Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể kết nối một thiết bị đầu vào với 1 TV khác cùng với một DK từ xa?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 04/13/2015

Tôi có thể kết nối một thiết bị đầu vào với 1 TV khác cùng với một DK từ xa?

Symptom Hiện tượng

          1. Tôi muốn kết nối một bàn phím hoặc chuột tới TV.

 

 

 

How to connect Làm thế nào để kết nối: Kết nối một bàn phím, chuột và một thiết bị chơi game với TV

             1. Bạn có thể kết nối một / bàn phím không dây có dây hoặc chuột với Smart TV được sản xuất sau năm 2012
               Bàn phím Bluetooth và chuột không sử dụng được.   

              1) Kết nối bàn phím với cổng USB. Bạn có thể nhập văn bản bằng bàn phím để sử dụng công cụ tìm kiếm internet.   

              2) Đầu vào văn bản có thể không có sẵn cho một số tính năng.             

              3) Sử dụng các sản phẩm thông qua kiểm tra khả năng tương thích với TV LG được khuyến cáo.
    

                    > Logitec K200, K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000 , MICROSOFT  MS800,  LG Electronics ST-800

                    > webOS  models : Logitec K360, Logitec K400, Logitec K750, LG Electronics MKS-1200

 

              4) Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ đầu vào bằng cách nhấn phím ngôn ngữ (hoặc nút Alt bên phải).

             

5) không dây bàn phím USB có thể bị ảnh hưởng bởi phạm vi kết nối của họ môi trường không dây

              6) Sử dụng một bàn phím trên màn hình TV hoặc một bàn phím USB để nhập văn bản.

             2. Đối với các thiết bị chơi game, kết nối chúng vào một cổng USB trên TV để thưởng thức trò chơi.          

   1) Đối với các thiết bị chơi game, kết nối chúng vào một cổng USB trên TV để thưởng thức trò chơi.......

                  LogitecF310, LogitecF510, LogitecF710, Logitec Rumblepad 2, Logitec Cordless Rumblepad 2,  Microsoft Xbox 360 Controller (Wired)

                  > webOS Models: LogitecF310, LogitecF510, Logitec F710, Logitec Rumblepad 2, Logitec Cordless Rumblepad 2,

                      Logitec Dual Action Gamepad, MicrosoftXbox 360 Controller (Wired), Sony PLAYSTATION(R)3 Controller

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500