Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Kết nối USB [LG webOS TV]

Hoạt động

 Kết nối  USB [LG webOS TV]

how to use Cách kết nối USB

 

             Kết nối thiết bị lưu trữ USB (USB HDD, USB Flash Drive) vào cổng USB trên TV để thưởng thức các nội dung tập tin được lưu trữ trêncác             thiết  bị lưu trữ USB trên TV của bạn.

             Lời khuyên cho việc sử dụng một thiết bị lưu trữ USB

               ● Một thiết bị lưu trữ USB có một chương trình nhận dạng tự động tích hợp sẵn hoặc sử dụng trình điều khiển riêng của nó có thể không được nhận biết.

               ● Một số thiết bị lưu trữ USB có thể không được hỗ trợ hoặc có thể không hoạt động đúng.

               ● Nếu bạn sử dụng một dây cáp USB mở rộng, các thiết bị lưu trữ USB có thể không được công nhận hoặc có thể không hoạt động đúng.

               ● Vui lòng sử dụng chỉ có thiết bị lưu trữ USB được định dạng với FAT32 hoặc hệ thống tập tin NTFS được cung cấp bởi hệ điều hành Windows.

               ● Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một ổ cứng USB bên ngoài với một điện áp định mức của 5 V hoặc ít hơn và một đánh giá hiện tại của 500 mA hoặc ít hơn.            

              ● Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một hub USB hoặc ổ đĩa cứng với một nguồn cung cấp năng lượng. (Nếu nguồn điện cung cấp không đủ,

              Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một USB Flash Drive 32 GB tối đa là 2 TB .

              ● Nếu một ổ cứng USB HDD với chức năng tiết kiệp điện không hoạt động  tắt ổ cứng và khởi động lại một lần nữa để chức năng hoạt động đúng.

                  Xem hướng dân của ổ cứng.

 

               ● Data on a USB storage device may be damaged, so it is recommended that you back up any important files.

                  Users are responsible for data management. The manufacturer bears no responsibility.

 

               ● chọn USB được kết nối từ Inputs và chọn  Eject khi rút USB.

                  Nếu bạn ngắt kết nối thiết bị lưu trữ USB mà không chọn Eject, một lỗi có thể xảy ra trong thiết bị truyền hình hoặc lưu trữ của bạn.

                  bạn có thể mở Inputs bằn cách chọnhome input   All Inputs.

 

               ● Để biết thêm thông tin về phương thức kết nối khác, Tiếp tụchome launcher   Device Connector.

 

               ● Chọn USB kết nối từ đầu vào và chọn nút Format để định dạng các thiết bị lưu trữ USB.

                   Sau khi định dạng, tất cả các dữ liệu của các thiết bị lưu trữ USB sẽ bị xóa và định dạng hệ thống tập tin NTFS.

               ● Khi kết nối với một thiết bị lưu trữ USB, một tập tin ngẫu nhiên / thư mục có thể được tạo ra để cung cấp dịch vụ truyền hình thông minh

                   chẳng hạn như tiết kiệm và thu lấy hình ảnh thu nhỏ.

*Câu hỏi bắt buộc