Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[LG webOS TV] Program Tunning

Hoạt động

 Dò chương trình [LG webOS TV]

function Tự động cài đặt chương trình

           Home  Settings advanced setting ► Các chương trình  Dò chương trìnhTự động dò

           Tự động dò các chương trình 

 

           1.

Chọn quốc gia nơi TV được sử dụng. Thiết lập Chương trình thay đổi tùy thuộc vào đất nước mà bạn chọn.          

           2. Bắt đầu Auto Tuning.

           3. đặt tự động dò theo hướng dẫn màn hình.

 

            Nếu đầu vào Nguồn không được kết nối đúng, đăng ký chương trình không thể làm việc.
Auto Tuning chỉ tìm thấy chương trình đang được phát sóng.
Nếu an toàn được bật, một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu.

how to use Các sử dụng dò bằng tay

           home  settings  advanced setting ► các chương trình  do chương trìnhdò bằng tay

            
           Đối vờ đài phát tính hiệu tốt chất lượng có thể kiểm tra được.

           ● Bạn có thể điều chỉnh tần số(KHz) và  băng tần (MHz).

 

*Câu hỏi bắt buộc