Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Làm thế nào tôi có thể kết nối internet không dây?

Xử lý sự cố
Làm thế nào tôi có thể kết nối internet không dây?

 

symptom Vấn đề

         ■ Làm thế nào tôi có thể kết nối internet không dây?

how to fix Các giải quyết

  1. Nhấp vào Setting trên trên bên phải trên remote và chọn Advanced Settings.

     

      wifi setting 1

 

 

       2. Chọn Network -> Wi-Fi Network

 

              wifi setting 2

 

         3. chọn một Wi-fi sau đó vào password để truy cập internet.

 

 

             wifi setting 3

 

 

 

 

 

 

 

 

*Câu hỏi bắt buộc