*Được BAF chứng nhận: Chu trình giặt Allergy Care (Chống dị ứng) giúp giảm 99,9% chất gây dị ứng mạt bụi, lông mèo, hay mạt bụi sống trong nhà.
*Được VDE chứng nhận: mẫu ba móc treo, diệt 99,9% vi khuẩn Staphylococcus aureus & Escherichia