Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Wi-Fi Direct là gì?

Xử lý sự cố

   Câu hỏi:

 

* Hiện tại LG có nhiều model có tính năng Wi-Fi Direct

  nhưng tôi chưa hiểu nó nghĩa là gì?

 

   Trả lời:

 

* Wi-Fi Direct là công nghệ cho phép hai thiết bị có Wi-Fi kết nối trực tiếp

  với nhau mà không cần thông qua các điểm phát Wifi. Nhờ công nghệ này,

  Wi-Fi trở thành một phương thức kết nối không dây giống như

  công nghệ Bluetooth.

* Wifi Direct cũng có thể được gọi tên Wifi P2P (peer-to-peer), do đây là một

  kết nối ngang hàng. 2 thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi Direct sẽ kết nối với nhau

  không cần thông qua router ( bộ định tuyến).

*Câu hỏi bắt buộc