Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför startar inte diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-23

 

Varför startar inte diskmaskinen?

 

 

 

cause Orsak

 

      ■ Det kan vara en propp i elcentralen som gått.

 

      ■ Diskamskinen är kopplad till ett grenuttag.

 

 

how to fix Lösning

 

      1. Dra ut kontakten från eluttaget och låt diskmaskinen stå strömlös i 20 till 30 minuter.

 

      2. Om diskmaskinen inte startar kontrollera om andra produkter fugerar i samma eluttag.

          - Om andra produkter inte fungerar i eluttaget - kontrollera propparna i elcentralen.

 

       

           circuit breaker

     

      3. Om propparna är oskadad, kontrollera om diskamaskinen är kopplad till ett grenuttag.

 

            should not use multi-outlet

 

      4. Dra ut kontakten från grenuttaget och koppla in den i eluttaget.

 

           only for dish washer

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500