ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

หัวข้อ

 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  #ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB
  ไม่สามารถเล่นไฟล์วีดีโอจากช่อง USB ได้<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> ตรวจสอบพื้นฐานตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้รองรับคุณสมบัติที่คุณสามารถชมวิดีโอใน USBของคุณได้</span> การแก้ไขทำการตรวจสอบว่าได้ทำการเลือกรับสัญญาณจ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ภาพถูกขยายออกล้นจอ
  อาการ ภาพขยายออกล้นนอกจอ<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไขคุณสามารถปรับอัตราส่วนโดยใช้การควบคุมระยะไกล (โปรดดูที่คู่มือของผู้ใช้.)คุณอาจเลือกที่ 4: 3, 16: 9 หรืออื่น ๆ
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  การเชื่อมต่อบูทูธไม่ดี
  อากาารการเชื่อมต่อบูทูธไม่ดี<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไข 1. ตั้งค่าสัญญาณเข้าบลูทู ธ เปิดอุปกรณ์บลูทู ธและการค้นหา2. เลือก LG เสียง3. ใส่รหัส PIN * รหัส PIN เบื้องต้นคือ 0000 สำหรับอุปกรณ์บางรหัส PINไม...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  ไม่สามารถเล่นเทปได้
  อาการ<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้ามันหมดหากแบตเตอรี่หมดคุณสามารถเล่นวิทยุได้ปกติแต่ไม่เทปไม่ทำงานเนื่องจากจะใช้ไฟฟ้าที่มากกว่า ※สิ่งที่ต้องตรวจสอบ①ตรวจสอบว่าเทปจะบิดและพันกันหรือไม่②ต...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  คุณต้องการที่จะบันทึกเสียงและเก็บใน USB หรือไม่?
  อาการคุณต้องการที่จะบันทึกเสียงและเก็บใน USB หรือไม่?<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span> การแก้ไข1. เชื่อมต่อจัดเก็บข้อมูล USB ไปยังสถานีบนผลิตภัณฑ์2. กดปุ่มฟังก์ชั่และเลือกเพลงที่คุณต้องการที่จะบันทึก3. กดปุ่มบันทึกเ...
 • Document Contents
  การแก้ไขปัญหา
  วิทยุมีเสียงกวน
  อาการวิทยุมีเสียงกวน<span style"font-family: Arial; font-size: 12pt;"> สาเหตุถ้าคุณใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าหรือมอเตอร์รอบวิทยุจะมีสัญญาณรบกวน(การรบกวน) </span> แก้ไขอย่างไร①เสาอากาศ FM เชื่อมต่อไปยังสถานีของตน②วางไว้ที่จะสามารถรับสัญญาณได...
ดูเพิ่มเติม