Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Uppdatering misslyckas

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-16

 

Uppdatering misslyckas  

Problem
           Uppdatering misslyckas

 

            Modell: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

Åtgärd 

         1. Kontrollera nätverksstatusen.

             - Kontrollera om högtalaren är korrekt ansluten till routern och säkerställ att internetanslutningen är direkt.

                Om internet inte är anslutet, kontakta din nätverksoperatör.

             - Om internetanslutninen är fullförd kan du se en lampa lysa vitt. Om ljuset blinkar är inte anslutningen fullförd, försök att koppla högtalaren till routern igen.

 

          2. Om nätverksstatusen är normal, försök ansluta med en kabel och uppdatera igen.

              - När högtalarna är trådlöst anslutna kan det verka som att de inte uppdateras för att nedladdningshastigheten är för låg.

              - Om uppdateringen fortsätter misslyckas, dra ut strömkabeln ett tag och sätt därefter in den igen. Försök sedan igen.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500