information, cleaning history, cleaning diary list and video information

Information collected when using voice link

Device identification information,

Technical information needed to link with external devices, and

Product information: including product model name and type, product nickname, status (On/Off, time remaining in action, appliance status value) and status properties, range of product property values, product control results, session key

Voice information.

Information collected when connecting to the Smart TV

OTA ID, TV os version, device feature set code, content recommendation list ID, content ID

Information collected when using SmartWorld

Device information, including connection information (such as terminal model name, OS, browser, etc.), mobile carrier information, device identification information, IP address

 

Other Information We Collect

When we seek your consent, we will explain at the time of obtaining consent from you what information we will be collecting and how we will use it.

Sometimes we receive information about you from third parties including from other companies such as Facebook, Google, Amazon or Line. For example, we may receive your information from third party social networking providers if you choose to connect to our services using your social network account.

We verify certain information you provide with third parties, for example identity verification providers, in order to protect against fraud.

We also use personal information initially collected via LGE’s Smart TV / Media Product service for the purposes described in this Privacy Policy. Please see LGE’s separate Smart Media Product Membership Privacy Policy for further details.

We also collect information about you from other third parties, for example marketing companies and data brokers, in order to better understand your interests and deliver you with more tailored Services and advertising. For example, we receive aggregated information about lifestyle or purchase patterns of certain demographic groups in order to better understand your likely interests.

We may also collect other information about you, your devices, or your use of our Services where required by law (such as where we are mandated by law to collect internet search logs) or with your consent.

Links to Other Websites, Devices, Apps and Features

Our Services may enable you to connect to other websites, devices, apps and other features, which may operate independently from us and have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review. To the extent any linked website, device, app or other feature is not owned or controlled by us, we are not responsible for its content, use or privacy practices.

 

3. How We Use this Information

In this section we set out the legal grounds on which we rely to process your personal information and under each legal ground, we explain the purposes for which we collect and use your personal information.

If you use more than one of our services, including Services described in this Privacy Policy and our Smart TV / Media Product service, we will combine the personal information we collect from you in connection with each of those services and use it for the purposes set out below or as described in the privacy policy applicable to the services you use. For example, this prevents you from having to use different logins for different services.

Provision of services based on your contractual relationship with us

We process your personal information when this is necessary under our contract with you, including to:

• Provide you with our services, and specific features you select when using our services, which may require personalising the content of our Services.

• Process orders and payments and deliver to you our products or products of third parties that you purchase through our services and allow you to exercise your warranty rights or other rights you have under your contract.

• Identify and authenticate you so you may use certain of our services.

Facilitating installations and registrations, resolving technical issues, providing you with customer care support and sending you necessary information relating to the services.

Legitimate interests of the LG Group and/or third parties

We process personal information to the extent this is necessary to fulfil our legitimate interests (or those of third parties), which include our interests to:

• Effectively manage our relationship with our customers, including by communicating with you and responding to your queries;

• Carry out direct marketing activities (when we are not required by law to obtain your consent), including by sending you marketing communications via email, phone calls, post, text messages, social media channels, or via push notifications through our mobile apps, presenting you with online ads both on our services and on third party websites, creating marketing profiles and personalising the recommendations and marketing content we and others present to you, and running promotions, competitions and prize draws. You have the right to object at any time to the use of your data for direct marketing – please see the “Your Choices” section below.

• Protect our business operations against, identify and prevent fraud and other illegal activities or activities prohibited by our Terms of Use.

• Protect the security, availability and integrity of our services and information systems, including by using authentication mechanisms and other security measures, monitoring our systems for security threats, keeping back-ups, anonymising data, and carrying out system maintenance services.

• Protect our legal rights and the safety of end users, including by handling complaints, obtaining legal advice and establishing, exercising or defending legal claims relating to us or other companies in our group and our Services;

• Improve your user experience, including by providing you with tailored functions, such as an autofill function, a quick search function based on your most visited webpages and additional contents tailored to your interests;

• Improve our services and customer care, including by seeking your feedback and carrying out surveys and market research, performing data analytics on the usage of our services, analyzing customer behaviours, building up customer usage patterns and profiles in order to identify regional and global user trends and optimize our offering to customers globally;

• Effectively manage our business, including by generating reports and analysing the performance of our services (through the use of aggregated information), auditing our business processes, using statistics to make informed business decisions.

Where we rely on our legitimate interests, we have carried out a balancing test to consider what the impact of the processing will be on individuals and to determine whether individuals‘ interests outweigh our interests in the processing taking place. You can obtain more information about this balancing test by using the contact details at the end of this Privacy Policy.

Your consent

We seek your consent to process your personal information, where we consider it appropriate or where this is required by law. We use consent to:

• Place cookies and use similar technologies in accordance with our Cookie Policies and the information provided to you when those technologies are used. For more information, see the Cookie Policy relevant to the service you are using.

• Send you marketing communications (where this is required by law or where we otherwise elect to rely on consent).

• Where required by law, consent to provide you or allow you provide you with recommendations and customized advertisements of content, products and services that we or others think you would like, by analyzing information relating to your use of the Services combined with various information that you provide to us by other means, for the purposes consistent with this Privacy Policy. This may involve delivering marketing via various channels including through, email, through the LG account, on our websites or on third party platforms (including social networks).

On other occasions where we ask you for consent, we will use the data for the purpose explained to you at that time.

When we rely on your consent, you always have the right to withdraw your consent at any time. This will not affect the lawfulness of any processing we carried out before you withdrew your consent. To exercise this right, please see the “Your Rights” section below.

Legal obligations

We process personal information to the extent this is necessary to:

• Comply with our legal requirements under applicable laws (e.g. tax and accounting obligations, obligations relating to product safety, warranties and consumer protection).

• Comply with court orders and subpoenas, and respond to legally binding requests from government, law enforcement agencies, public authorities and/or regulators.

Where we need your information to perform our contract with you or to comply with our legal obligations, you are required to provide this information to us. In other instances, you are not required to provide personal information, however, not doing so may impact the way you use our Services.

 

4. Sharing Information

We transfer, disclose or otherwise make available personal information about you to third parties as described below:

The LG Group and personnel: We share personal information between LG Group members and with our personnel, including contractors and agents, and other companies in our group, to the extent this is necessary or reasonable to provide our services and to fulfil the purposes set out in section 3 above or described in the privacy policies relating to our other services. For example, we share your personal information with LGE for product development and improvement purposes, and with your local LG Group member for marketing purposes.

Service Providers. We transfer or disclose your information to carefully selected companies and individuals that provide services to us; for example companies that help us develop and operate systems for our Services, providers of IT services, security, hosting, Website maintenance, data maintenance and analytics, customer care and communication, order processing and fulfilment, mailing, billing, marketing and market research services, authorised service and repair centres, other administrative services, and companies that run contests, sweepstakes and other promotions on our behalf. These entities are only authorised to access and use your personal information to the extent this is necessary for them to provide us with their services and they are under contractual obligations with the aim of, amongst other things, preventing them from using your information for other purposes. Some of our service providers are located in the Republic of Korea or in other countries outside Europe.

Third party IoT providers: when you activate third party connectivity features, for example when you connect home IoT devices to our Services, we will share personal information with the providers of those IoT devices to enable you to use the relevant features in our Services.

Authorised resellers. In certain countries, products on our Website are sold by our authorised resellers. When you purchase products from our Website in these countries, we will share your personal information with these resellers.

Advertising partners. We share personal information including how you interact with our Services, the ads you see and the purchases you make with social networks and other advertising partners in order to measure the effectiveness of our advertising, improve our marketing practices and help us deliver more relevant advertising to you. In accordance with your marketing preferences, we may also share your personal data with third parties who are offering products or services that we believe may be of interest to you or who are otherwise conducting marketing research and analysis. These parties may use your personal information to contact you with offers or advertisements.

Other business partners. We will disclose your personal information to other business partners where necessary in order to enable you to access Services you have requested through our Services or promotional materials related to our Services.

Visitors to our Website. The messages you post to some areas of the Website, including product review boards, chat rooms, forums or other public posting areas can be viewed by other visitors to our Website. [We make clear on our Website where information you post will be visible to others.]

Business advisors: for example, our lawyers, accountants, business consultants, insurers, auditors, to the extent it is necessary for them to provide us with their services.

Government authorities, judicial authorities, regulators or other third parties where required: We will disclose personal information to government authorities, judicial authorities, regulators or other third parties where we have a legal requirement to do so or where we believe this is necessary:

- to comply with the law or respond to compulsory legal processes (such as a search warrant, subpoena or court order);

- to verify or enforce compliance with the terms and policies governing our Services and to investigate and prevent fraud or other unlawful activity relating to the use of our Services or affecting our business, to the extent such disclosure is permitted by applicable data protection laws; and

- to protect and defend our rights, property, and the security or safety of our business operations and those of any of our respective affiliates, staff, business partners, our customers or members of the public.

Corporate Transactions. We may disclose your information to a third party (and their business advisors) as part of a merger or transfer, reorganisation, acquisition or sale (including in the context of negotiations), dissolution or other corporate transaction, or in the event of a bankruptcy.

Other Parties with Your Consent or on Your Request. In addition to the disclosures described in this Privacy Policy, we may share information about you with third parties when you separately consent to or request such sharing.

Google Analytics / FireBase We may collect personal information about your online activities on websites and connected devices over time and across third-party websites, devices, apps and other online features and services. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics and Firebase. The information we obtain may be disclosed to or collected directly by these providers and other relevant third parties who use the information, for example, to evaluate use of the Services. To learn more about Google Analytics, please visit “How Google uses data when you use our partners' sites or apps,” (located at https://www.google.com/policies/privacy/partners/), “Safeguarding your Data” (located at https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) and “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” (located at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Retention of Personal Informaition

We take appropriate steps to ensure that we process and retain information in accordance with the following principles:

• at least for the duration for which the information is used to provide you with our Services;

• as required under law, a contract, or with regard to our statutory obligations (e.g., tax laws); or

• only for as long as it is necessary for the purpose for which it was collected, is processed, or longer if required under any contract, by applicable law, or, in anonymized form, for statistical purposes, subject to appropriate safeguards. For example, if a dispute arises between you and the LG Group or you fail to make payment for our Services, we may retain relevant information until such dispute is resolved or until such payment is made, respectively. If you delete your entire LG Account, your information will be retained for three months and immediately destroyed thereafter, unless otherwise required under applicable law.

• Where we process your information for marketing purposes or with your consent, we process the data until you ask us to stop and for a short period after this (to allow us to implement your requests). We also keep a record of the fact that you have asked us not to send you direct marketing or to process your data indefinitely so that we can respect your request in future.

 

6. Your Choices

Where permitted we may contact you via email, phone call, text messages or push notifications through our mobile apps. To submit a request concerning the receipt of such communications from us, please contact us using the information specified in the “Contact Us” section below.

 

You can unsubscribe from our marketing communications at any time by clicking the “unsubscribe” link included at the bottom of emails or by contacting us directly (see “Contact Us” section below). As noted in the Your Rights section below, you have the right to object to use of personal data for direct marketing purposes at any time.

 

Please note that if you unsubscribe from our marketing communications, we will process your unsubscription as soon as possible, but please be aware that in some circumstances you may continue to receive marketing messages for a short time whilst we process your request. We will also continue to send you service messages to provide you with necessary information in relation to your contract and the Services you use (for example, to update you on changes to our Terms of Use).

 

7. Your Rights

To the extent provided by applicable law, you can ask your local LG Group member for a copy of the personal information we hold about you. You can also ask us to delete personal information or correct any inaccuracies, to restrict or limit the processing of your personal information, to withdraw your consent and to provide you with personal information that you provided to us for a contract or with your consent in a structured, machine readable format, and to ask us to share (port) this data to another controller.

In addition, to the extent provided by applicable law, you can object to the processing of your personal data in some circumstances (in particular, where we don’t have to process the data to meet a contractual or other legal requirement). You have the right to object at any time to the use of your personal information for direct marketing purposes, including profiling relating to direct marketing.

However, these rights may be limited, for example if fulfilling your request would reveal personal data about another person, where they would infringe the rights of a third party (including our rights) or if you ask us to delete information which we are required by law to keep or have compelling legitimate interests in keeping. Relevant exemptions are included in both the GDPR and in national laws. We will inform you of relevant exemptions we rely upon when responding to any request you make. To make a request concerning your rights or to make an inquiry, use the contact details under the “Contact Us” section below. In some cases you can also exercise your rights directly through the Website.

 

8. How We Protect Personal Information

We take the protection of your information seriously and we have in place safeguards designed to protect the information we collect through our Services. However, please note that although we take reasonable steps to protect your information, no website, Internet transmission, computer system, or wireless connection is completely secure.

 

9. International Transfer of Information

Your use of our Services will involve the transfer, storage, and processing of your personal information within and outside of your country of residence, consistent with this Privacy Policy. In particular, your personal information will be transferred to the Republic of Korea. Please note that data protection laws and other laws of countries to which your information may be transferred might not be as comprehensive as those in your country.

[For European Residents]

If you are in the EEA (European Economic Area, that is in the European Union and Iceland, Lichtenstein, Norway), UK or Switzerland, we will transfer your personal information to other countries outside the EEA, UK or Switzerland, including the Republic of Korea and the United States. European Union Law recognises the Republic of Korea as adequately protecting personal information. However, where we transfer your personal information to a jurisdiction which is not considered adequate by applicable law, we will take appropriate measures, in compliance with applicable laws, to ensure that your personal information remains protected. Such measures include for instance the use of model clauses which have been approved by the EU, UK and Switzerland. In some instances, we will rely on your explicit consent, where this is appropriate. To request more information or obtain a copy of the contractual agreements or other safeguards in place, use the contact details set out in the “Contact Us” section below.
 

10. Updates to Our Privacy Policy


We will update this Privacy Policy when we change the way we use your personal information, or when we are required to do so under data protection laws. We will bring to your attention any material changes to our Privacy Policy in an appropriate manner (for example, by posting a notice on the webpages and apps through which we provide our Services and indicate at the top of the notice when it was most recently updated).

 

11. Contact Us

 

To exercise your rights, or for further information about how we use your personal information, please contact us.

For requests and enquiries relating to information about you collected via the Website or otherwise by your local LG Group member, please contact your local LG Group member. The name of and contact details for your local LG Group member can be found here.

For requests and enquiries relating to information about you collected via all other Services, please contact LGE at [here] or via post [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea]. LGE’s contact in the EEA is [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. The name of and contact details for your local LG Group member can be found here.

Our Data Protection Officer can be contacted at [dpo-eu@lge.com].

If you are not satisfied with how we use your personal information or believe that this is not in accordance with data protection laws, you have the right to complain to the data protection authority where you live, work or where you believe that an infringement of data protection laws has taken place.

 

12. Personal Information of Children

 

Our Services are designed for a general audience and are not directed towards children. In connection with our Services, we do not knowingly collect or maintain personal information from anyone under the age of 18 or knowingly allow such persons to use our Services. Please do not provide us with any personal information relating to persons under the age of 18. If you are under 18, please do not attempt to register for our Services or provide us with any personal information. If we learn that a person under the age of 18 has provided us with any personal information, we will promptly delete such personal information. If you believe that a child under age 18 may have provided us with personal information, please contact us using the information specified in the “Contact Us” section above.

In some jurisdictions we may adopt a stricter age-gating policy. Please read the supplemental information for your jurisdiction at the bottom of this Privacy Policy for further information.

 

 

 

LG Entities

Country

LG Entity

Registered address

Contact information

Poland

LG Electronics Polska sp. Z oo

Warsaw (02-675) at ul. Wołoska 22

iodo@lge.pl

 

Services

Service

LG Entity

Registered address

Contact information

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republic of Korea

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

lgworld@lge.com

https://www.lg.com/pl

https://www.strefalg.pl

LG Electronics Polska sp. Z oo

 Warsaw (02-675) at ul. Wołoska 22

iodo@lge.pl

 

          

 

ADDITIONAL INFORMATION FOR POLAND

1. A complaint to a supervisory authority
Should you decide that the processing of your personal data infringes any provisions of the GDPR, you may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office for the Protection of Personal Data, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

2. Automated personal data processing, including profiling
Your personal data will not be processed in an automated manner (including in the form of profiling) that may produce legal effects concerning you or similarly significantly affect you. However there may be exceptions which are detailed below for each process.

 

 

 

Cookie Policy

 

Effective date: 12 / 22 / 2022

 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

1. What are cookies?
LG Electronics Polska Sp. z o.o. (hereinafter referred to as “LGEPL”), the owner of this website, hereby informs users that it may use data storage and retrieval tools (generally referred to as “cookies”) at the time when the user is browsing the website.

2. What types of cookies do we use?
The following types of cookies are used on LGEPL websites:
a) “essential” (technical) cookies, enabling the use of particular services, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on websites; cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud related to authentication on websites; necessary for the proper transmission of information, the provision of the services requested by the user and the user identification after registration;
b) “performance” (analytical) cookies that collect information about how websites are used;
c) “functional” cookies, which “remember” settings selected by the user and enable the personalisation of the user interface, e.g. in terms of the language selected or region the user comes from, font size, website appearance, etc.
In addition, cookies used on LGEPL websites can be divided into:
a) First-party cookies
First-party cookies are stored in the browser and/or on the user’s hard drive by the currently viewed website. The user receives a unique identifier to track their visit on the currently viewed website. LGEPL, as the website operator, uses these cookies to manage sessions and to identify users.
b) Third-party cookies
The website also uses marketing and analytical cookies supplied by third-party entities, who are also recipients of information resulting from such cookies.
In any case, LGEPL informs the user that the user may reject cookies by setting up the browser (browsers accept cookies by default) or by installing tools offered by providers of relevant services, which will prevent the collection of information about the user’s visits to the website.
However, the user may set up their browser at any time to prevent the use of cookies or to receive notifications when they are generated.
Cookies, depending on their type, are used for a maximum period of 6 years.


3. How to accept or reject cookies?
We remind you that while browsing the website the user may set up their browser at any time to reject cookies or to receive notifications when they are generated. When you click the following links you will access information how to manage the use of cookies and how to cancel your consent to their use depending on the browser used:
• Internet Explorer
Menu > Tools > Internet Options > Privacy — please select the appropriate option.
• Firefox
Menu > Options > Privacy > History — please select the appropriate option.
• Chrome
Menu > Settings > Show advanced settings > Privacy > Content settings > Cookies — please select the appropriate option.
• Opera
Menu > Preferences > Advanced > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari
Menu > Preferences > Privacy > Cookies — please select the appropriate option.
• Safari for Ipads and Iphones
To learn more about deleting cookies, the user may use the help section in their browser.
In addition, the user, upon entering the LGEPL website, may independently change the settings of cookies used on the portal. The panel for making appropriate changes is displayed at the top of the website.

4. What cookies do we use and for what purpose and for how long do we use them?
Below we inform you in detail about the types of cookies used on individual websites of the Administrator, including the purpose of using cookies, as well as the period of functioning of cookies.

LG.com - STRICTLY NECESSARY COOKIES

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

CS_JSessionID

lg.com

LG

Session

This is the Session ID that web application server generates for customer support pages

internal

PHPSESSID

lg.com

LG

Session

This is the Session ID that web application server generates for customer support pages

internal

MKT_JSessionID

www.lg.com

LG

Session

This is the Session ID that the web application server generates for marketing pages

internal

LG5_CartID

lg.com

LG

Session

Cookie necessary to support the functionality of the shopping cart in the LG store on the website

internal

LG5_ExcitingOffer

www.lg.com

LG

Session

Cookie necessary to remember products purchased and added to the shopping cart

internal

PL_eCookieOpenFlag

lg.com

LG

1 day

Used to check whether the message regarding the acceptance of cookies should appear on the website

internal

PL_LGCOM_Advertising

lg.com

LG

1 year

Used to check whether the user has accepted advertising cookies

internal

PL_LGCOM_Analysis

lg.com

LG

1 year

Used to check whether the user has accepted analytical cookies

internal

PL_LGCOM_Improvements

lg.com

LG

1 year

Used to check whether the user has accepted functional cookies

internal

PL_LGCOM_SOCIAL_MEDIA

lg.com

LG

1 year

Used to check whether the user has accepted functional cookies for communication via social media

internal

Session

www.lg.com

LG

Session

Used to maintain a session on a page

internal

PL_implicitStrictOpenFlag

lg.com

LG

Session

Used for the functionality of the message (banner) about cookies

internal

X-Scouter-Gxid

www.lg.com

LG

Session

Cross-trace between apps.

internal

AKA_A2

.lg.com

LG

1 day

This cookie is necessary for the function of the cache function to work.

internal

RT

.lg.com

LG

1 week

This cookie is necessary for the Operation of the Akamai Cache feature.

internal

__ttl__widget__ui

.lg.com

LG

7 days

Used in the comparison widget to show models

internal

SL_GWPT_Show_Hide_tmp

.lg.com

LG

Session

Stores information about browsing preferences on the site.

internal

SL_wptGlobTipTmp

.lg.com

LG

Session

Stores information about browsing preferences on the site.

internal

SLG_GWPT_Show_Hide_tmp

.lg.com

LG

Session

It ensures the functionality and efficiency of the website and is used to track errors.

internal

SLG_wptGlobTipTmp

.lg.com

LG

Session

It ensures the functionality and efficiency of the website and is used to track errors.

internal

ssm_au_c

.lg.com

Google

Session

Save the user's settings and preferences, such as current language preferences.

internal

test

.lg.com

LG

Session

Used to sustain the session.

internal

tmr_lvid

.lg.com

LG

Session

The user's own cookie for counting unique users in the absence of VID. This is to provide the _tmr.getClientID() function. Set only when using a js counter code.

internal

tmr_lvidTS

.lg.com

LG

Session

A first-party cookie containing the time the user ID was created. Used with tmr_lvid.

internal

tmr_reqNum

.lg.com

LG

Session

To collect information – in a way that does not directly identify anyone – including the number of visitors to the site from which visitors entered the site and the pages they visited.

internal

LG.com - IMPROVING cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

LG_Survey/en

www.lg.com

LG

1 day

Used not to open the survey window again when the user selects the "DO NOT SHOW AGAIN" option on the Customer Support page

internal

eud

.rfihub.com

RFIHUB

1 month

Rocket Fuel cookies (rfihub.com) used to deliver and display optimal content and advertising on its platform

external

euds

.rfihub.com

RFIHUB

1 month

Rocket Fuel cookies (rfihub.com) used to deliver and display optimal content and advertising on its platform

external

igodigitalst_500007810

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Unique user session ID

external

igodigitalstdomain

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Page ID

external

igodigitaltc2

.igodigital.com

IGODIGITAL

1day

Unique user ID

external

smd

.rfihub.com

RFIHUB

1 month

Rocket Fuel cookies (rfihub.com) used to deliver and display optimal content and advertising on its platform

external

op_session

opinie.ceneo.pl

CENEO

Session

Collects navigation data and user behavior on the website in order to optimize the setting of a satisfaction survey in the system

external

LG5_SupportSearch

lg.com

LG

30 days

Used when the search was from the CUSTOMER SUPPORT page

internal

LG5_RememberAccount

www.lg.com

LG

30 days

Used when the user has consented to remember the email address when registering and logging in to the site

internal

LG5_filter

lg.com

LG

Session

Used when the filter function has been activated

internal

LG5_RecentlyView

lg.com

LG

30 days

Shows recently searched consumer products

internal

LG5_B2B_RecentlyView

lg.com

LG

30 days

Shows recently searched professional (B2B) products

internal

LG5_CST_RecentlyView

lg.com

LG

30 days

Shows recently reviewed CST products

internal

LG5_B2B_CompareCart

lg.com

LG

Session

Used to compare B2B products

internal

LG5_CompareCart

lg.com

LG

Session

Used to compare B2C products

internal

LG5_CompareLock

www.lg.com

LG

Session

Used to hold selected products for comparison (lock)

internal

PHPSESSID

lg.com

LG

Session

A unique session ID generated by the application server to support the user

internal

LG5_PageHistory

www.lg.com

LG

Session

Used for the SEE ALL button

internal

LG5_ReviewHelpful

lg.com

LG

30 days

Used when the HELP button is selected

internal

LG5_SearchResult

lg.com

LG

30 days

Search functionality and search results for B2C consumer products

internal

LG5_B2B_SearchResult

lg.com

LG

30 days

Search functionality and search results for B2B professional products

internal

noMoreToday

www.lg.com

LG

1 day

Supports on the CST product page not to display a message in the lower right part of the screen

internal

inside-eu

lg.com

LG

1000 days

Supports INSIDE messenger function powered by PowerfrontTM, remembering user activity on the site

internal

BVBRANDID

lg.com

BazaarVoice

1 year

Allows analytics by Bazaarvoice (LG product feedback feature) to properly assign activity to a single user within the same domain

external

BVBRANDSID

lg.com

BazaarVoice

Session

Allows analytics by Bazaarvoice (leaving reviews about LG products on the site) to identify the browsing of the site by the same user

external

_js_datr

.facebook.com

Facebook

Session

Identifies the browser in terms of security, including account recovery and identification of potential violations and dangers

external

sb

.facebook.com

Facebook

Session

Identifies the browser in terms of login and authorization

external

wd

.facebook.com

Facebook

7 days

Allows you to optimally adjust the page to the user's screen

external

BVImplusermanual

lg.com

BazaarVoice

1 year

Used by Bazaarvoice in providing user-directed ratings and reviews. It allows you to correlate Bazaarvoice web analytics with the same user for interaction within a specific customer domain.

internal

BVImplmain_site

lg.com

BazaarVoice

1 year

Used by Bazaarvoice in providing user-directed ratings and reviews. It allows you to correlate Bazaarvoice web analytics with the same user for interaction within a specific customer domain.

internal

BVImplhe_promotion

lg.com

BazaarVoice

1 year

Used by Bazaarvoice in providing user-directed ratings and reviews. It allows you to correlate Bazaarvoice web analytics with the same user for interaction within a specific customer domain.

internal

BVImpldedicated_reviews_page

lg.com

BazaarVoice

1 year

Used by Bazaarvoice in providing user-directed ratings and reviews. It allows you to correlate Bazaarvoice web analytics with the same user for interaction within a specific customer domain.

internal

bvf_**

lg.com

BazaarVoice

1 year

Used by Bazaarvoice in providing user-directed ratings and reviews. It allows you to correlate Bazaarvoice web analytics with the same user for interaction within a specific customer domain.

internal

mage-banners-cache-storage

www.lg.com

Magento

1 day

Stores banner content locally to improve performance.

internal

mage-cache-storage-section-invalidation

www.lg.com

Magento

1 day

Forces local storage of specific sections of content that should be invalidated.

internal

mage-cache-storage

www.lg.com

Magento

Session

Local storage of visitor-specific content that enables e-commerce features.

internal

mage-cache-sessid

www.lg.com

Magento

Session

The value of this cookie triggers a local cache clearing. When the back-end application deletes the cookie, the administrator clears the local storage and sets the cookie value to true.

internal

mage-translation-file-version

www.lg.com

Magento

Session

Tracks the version of translations in local storage.

internal

mage-translation-storage

www.lg.com

Magento

Session

Stores translated content at the request of the buyer.

internal

mage-messages

www.lg.com

Magento

1 day

Tracks error messages and other notifications displayed to the user, such as cookie consent messages and error messages. The message is deleted from the cookie when it is displayed to the buyer.

internal

form_key

www.lg.com

Magento

1 day

A security measure that attaches a random string to all submitted forms to protect data from cross-site request spoofing.

internal

velaro_**

.lg.com

velaro

Session

Stores a unique user ID

internal

ps-location

.lg.com

Price Spider

Session

It is used to remember the last location entered by the online user in the widget, creating a more convenient user experience.

internal

top100_id

.lg.com

LG

1000 days

A cookie sets a Safe flag to prevent it from leaking if any of the sites load mixed content

internal

yourekoCustomTariff_pl

.lg.com

Youreko

1 year

Price change

internal

youreko-dishwashers_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-dishwashers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-freezers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

yourekoHasEngaged

.lg.com

Youreko

1 year

This cookie is used to determine whether you have used our tool.

internal

youreko-fridge-freezers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-fridges_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-tumble-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-tumble-dryers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

yourekoUserId

.lg.com

Youreko

1 year

It stores information about how you use our tool, such as the features you interacted with, associated with your cookie ID and IP address. We never share this information with any third parties.

internal

yourekoUserIdLg

.lg.com

Youreko

1 year

It stores information about how you use our tool, such as the features you interacted with, associated with your cookie ID and IP address. We never share this information with any third parties.

internal

youreko-washer-dryers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-washer-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-washing-machines_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-washing-machines_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

_ca_chat

.lg.com

User.com

1 year

It allows you to store information about you, your preferences for future visits, website traffic and website interactions to offer you better experiences and tools in the future.

internal

_ueuuid

.lg.com

User.com

1 year

It allows you to store information about you, your preferences for future visits, website traffic and website interactions to offer you better experiences and tools in the future.

internal

__cfduid

.lg.com

Cloudflare

1 year

Identify malicious users, filter network traffic, reduce the chances of blocking legitimate users, and provide tailored services.

external

LG.com - ANALYTICAL cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

s_cc

lg.com

Adobe

Session

An Adobe cookie that checks if cookies are active on the site

internal

s_fid

lg.com

Adobe

5 years

Used to identify the user if a standard identification file (s_vi) is blocked by other third-party cookies

internal

s_invisit

lg.com

Adobe

Session

Determines whether a user is visiting the site for the first time

internal

s_nr

lg.com

Adobe

1 month

Counts the number of visits made by the same user

internal

s_ppv

lg.com

Adobe

Session

A cookie that checks data from the previous four cookies and deletes this data at the end of the session

internal

s_ppvl

lg.com

Adobe

Session

Cookie set by Adobe Analytics to store information about the percentage of the part of the page viewed by the user

internal

s_sq

lg.com

Adobe

Session

Adobe file that collects information about the preceding link selected on the page

internal

s_vi

lg.com

Adobe

2 years

Adobe file used to identify you with your ID and time

internal

s_vnum

lg.com

Adobe

1 month

Remembers the number of visits of a unique user, which allows you to determine the frequency of return of a given user over a period of 30 days

internal

_dc_gtm_UA-**

lg.com

Google

1 minute

Google file used to speed up queries; if the Google analysis-of-sites file is run by Google Tag Manager, the file name will change to _dc_gtm_

internal

_ga

lg.com

Google

2 years

A Google file that assigns a random identification number to each user of the site, thanks to which information on the number of users, session duration and campaign data in the "analysis-of-sites" results reporting duty counts; set by Google for a standard period of 2 years

internal

_gat_UA-**

lg.com

Google

1 minute

This cookie tests the site; if a Google "analysis-of-site" file is used through Google Tag Manager, then this file is renamed to _dc_gtm_

internal

_gid

lg.com

Google

1 day

Used to distinguish between users

internal

s_adserv

lg.com

SIZMEK

30 minutes

Used to limit communication with the ADSERV ad server to one case per visit

internal

AMCVS**

lg.com

Adobe

1 hour

The identification service uses your organization's ID, the AMCV Experience Cloud cookie, and the demdex cookie to create and store unique, persistent identifiers for visitors to your site.

internal

AMCV**

lg.com

Adobe

1 hour

The identification service uses your organization's ID, the AMCV Experience Cloud cookie, and the demdex cookie to create and store unique, persistent identifiers for visitors to your site.

internal

gpv_**

lg.com

Adobe

1 hour

This cookie stores the number of pages you view when you visit the Sites.

internal

__utmz**

lg.com

GA

6 months

This is one of the four main cookies set by Google Analytics, which allows website owners to track visitor behavior, measuring the performance of the site. This cookie identifies the source of traffic to the site so that Google Analytics can tell site owners where visitors came from when they entered the site. The cookie has a lifespan of 6 months and is updated each time data is transmitted to Google Analytics.

internal

__utmv**

lg.com

GA

2 years

This cookie is used to determine unique visitors to the site and is updated each time the page is viewed.

internal

__utmt**

lg.com

GA

10 minutes

This cookie is used to determine unique visitors to the site and is updated each time the page is viewed.

internal

__utmc**

lg.com

GA

Session

This cookie is used to determine unique visitors to the site and is updated each time the page is viewed.

internal

__utmb**

lg.com

GA

30 minutes

This cookie is used to determine unique visitors to the site and is updated each time the page is viewed.

internal

__utma**

lg.com

GA

2 years

Used to distinguish between users and Sessions. A cookie is created when a javascript library is executed and there are no existing cookies __utma. The cookie is updated each time data is transmitted to Google Analytics.

internal

_rtetSessPageSeq

www.lg.com

Beusable

30 minutes

This cookie is set by "Beusable" to check the path of the user accessing the website.

internal

_rtetSessId

www.lg.com

Beusable

30 minutes

This cookie is set by "Beusable" to check the path of the user accessing the website.

internal

_hjTLDTest

.hotjar.com

Hotjar

Session

When executing the script, Hotjar specifies the most general path to the cookie that we should use instead of the hostname of the page. This is done so that cookies can be made available in subdomains (where applicable). To determine this, we try to store a cookie _hjTLDTest for various alternative URL substrings until it fails. After this check, the cookie is deleted.

internal

_hjShownFeedbackMessage

.hotjar.com

Hotjar

1 year

Hotjar cookie, which is set when the user minimizes or completes incoming feedback. This is done so that the incoming feedback is loaded as minimized immediately if the user navigates to another page where it is set to display.

internal

_hjSessionTooLarge

.hotjar.com

Hotjar

Session

Causes Hotjar to stop collecting data if the session becomes too large. This is determined automatically by the signal from the WebSocket server if the session size exceeds the limit.

internal

_hjSessionResumed

.hotjar.com

Hotjar

Session

A cookie that is set when a session/recording is reconnected to Hotjar's servers after a connection interruption.

internal

_hjMinimizedPolls

.hotjar.com

Hotjar

1 year

A Hotjar cookie that is set when the user minimizes the Surveys widget on the site. It is used to ensure that the widget remains minimized as the user navigates your site.

internal

_hjIncludedInSessionSample

.hotjar.com

Hotjar

30 minutes

This cookie is set to notify Hotjar if this user is covered by the data sampling specified by the daily session limit on your site.

internal

_hjIncludedInSample

lg.com

Hotjar

30 minutes

This cookie is set to notify Hotjar if this user is covered by the data sampling specified by the daily session limit on your site.

internal

_hjIncludedInPageviewSample

.hotjar.com

Hotjar

30 minutes

This cookie is set to tell Hotjar if this user is subject to data sampling set by your website's pageview limit.

internal

_hjid

.hotjar.com

Hotjar

1 year

A Hotjar cookie that is set when a customer first arrives at a page with a Hotjar script. It is used to persist the Hotjar user ID, unique to this website, in the browser. This ensures that behavior on subsequent visits to the same site will be assigned to the same user ID.

internal

_hjFirstSeen

.hotjar.com

Hotjar

Session

This is set to identify the first session of the new user. Stores a true/false value indicating whether Hotjar first saw this user. It is used by recording filters to identify new user sessions.

internal

_hjDonePolls

.hotjar.com

Hotjar

1 year

A Hotjar cookie that is set when a user completes a survey using the On-Site Survey widget. Used to ensure that the same survey does not reappear if it has already been completed.

internal

_hjAbsoluteSessionInProgress

.hotjar.com

Hotjar

30 minutes

This cookie is used to detect the user's first impression session. This is the True/False flag set by the cookie.

internal

_gd**

lg.com

GA

2 years

The file analyzes the use and operation of the website and services.

internal

_gcl_dc

lg.com

GA

90 days

GA : The conversion linking tag sets the information about when your ad is clicked.

internal

_gcl_aw

lg.com

GA

90 days

GA : The conversion linking tag sets the information about when your ad is clicked.

internal

_ga_**

lg.com

GA

2 years

This cookie name is associated with Google Universal Analytics – a significant update to Google's more frequently used analytics service. This cookie is used to distinguish between unique users by assigning a randomly generated number as a customer ID. It is included in every page request on the site and is used to calculate visitor, Session, and campaign data in site analytics reports. By default, it is set to expire after 2 years, although site owners can adjust this.

internal

_gat_**

lg.com

GA

1 minute

Used to limit the speed of requests. If you deploy Google Analytics through Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.

internal

_ce.s

.lg.com

Crazyegg

1 year

Tracks the recorded unique identifier of the visitor's session and the start time.

internal

s_sv_p1

lg.com

Adobe

Durable

Aggregates site traffic and visitor behavior.

internal

s_ptc

lg.com

Adobe

Session

Adobe Analytics cookies, usually used to store bits of data between pages or visits.

internal

s_ecid

lg.com

Adobe

2 years

Adobe Analytics cookies, usually used to store bits of data between pages or visits.

internal

s_cp_persist

lg.com

Adobe

Durable

Adobe Analytics cookies, usually used to store bits of data between pages or visits.

internal

sat_track

lg.com

Adobe

Session

Adobe Analytics cookies, usually used to store bits of data between pages or visits.

internal

mbox

lg.com

Adobe

2 years

This third-party advertising/targeted cookie collects information about how you use the website.

internal

AMCV_**

lg.com

Adobe

2 years

This cookie serves as a flag indicating that the session has been initiated.

internal

AMCVS_**

lg.com

Adobe

2 years

This cookie serves as a flag indicating that the session has been initiated.

internal

_sdsat_s_dtm_rsid

lg.com

Adobe

2 years

Adobe Analytics cookies, usually used to store bits of data between pages or visits.

internal

private_content_version

lg.com

Adobe

2 years

Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.

internal

product_data_storage

lg.com

Adobe

2 years

Attaches a random, unique number and time to the client content pages to prevent them from being cached on the server.

internal

section_data_ids

lg.com

Adobe

2 years

It stores customer-specific information related to actions initiated by the buyer, such as the display of a wish list, cart information, etc.

internal

_4c_

.lg.com

Foresee

90 days

They are used for the ForeSee customer survey and feedback function. If you choose to survey, we may record part of your visit to help us improve the user experience for customers

internal

_conv_r

.lg.com

Convert

1 year

Cookie used in order to track visitor experiments. This cookie holds the referral data for the current visitor. This is overwritten each time a visitor comes from a new referrer.

internal

_conv_v

.lg.com

Convert

6 months

A cookie used to track users. This cookie stores referral data for the current visitor. It is overwritten every time a visitor comes from a new referrer.

internal

_derived_epik

.lg.com

Google

6 months

The file analyzes visitor behavior, customer profiling and newsletter performance.

internal

_gaexp

.lg.com

Google

3 months

This is one of the four main cookies set by Google Analytics, which allows website owners to track visitor behavior, measuring the performance of the site. This cookie identifies the source of traffic to the site so that Google Analytics can tell site owners where visitors came from when they entered the site.

internal

_pin_unauth

.lg.com

Pinterest

1 year

Used by Pinterest to track the use of the services.

internal

_td

.lg.com

treasure date

6 months

These advertising cookies record information about your activity on the site, such as the pages you visit, so that we can provide you with targeted advertising on third-party websites and analyze the effects of such advertising.

internal

_td_ssc_id

.lg.com

treasure date

6 months

These advertising cookies record information about your activity on the site, such as the pages you visit, so that we can provide you with targeted advertising on third-party websites and analyze the effects of such advertising.

internal

_ym_d

.lg.com

Yandex Metrica

1 year

This cookie is used by Yandex Metrica to save the date of the first website of the user's session.

internal

_ym_isad

.lg.com

Yandex Metrica

2 days

Specifies whether the user has ad blockers

internal

_ym_uid

.lg.com

Yandex Metrica

1 year

Used to identify site users

internal

adcloud

.lg.com

Adobe

364 days

A first-party cookie that associates the Internet user ID with relevant audience segments and conversions.

internal

at_check

.lg.com

Adobe

Session

Used by Adobe Target to determine whether a visitor handles cookies. Set every time a visitor turns on a page

internal

beusable

.lg.com

Beusable

2 years

This cookie is created from the Beusable tool, which is used to check the user's referral page or user usage pattern.

internal

bv_metrics

bazaarvoice.com

Bazaarvoice

2 hours

Performance diagnostic events for fewer than 1/1000 of users.

external

last_visit

.lg.com

LG

1 week

Stores the user ID from the last visit

internal

nmstat

.lg.com

Siteimprove

Session

This cookie is used to record the visitor's use of the website. It is used to collect statistics about the use of the site, such as the date of the user's last visit to the site.

internal

psdmtrackV

.lg.com

Adobe

1 hour

This cookie is used to record the visitor's use of the website. It is used to collect statistics about the use of the site, such as the date of the user's last visit to the site.

internal

ps-utid

.lg.com

Price Spider

1 minute

Enables universal PriceSpider tracking.

internal

ps-utparam

.lg.com

Price Spider

1 minute

Enables universal PriceSpider tracking.

internal

_rtetUserId

.lg.com

besuable

1 year

Visited URL and random user ID when visiting pages with Beusable code

internal

yourekoCustomTariff_pl

.lg.com

Youreko

1 year

Price change

internal

youreko-dishwashers_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-dishwashers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-freezers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

yourekoHasEngaged

.lg.com

Youreko

1 year

This cookie is used to determine whether you have used our tool.

internal

youreko-fridge-freezers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-fridges_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-tumble-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-tumble-dryers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

yourekoUserId

.lg.com

Youreko

1 year

It stores information about how you use our tool, such as the features you interacted with, associated with your cookie ID and IP address. We never share this information with any third parties.

internal

yourekoUserIdLg

.youreko.com

Youreko

1 year

It stores information about how you use our tool, such as the features you interacted with, associated with your cookie ID and IP address. We never share this information with any third parties.

external

youreko-washer-dryers_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-washer-dryers_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-washing-machines_pl

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

youreko-washing-machines_years-en

.lg.com

Youreko

1 year

These cookies are used to save custom user preferences in the tool, for example, if he changes the number of times the washing machine is used per week from an average of 5.5 to 10.

internal

_ca_chat

.lg.com

User.com

1 year

It allows you to store information about you, your preferences for future visits, website traffic and website interactions to offer you better experiences and tools in the future.

external

_ueuuid

.lg.com

User.com

10 years

It allows you to store information about you, your preferences for future visits, website traffic and website interactions to offer you better experiences and tools in the future.

external

_beu_utm_campagin

.lg.com

beusable

30 mins

UTM_campagin

internal

_beu_utm_content

.lg.com

beusable

30 mins

UTM_content

internal

_beu_utm_medium

.lg.com

beusable

30 mins

UTM_medium

internal

_beu_utm_source

.lg.com

beusable

30 mins

UTM_source

internal

_beu_utm_term

.lg.com

beusable

30 mins

UTM_term

internal

_rtet_apply

.lg.com

beusable

Durable

The unique identifier of the report recorded in usable/deleted when visiting again after the AB test is completed.

internal

_rtet_ab_aid

.lg.com

beusable

Durable

The ID of the page where the A/B test is running. /Deleted when visiting again after the AB test is complete.

internal

_rtet_ab_url

.lg.com

beusable

Durable

URL on page B of A/B tests / removed when visiting again after the AB test is completed.

internal

_rtet_ab_ref

.lg.com

beusable

Durable

Referrer just before redirect due to A/B testing / Removed when visiting again after ab test completion.

internal

_beu_utid

.lg.com

beusable

30 mins

Unique UT

internal

_beu_utssid

.lg.com

beusable

30 mins

UT Session ID

internal

LG.com - ADVERTISING cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

_fbp

lg.com

Facebook

3 months

Identifies the browser to provide relevant advertising services and analytics

internal

_gcl_au

lg.com

Google

3 months

Google files allow you to analyze traffic on the site in order to improve its functionality

internal

IDE

.doubleclick.net

Google

Session

Google advertising cookie that collects data to display ads on the web on non-Google websites

external

AID

.google.com

Google

6 months

Google cookie identifying the user's preferred settings, e.g. language, saved number of searches and unified Google ID

external

ActivityInfo2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 months

A cookie that tracks you to serve relevant ads on other sites

external

fr

.facebook.com

Facebook

3 months

Identifies the user and browser, the time of entry and other data used by Facebook to serve relevant advertisements to the user, including analytics

external

r1

.serving-sys.com

SIZMEK

Session

Collects data from the user's navigation on the pages in order to adapt the displayed ads accordingly

external

u2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 months

Collects data from the user's navigation on the pages in order to adapt the displayed ads accordingly

external

um2

.serving-sys.com

SIZMEK

3 months

Collects data from the user's navigation on the pages in order to adapt the displayed ads accordingly

external

ores

.rfihub.com

Rfihub

25 days

Microsoft MSN cookie to ensure that the website functions properly

external

ruds

.rfihub.com

Rfihub

Session

Microsoft MSN cookie to ensure that the website functions properly

external

cmd

.rfihub.com

Rfihub

25 days

Microsoft MSN cookie to ensure that the website functions properly

external

NID

.google.com

Google

1 year

It contains information about how the user used the pages and what ads they are interested in that they have seen before they have viewed the page

external

demdex

.demdex.net

Demdex

6 months

Checks the convergence of the search with the distributed behavior pattern specified in the demdex cookie

external

dextp

.demdex.net

Demdex

6 months

Adobe Audience Manager cookie that saves the last time a synchronization was performed

external

dpm

.dpm.demdex.net

Demdex

6 months

Adobe Audience Manager cookie that saves the last time a synchronization was performed

external

ev_sync_dd

.everesttech.net

Everesttech

15 days

It contains information about how the user uses the site and uses the ads that were previously displayed to him before entering the page

external

everest_g_v2

.everesttech.net

Everesttech

1 year

It contains information about how the user uses the site and uses the ads that were previously displayed to him before entering the page

external

sso-logged-in-back

.lg.com

Twitter

Session

These cookies are used by Twitter to integrate functions into our website in the form of Twitter feeds and tracking buttons. Cookies are used for a variety of purposes, including analysis.

internal

__adroll_fpc

.lg.com

Adroll

1 year

This cookie is used to identify the visitor based on visits and devices. It is used for real-time verification so that advertisers present a relevant ad.

internal

__ar_v4

lg.com

Google

1 year

This cookie is associated with Google's DoubleClick advertising service. Helps you track ad conversion rates.

internal

__attentive_cco

attentivemobile.com

Attentive

30 days

This cookie sets preferences for the display of the email list and text list registration forms

external

__attentive_dv

attentivemobile.com

Attentive

30 days

This cookie sets preferences for the display of the email list and text list registration forms

external

__attentive_id

attentivemobile.com

Attentive

30 days

Used to target, optimize, report or attribute SMS marketing

external

__attentive_pv

attentivemobile.com

Attentive

30 days

Used to target, optimize, report or attribute SMS marketing

external

__attentive_ss_referrer

attentivemobile.com

Attentive

30 days

Used to target, optimize, report or attribute SMS marketing

external

__qca

.lg.com

QuantCast

1 year

This is a cookie associated with Quantcast, a digital advertising company. They provide website rankings, and the data they collect is also used for audience segmentation and targeted advertising.

internal

_fbc

.lg.com

Facebook

2 years

Identifies the browser for login authentication

internal

_uetsid

.lg.com

Bing

30 minutes

This is a cookie used by Microsoft Bing Ads and a tracking cookie. It allows us to establish contact with a user who has previously visited our website. Expires 30 minutes after you finish viewing the session.

internal

_uetvid

.lg.com

Bing

1 year

This cookie is used by Bing to determine what ads should be displayed that may be relevant to the end user browsing the site.

internal

amp_87a1d7

.lg.com

Google

3 months

This is one of the four main cookies set by Google Analytics, which allows website owners to track visitor behavior, measuring the performance of the site. This cookie identifies the source of traffic to the site so that Google Analytics can tell site owners where visitors came from when they entered the site.

internal

cto_bundle

.lg.com

Criteo

1 year

Collects visitor behavior to show more relevant ads

internal

pi_opt_in211672

pardot.com

Pardot

2 years

Pardot tracking cookie.

external

rcuid

.google.com

Google

1 year

In order to monitor the user's behavior and preferences on the Internet as fully as possible.

external

rrpvid

.google.com

Google

1 year

In order to monitor the user's behavior and preferences on the Internet as fully as possible.

external

tt.u

tailtarget.com

tailtarget

2 years

Used for content targeting and Advertising, according to profile and preferences.

external

 

STREFALG.PL – a list of cookies on the official website of consumer promotions https://www.strefalg.pl/

STREFALG.PL – ANALYTICAL cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

_ga,_gid
_gat
_gat_main
_gcl_au
_s_fid
_dc_gtm_UA-59668016-1

strefalg.pl

Google

24 hours - 2 years

Google files allow you to analyze traffic on the site in order to improve its functionality

external

STREFALG.PL – FUNCTIONAL cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

uniqueCookie

strefalg.pl

ZONELG

20 years

Anti-bot cookie. Anonymous random string.

internal

ASP.NET_SessionId

strefalg.pl

ZONELG

session

session file, allows the user to log in to the strefalg.pl

internal

 

STREFAKLIMATYZACJI.PL - list of cookies on the official website of the https://strefaklimatyzacji.pl/ distributor

STREFAKLIMATYZACJI.PL - NECESSARY COOKIES

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

cookie_notice_accepted

.strefaklimatyzacji.pl

air conditioning zone

1 year

This cookie is set to confirm that the user has accepted cookies.

internal

cookie_notice_accepted

.strefaklimatyzacji.pl

air conditioning zone

1 year

This cookie is set to confirm that the user has accepted cookies.

internal

STREFAKLIMATYZACJI.PL - ANALYTICAL cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

_gcl_au

.strefaklimatyzacji.pl

Google

3 months

This cookie is used by Google Analytics to understand your interaction with the website.

external

_ga

.strefaklimatyzacji.pl

Google

2 years

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor data, sessions, campaigns and track website usage for the website's analytics report. Cookies store information anonymously.

external

_gid

.strefaklimatyzacji.pl

Google

1 day

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information about how visitors use the website and helps to create an analytical report on how the website works. Data collected, including number of visitors and source.

external

_gat_gtag_UA_129690518_1

.strefaklimatyzacji.pl

Google

1 minute

This cookie is set by Google and is used to distinguish between users.

external

eud

.rfihub.com

RFIHUB

1 year 24 days

The domain of this cookie is owned by Rocketfuel. This cookie is used to synchronize with partner systems to identify users. This cookie contains partner IDs and the time of the last successful match.

external

demdex

.demdex.net

Adobe

5 months 27 days

This cookie is placed on the domain demdex.net and is used by Adobe Audience Manager to identify a unique user across different domains.

external

visitor-id

.media.net

air conditioning zone

1 year

This cookie is used to collect information about the visitor. This information will be stored for internal analytics with the website operator – internal analytics is used by websites to optimize their domains.

external

visitor-id

.media.net

air conditioning zone

1 year

This cookie is used to collect information about the visitor. This information will be stored for internal analytics with the website operator – internal analytics is used by websites to optimize their domains.

external

visitor-id

.media.net

air conditioning zone

1 year

This cookie is used to collect information about the visitor. This information will be stored for internal analytics with the website operator – internal analytics is used by websites to optimize their domains.

external

STREFAKLIMATYZACJI.PL - ADVERTISING cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

test_cookie

.doubleclick.net

air conditioning zone

15 minutes

This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of a cookie is to determine whether your browser supports cookies.

external

ores

.rfihub.com

Rfihub

1 year 24 days

The domain of this cookie is owned by Rocketfuel. The main purpose of this cookie is advertising. This cookie is used to identify you by an alphanumeric identifier. It records user data such as IP address, location, website visited, ads clicked, etc.

external

ruds

.rfihub.com

Rfihub

session

The domain of this cookie is owned by Rocketfuel. This cookie is a session version of the "ore" cookie. Contains information about the user ID. It is used to deliver targeted advertising on networks.

external

IDE

.doubleclick.net

Google

1 year 24 days

Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the service and any other Advertising before visiting the site. It is used to present users with advertisements that are relevant to them according to the user's profile.

external

_fbp

.strefaklimatyzacji.pl

Facebook

3 months

This cookie is set by Facebook to deliver advertising ads when they are on Facebook or a digital platform served by Facebook ads after visiting this website.

external

uuid2

.adnxs.com

XANDR

3 months

These cookies are set by AppNexus. Cookies store information that helps distinguish between devices and browsers. Based on this information, we select The Reklamowes supported by the platform and evaluate the performance of the Advertising and attributes.

external

CMID

.casalemedia.com

Casale Media

1 year

The cookie is set by CasaleMedia. A cookie is used to collect information about user behavior for the purpose of targeted advertising.

external

CMPS

.casalemedia.com

Casale Media

3 months

This cookie is set by Casalemedia and is used for targeted Advertising purposes.

external

rlas3

.rlcdn.com

RLCDN

1 year

The cookie is set by rlcdn.com. The cookie is used to display relevant advertisements to the visitor, as well as to limit the time the visitor sees, as well as to measure the effectiveness of the campaign.

external

pxrc

.rlcdn.com

RLCDN

2 months

The purpose of a cookie is to identify the visitor in order to handle relevant advertising.

external

audience

.spotxchange.com

spotxchange

1 year

The domain of this cookie is owned by Spotxchange. This cookie is used for targeting and advertising.

external

bkdc

.bluekai.com

bluekai

5 months 27 days

This cookie is set by Bluekai. This cookie stores anonymous data about the use of the web by users and also collects anonymous activities to create a profile in order to provide more targeted and relevant marketing and advertising.

external

bkpa

.bluekai.com

bluekai

5 months 27 days

This cookie is set by Bluekai. This cookie stores anonymous data about the use of the web by users and also collects anonymous activities to create a profile in order to provide more targeted and relevant marketing and advertising.

external

bku

.bluekai.com

bluekai

5 months 27 days

This cookie is set by Bluekai. This cookie stores anonymous data about the use of the web by users and also collects anonymous activities to create a profile in order to provide more targeted and relevant marketing and advertising.

external

_kuid_

.krxd.net

krxd

5 months 27 days

The cookie is set by Krux Digital under the domain krxd.net. A cookie stores a unique identifier to identify the returning user for targeted advertising.

external

tuuid

.bidswitch.net

bidswitch

1 year

This cookie is set by .bidswitch.net. Cookies store a unique identifier to determine what ads users have seen if you have visited any of the advertisers' websites.

external

c

.bidswitch.net

bidswitch

1 year

This cookie is set by the Rubicon Project.

external

tuuid_lu

.bidswitch.net

bidswitch

1 year

This cookie is set by .bidswitch.net. Cookies store a unique identifier to determine what ads users have seen if you have visited any of the advertisers' websites.

external

data-rk

.media.net

media.net

1 year

This cookie is set by the provider of the Media.net. This cookie is used to collect user behavior on many websites in order to serve them relevant advertisements. The cookie limits the number of times you see the same ads on the page.

external

anj

.adnxs.com

XANDR

3 months

This cookie is set by AppNexus and is used for targeted advertising purposes.

external

dpm

.dpm.demdex.net

DEMDEX

5 months 27 days

The cookie is set by the demdex.net. This cookie assigns each visitor a unique identifier that allows third-party advertisers to target relevant advertisements to them.

external

euds

.rfihub.com

RFIHUB

session

This cookie comes from Rocket Fuel (rfihub.com) and is used to deliver targeted advertising on their web sites so that users see relevant ads.

external

CMPRO

.casalemedia.com

Casale Media

3 months

This cookie is set by Casalemedia and is used for targeted advertising purposes.

external

CMST

.casalemedia.com

Casale Media

1 day

The cookie is set by CasaleMedia. A cookie is used to collect information about user behavior for the purpose of targeted advertising.

external

CMRUM3

.casalemedia.com

Casale Media

1 year

This cookie is set by Casalemedia and is used for targeted Advertising purposes.

external

smd

.rfihub.com

RFIHUB

1 year 24 days

This domain of this cookie is owned by Rocketfuel. This cookie is used to provide the visitor with relevant content and advertising.

external

zync-uuid

.rezync.com

REZYNC

5 months 26 days 17 hours

The purpose of the cookie is to serve visitors with relevant advertising.

external

sd-session-id

live.rezync.com

REZYNC

5 months 27 days

This cookie is set by the provider of the live.rezync.com. This cookie is used to collect data about visitor behavior on multiple websites in order to measure the performance of advertisements on the site.

external

mako_uid

.eyeota.net

EYEOTA

1 year

This cookie is located on the domain ps.eyeota.net. Cookies are used to collect data about users' visit to a website, such as the pages visited. The data is used to create a user profile in terms of his interests and demographics.

external

B

.yahoo.com

YAHOO

1 year

This cookie is used by Yahoo to deliver advertising, content or analytics.

external

everest_g_v2

.everesttech.net

ADOBE

1 year

The cookie is placed on the domain eversttech.net. The purpose of the cookie is to assign clicks to other events on the customer's website.

external

u2

.serving-sys.com

serving-sys

3 months

The domain of the cookie is the property of Sizmek. This cookie is used for advertising purposes.

external

um2

.serving-sys.com

serving-sys

3 months

This cookie is set by the Sizmek. This cookie is used for serving relevant Reklamowe to the visitor by setting an unique ID. This unique ID helps third party advertisers to target the visitor with relevant ads.

external

A3

.yahoo.com

YAHOO

1 year

It collects information about the behavior of users on many websites. This information is used to optimize the relevance of advertising on the website.

external

eyeblaster

.serving-sys.com

serving-sys

1 year

This cookie is set by Sizmek (Amazon) and is used for targeted advertising purposes.

external

r1

.serving-sys.com

serving-sys

1 year

This cookie is set by Sizmek (Amazon) and is used for targeted advertising purposes.

external

 

LGNEWS.PL - a list of cookies on the official website of the LG press office https://lgnews.pl/

LGNEWS.PL - ANALYTICAL cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

ahoy_visit

.lgnews.pl

Prowly

30 minutes

This cookie enables Prowly to collect statistics of visits to the Brand Journal.

internal

ahoy_visitor

.lgnews.pl

Prowly

2 years

This cookie enables Prowly to collect statistics of visits to the Brand Journal.

internal

LGNEWS.PL - FUNCTIONAL cookies

Name of cookies

Domain

Supplier

Duration of storage

Purpose of cookies

Type of cookies

cookies-agreement

.lgnews.pl

Prowly

30 days

This cookie is set when you accept the cookie policy (pop-up window in the lower left corner).

internal

prowly-journal-session

.lgnews.pl

Prowly

Session

This cookie stores the information entered by the user and tracks the user's movements on the site.

internal