Thư viện Trợ giúp

Chủ đề

 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Lỗi OE
  Note: Có thể tham khảo video bên dưới
 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Vấn đề rung ồn
  Tại sao nước cấp có tiếng ồn? Nguyên nhânKhi áp lực nước cao, nước chảy qua ống cấp vào máy gây tiếng kêu ồn nhỏ. Xử lý Vui lòng kiểm tra vòi cấp và chỉnh mức độ mở van Kêu trong lồngNguyên nhânLồng của máy giặt quay 360 độ. Nó cuốn quần áo...
 • Video Contents
  Hoạt động
  Máy giặt - Chế độ giặt nước nóng
 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Lỗi tCL
  Note: Xem video bên dưới để biết thêm
 • Video Contents
  Xử lý sự cố
  Lỗi dE
  Note: Có thể tham khảo video bên dưới
 • Document Contents
  Xử lý sự cố
  Cảm biến Isensor của máy giặt cửa trên nháy màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh có nghĩa là gì ?
  Cảm biến Isensor của máy giặt cửa trên nháy màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh cónghĩa là gì ? Hiện tượng :■ Máy giặt được một lúc thấy nháy đèn Isensor màu đỏ, hoặc cam, hoặc xanh. Nguyên nhân :■ Máy giặt nháy đèn Isensor màu đỏ là do cho lượng ...
Xem thêm