Thư viện Trợ giúp

Chủ đề

 • Document Contents
  Lắp đặt và kết nỗi
  Làm thế nào để đảo chiều cửa tủ
  Hiện tượng Để thay đổi hướng mở cửa tủ Khắc phục Các cánh tủ nói chung được thiết kế để mở từ trái qua phải.vì vậy nếu bạn không thể đổi chiều từ phải sang tráiNhưng những model bên dưới, bạn có thực hiện được điều này.1. Các model: (R-L2*...
 • Document Contents
  Xử lý sự cố
  Simple Link doesn't seem to work
  Simple Link doesn't seem to workSymptomSimple Link doesn’t workThings to check Check if TV and Home Theatre supports Simple Link. Check if the connected HDMI cable supports Simple Link. Set the Simple Link ON for TV.
 • Document Contents
  Hoạt động
  How long can I record video?
  How long can I record video?SymptomHow long can I record?How to fix▶Record Mode(4.7GB based) : HQ/XP(High Quality: 1hour), SQ/SP(Standard Quality: 2hours),LQ/LP(Low Quality: 4hours), EQ/EP(Extend Quality, 6hours)
Xem thêm