Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[LG webOS TV]DK từ xa Universal Remote Control

Hoạt động

[LG webOS TV]  Điều khiển từ xa Universal Control

How to use Cách cài đặt điều khiển chung

             Bạn có thể điều khiển các thiết bị như Set-Top Box của bạn, Blu-ray Player hoặc Home Theatre.

             1.Kiểm tra xem một thiết bị mà bạn muốn thiết lập được kết nối với TV của bạn.

             2. NhấnHome trên điều khiển chọn input  phía trên bên phải.

 

             3. Chọn chế độ đầu vào là các thiết bị được kết nối trongAll Inputs.

             4. Nhấn nút screencủađiều khiển từ xa để chạy màn hình điều khiển từ xa.

            

             5. Chọn thiết bị bạn muốn đặt trong danh sách lựa chọn thiết bị.

 

             6. nếu bạn nhấn Set Up. bạn có thể thiết lập Control Universal. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình  đến kết thúc cài đặt.

 

                ● Bạn cũng có thể nhập vào màn hình thiết lập điều khiển từ xa

                  TừHome Input All Inputs Set Up Universal Control

 

                image

 

                image

 

                image

 

 

                ● Nếu bạn muốn thay đổi hoặc hủy bỏ  Control Settings,

                   đi đếnHome Input  All Inputs và chọn Edit Universal Control  

 

                ● Bạn chỉ có thể sử dụng với DK Magic.

                ● Bạn có thể mua Magic từ xa riêng biệt nếu không được cung cấp.

                ● Tính năng này chỉ có sẵn ở một số nước.

                ● Khi thay đổi các thiết lập, kiểm tra xem các thiết bị phải được thay đổi được bật.

                ● Bạn có thể thiết lập một thiết bị cho mỗi loại.

                ● Nếu bạn kết nối với một mạng trước khi thiết lập Control Universal, bản cập nhật mới nhất cho các nhà sản xuất danh sách được hỗ trợ trở nên có sẵn.

                ● Một số nút có thể không làm việc tùy thuộc vào mô hình của các thiết bị bên ngoài.

                ● Đặt các thiết bị gần TV cho hoạt động liền mạch.

                ● Nếu thiết bị đang ở trong một ngăn kéo, mở ngăn kéo.

 

*Câu hỏi bắt buộc