Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Inställning - timer

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kyla & värmepumpar för ditt hem
  • Senast uppdaterad 2015-07-30

 

Inställning - timer

  

 

how to use Användning

 

                Remote controller

 

 

       1. Hur du ställer in timer

          

           ① Klicka på Timerknappen på fjärrkontrollen.

                SIMPLE kommer upp på skärmen. Välj antal timmar från 1 till 7 med upp och ned knapparna.

 

           ② Om "SLEEP" eller "On" kommer upp istället för "SIMPLE", tryck på Timer knappen tills "SIMPLE" visas.

 

           ③ Ställ in antal timmar och klicka på OK/Clear för att fullföra inställningarna. 

 

           ④ När inställningen är fullförd kommer "Timer" och "SIMPLE" visas.

 

           ※ Om Timerknappen klickas på under användning kommer enheten att stängas av efter det inställda antalet timmar.
            Om knappen
klickas på när enheten inte körs kommer den automatiskt sättas på efter inställt antal timmar.

 

           ※ Klicka på ESC för att avsluta inställningarna.

 

                Simple Timer

 

       2. Hur ställer du in automatisk avstängning

        

          ① Klicka på Timerknappen på fjärrkontrollen.

 

          ② Fortsätt att trycka på timerknappen till SLEEP visas i displayen.

 

          Välj antal timmar från 1 till 7 med upp och ned knapparna, tryck på OK för att välja önskad tid

 

          ④ Timer och SLEEP kommer att visas i displayen efter timern blivit aktiverad.

        

          ⑤ Klicka på ESC för att avsluta inställningarna.

 

                    Sleep Timer

3. Hur ställer du in automatisk start

    ① Klicka på Timerknappen på fjärrkontrollen.

    ② Fortsätt att trycka på timerknappen till ON visas i displayen.

 

    Välj tid med hjälp av pilknapparna tryck på OK för att välja önskad tid

 

    ④ Timer och ON kommer att visas i displayen efter timern blivit aktiverad.

        

    ⑤ Klicka på ESC för att avsluta inställningarna.

 

               On Timer

 

       4. Hur ställer du in automatisk avstängning

           

    ① Klicka på Timerknappen på fjärrkontrollen.

 

    ② Fortsätt att trycka på timerknappen till OFF visas i displayen.

 

    Välj tid med hjälp av pilknapparna tryck på OK för att välja önskad tid

 

    ④ Timer och OFF kommer att visas i displayen efter timern blivit aktiverad.

        

    ⑤ Klicka på ESC för att avsluta inställningarna.

              Off Timer

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500