Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[TV] Kết nối với máy tính

Xử lý sự cố

 

Kết nối PC

 

 

Với cáp HDMI, kết nối là HDMI input 1(ARC)với PC’s HDMI đầu ra kiểm tra hiển thị và tiếng.

.

 

 

 

 

Cách sử dụng

 

1. Bật  TV. Nhấn Composite Input」trên điều khiển từ xa để chọn HDMI1 .

    (Khi kết nối với HDMI 2, 3(MHL), chọnHDMI 2, 3.)

 

 

 

Cài đặt độ phân giải máy tính
 
 1.Sử dụng chuột bên phải .

 2. nhấp Settingsvà điều chỉnh độ phận giải  theo mặc định.

 3. Từ  Settings, chọnAdvanced MonitorMonitor Setup. chọn định dạng

 
 
*Câu hỏi bắt buộc