Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cài đặt âm thanh

Xử lý sự cố

 

Cài đặt âm thanh _thêm cài đặt Smart

 

Smart  > Setting > Sound > Sound Additional Setting

 

 

Đầu ra tương tự

 

[Thay đổi theo mô hình]
Chức năng để lựa chọn tai nghe hoặc loa ngoài (Audio Out) Menu tùy thuộc vào thiết bị kết nối.


 
Điều khiển cân bàng tiếng
Điều chỉnh âm lượng của loa trái hoặc phảiAdjust the volume from the left and right speaker.

 

 

Chức năng âm thanh  Optimizer
[Thay đổi với model]
Chức năng được tối ưu hóa để thưởng thức âm thanh phù hợp với các điều kiện lắp đặt truyền hình
.

 

General (Chung)

  - General sound mode.
 
Chế độ treo tường
 - Thưởng thức tối ưu hóa âm thanh khi TV được treo trên tường.
 
Chế độ chân đếa
   - Thưởng thức âm thanh tối ưu hóa khi TV được cài đặt như kiểu đứng.


 

 

*Câu hỏi bắt buộc