W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG. W Bibliotece Pomocy znajdziesz pomocne informacje o produkcie LG.

Biblioteka Pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

[Telewizor LG] Jak mogę wykonać automatyczne ustawienie kanału?

Naprawa

Wykonaj tę funkcję, gdy cyfrowa antena wewnętrzna/zewnętrzna, antena publiczna w domu mieszkalnym lub antena operatora telewizji kablowej jest podłączona bezpośrednio z tyłu telewizora.
Wykonaj tę funkcję podczas początkowego ustawiania telewizora, po jego przeniesieniu lub jeśli kanały operatora telewizji kablowej zostały zmienione.
Gdy oglądasz transmisje, podłączając je za pomocą dekodera, zmień tryb wejścia zewnętrznego na oglądanie niezależnie od funkcji automatycznego ustawiania kanałów.

Spróbuj tego

[2022 WebOS22] Przeprowadzanie automatycznego ustawiania kanału

Naciśnij przycisk na pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Ogólne] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Start] → [Koniec] Naciśnij ustawieniena pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Ogólne] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Start] → [Koniec]

1. Po włączeniu telewizora naciśnij przycisk [Ustawienia] na pilocie.
W menu [Ustawienia] wybierz opcję [Wszystkie ustawienia].

Obraz, który wprowadza wszystkie ustawienia po naciśnięciu przycisku ustawień na pilocie

2. Wybierz opcję [Ogólne].

3. Wybierz opcję [Kanały].

Obraz przedstawiający wybór kanału w menu ogólnym

4. Wybierz opcję [Strojenie kanałów].

Obraz przedstawiający wybieranie dostrajania kanałów w kanałach

5. Wybierz podłączoną antenę i wybierz opcję [Start].

Obraz wyboru automatycznego dostrajania
Obraz do rozpoczęcia dostrajania kanałów

6. Po zakończeniu wyszukiwania kanałów wybierz opcję [End] (Koniec).

Obraz do zakończenia strojenia kanału

[2019 WebOS4.5] Przeprowadzanie automatycznego ustawiania kanału

Naciśnij przycisk na pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]Naciśnij przycisk ustawieniena pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]

1. Po włączeniu telewizora naciśnij przycisk [Ustawienia] na pilocie.
W menu [Ustawienia] wybierz opcję [Wszystkie ustawienia].

Obraz, który wprowadza wszystkie ustawienia po naciśnięciu przycisku ustawień na pilocie

2. Wybierz opcję [Kanały].

3. Wybierz opcję [Channel Tunning] (Dostrajanie kanałów).

Obraz przedstawiający wybieranie dostrajania kanałów w kanałach

4. Wybierz opcję [Auto Tunning].

Obraz wyboru Otu Tuning

5. Wybierz opcję [Start].

Obraz wpatrywania się w strojenie kanałów

6. Po zakończeniu wyszukiwania kanałów wybierz opcję [End] (Koniec).

Obraz kończy się po zakończeniu wyszukiwania kanału
Jak wykonać automatyczne ustawianie kanałów według roku

[2021 WebOS6.0] Naciśnij przycisk na pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Ogólne] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Start] → [Koniec] Naciśnijustawieniena pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Ogólne] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Start] → [Koniec]

[2020 WebOS5.0] Naciśnij przycisk na pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]Naciśnij przyciskustawieniena pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]

[2018 WebOS4.0] Naciśnij przycisk na pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]Naciśnij przyciskustawieniena pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]

[2017 WebOS3.5] Naciśnij przycisk na pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]Naciśnij przyciskustawieniena pilocie i wybierz [Wszystkie ustawienia] → [Kanały] → [Strojenie kanałów] → [Strojenie automatyczne] → [Start] → [Koniec]

Nuta!
※ W przypadku niektórych modeli wydanych od 2019 roku można ustawić automatyczne strojenie, naciskając 3 razy przycisk [Wycisz] na pilocie.
Obraz sprawdzania modelu poprzez 3-krotne naciśnięcie wyciszenia

Ten przewodnik został stworzony dla wszystkich modeli, więc obrazy lub treści mogą różnić się od Twojego produktu.

*Pytanie wymagane