Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur kan använder jag Spotify?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

 

 

Hur använder jag Spotify?

 

 Fråga
            Hur använder jag Spotify?
 

       Modell: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

 Lösning

          LG Music Flow högtalare stöder 'Spotify Connect' från Spotify. Spotifytjänsten använder Spotifyapplikationen tillsammans

          med LG Music Flow applikationen för att ansluta till din högtalare.

 

         Om du häver en gruppering visas alla högtalare igen och du kan lyssna på musiken i enskilda högtalare.

         'Spotify Connect' kan aktiveras och användas med Music Flow högtalare i Spotifyapplikationen om du är                    

         Premiumanvändare.

 

          Om Music Flow högtalare är i nätverket från samma router står det 'Spotify Connect tillgängligt' längst ner på

          uppspelningsskärmen, när du trycker på texten kan du se och välja högtalare i samma nätverk. (När högtalare är vald blir

          texten grön.)

 

          Efter anslutning av Spotifyapplikationen och högtalaren kan du använda de grundläggande kontrollmöjligheterna

          från Music Flow applikationen också. (Den stödjer Spela/Pausa/Framåt Nästa/Bakåt/Volym etc)

 

          Gruppering stöds också av 'Spotify Connect'. Music Flow högtalarnas olika funktioner som gruppering kan ställas in

          genom Music Flow applikationen. (Volymkontroll av högtalarna I Gruppering kan också styras från Spotifyapplikationen.)

          Om du grupperar högtalarna I Music Flow applikationen visas bara originalhögtalarens namn i Spotifyapplikationen.

          Om du väljer att köra en högtalare kan du lyssna på Gruppering genom högtalarna som ställts in som grupp

          tillsammans med den valda högtalaren.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500