Pužni hladnjak sa vazdušnim hlađenjem

LG pužni hladnjak sa vazdušnim hlađenjem opremljen je izmenjivačem toplote otpornim na koroziju, visokoefikasnim kondenzatorom i lopaticom sa širokim otvorima za vazduh za unapređen prenos toplote.
Pregled
 • Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem1

  Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem

  Primenom sistema raspodele rashladnog sredstva gravitacijskog tipa, obezbeđuje se pouzdan rad, a efikasnost isparavanja se unapređuje optimizovanjem rasporeda eliminatora i cevi isparivača.

 • Visokoefikasan kondenzator i lopatica sa širokim otvorima za vazduh1

  Visokoefikasan kondenzator i lopatica sa širokim otvorima za vazduh

  Struktura kondenzatora u obliku slova V povećala je prostor za prenos toplote za razliku od standardnog modela W-tipa. Efikasnost prenosa toplote značajno je unapređena u poređenju sa standardnim proizvodom zahvaljujući primeni lopatice sa širokim otvorima za vazduh.

*pH 2,8~3,0 testiranje prskanjem morskom vodom i sirćetnom kiselinom.
*Nakon 1000 sati proveriti sponu lopatice i obaviti testiranje zbog curenja 4,5 MPa, kao i da li je primenjen tip propelera sa odgovarajućim protokom vazduha. Takođe treba da ima odgovarajuću snagu za brzinu rotacije i stabilan rad zahvaljujući testiranju izbalansiranosti.
 • Smanjena težina i dimenzije1

  Smanjena težina i dimenzije

  Vredan prostor na podu može se uštedeti smanjenjem prostora instalacije i težine.

 • Smanjenje šuma1

  Smanjenje šuma

  Smanjene su turbulencije na ulaznom priključku i neprijatan šum preko sprečavanja izlaza.

 • Funkcija crne kutije1

  Funkcija crne kutije

  Skladišti i analizira zapis o radu za brzu dijagnostiku čime se obezbeđuje rešenje u slučaju kvara.

 • Primenjen je visokoefikasni sistem za skladištenje toplote sa ledom1

  Primenjen je visokoefikasni sistem za skladištenje toplote sa ledom

  Sistem za skladištenje toplote sa ledom hladi unutrašnji prostor tokom dana, a proizvodi led tokom noći. Ovo primenjeno rešenje omogućava efikasniju instalaciju proizvoda i potrošnju energije.

 • Optimizovana centralna kontrola1

  Optimizovana centralna kontrola

  Kontrolna rešenja kao što su ACP i AC Smart omogućavaju jednostavno praćenje i daljinsko upravljanje za rukovođenje različitim HVAC modelima na svakoj lokaciji.

Linija pužnih hladnjaka sa vazdušnim hlađenjem

Linija pužnih hladnjaka sa vazdušnim hlađenjem1 Linija pužnih hladnjaka sa vazdušnim hlađenjem2