ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ทำไมจึงเป็นเรื่องยากที่จะเปิดประตูตู้เย็น ?
  ทำไมจึงเป็นเรื่องยากที่จะเปิดประตูตู้เย็น ? 1. ประตูตู้เย็นเปิดยาก . สาเหตุ 1. ถ้าเป็น F / D ตู้เย็นประตูด้านซ้ายเปิดยากมากกว่าด้านขวาเนื่องจากน้ำหนักของมัน 2. ประตูเปิดไม่ได้อย่างง่ายดายเปิดหรือปิดเช่นตู้เย็นโน้มตัวไปข้างหน้า วิธีการแก้ไข ...
 • Document Contents
  การทำงาน
  ต้องการเพิ่มช่องทำอย่างไร ?
  อาการลงทะเบียนช่องทางที่คุณดูบ่อยๆ เป็นช่องทางที่ชื่นชอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการ※นี้ไม่สนับสนุนช่องรายการของ set-top box<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไขสินค้าก่อนปี 20112012~2013 smart...
 • Document Contents
  การทำงาน
  ไม่มีสัญญาณ / จอดำ / ไม่มีภาพ
  .
 • Document Contents
  การทำงาน
  ต้องการเลือกรายการโปรด
  อาการเพิ่มรายการที่คุณชื่นชอบในรายการโปรด เพื่อใหเปลี่ยนช่องได้อย่างง่ายดาย※ ไม่รองรับการทำงานของ set-top box การแก้ไขTV before 2011[สมาร์ท] หรือ [การตั้งค่าเมนู] → [ช่อง] → [ช่องทางแก้ไข] 1. ไปที่แก้ไขช่องและเลือกช่องทางที่คุณต้องการลงทะเ...
 • Document Contents
  การทำงาน
  เราจะทำการ Register ช่องโปรดได้อย่างไร ?
  อาการลงทะเบียนช่องทางที่คุณชื่นชอบในรายการสถานีที่ชื่นชอบและเปลี่ยนช่องได้อย่างง่ายดาย※ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการ set-top Box ได้ การแก้ไขNon-Smart TVTV before 2011Smart TV 2012~2013 [Smart] or [Setting Menu] →[CHANNEL] → [Channel Edit] 1.ไป...
 • Document Contents
  การทำงาน
  เสียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ( Generated sound from Products )
  เสียงของพลาสติกที่เกิดขึ้นเมื่อขณะรับชมหรือปิดโทรทัศน์แล้ว อาจจะเกิดขึ้นได้จากโดยการหดตัวของพลาสติกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นเป็นเรื่องปกติสำหรับที่จะต้องเปลี่ยนรูปความร้อนเสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า โดยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผ...
ดูเพิ่มเติม