อัปเดตซอฟต์แวร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่

โฟต้า

คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันใหม่ได้อย่างสะดวกผ่าน Firmware Over-the-Air (FOTA) โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับสายข้อมูล USB คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อหรือเมื่อ LG ออกเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

ฉันจะใช้อย่างไร

01
ไปที่เมนู 'ศูนย์อัปเดต' และคลิก 'การอัปเดตซอฟต์แวร์'
02
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
03
หากมีซอฟต์แวร์ให้เลือก 'ดาวน์โหลด' บนหน้าจออัปเดตซอฟต์แวร์
04
เลือก 'ติดตั้งทันที' บนหน้าจอ หลังจากการติดตั้ง โทรศัพท์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ