Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Vấn đề lỗi âm thanh[LG webOS TV]

Xử lý sự cố

Vấn đề lỗi âm thanh[LG webOS TV]

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề dưới đây trong khi sử dụng các sản phẩm, xin vui lòng kiểm tra như sau:
Có thể không có vấn đề với sản phẩm.

đầu tiên  Home   settings   advanced setting  Sound Sound Test

cho kiểm tra những bất thường trong TV.

 

image

 

image

 

image

 

 

symptom Màn hình là tốt, nhưng nó không chạy âm thanh nào.

             

             home   settings   advanced setting  Sound Sound out

              Kiểm tra chỉ khi âm thanh ra đặt là Internal TV Speaker + Audio Out (Optical) hoặc Internal TV Speaker.

              image

 
 
 
symptom Âm thanh stereo không rõ ràng về tín hiệu tương tự,
            hoặc không có âm thanh từ Loa
             [Chỉ áp dụng tại các nước mà  âm thanh hỗn hợp có sẵn.]
            home   settings   advanced setting  Channels/Programmes Multi Audio

             Chọn MONO trong đa âm thanh khi bạn ra khỏi phạm vi hoặc phát sóng multiplex âm thanh không ổn định.

              home   settings   advanced setting  Sound Sound Effects Balance

             Điều chỉnh cân đối cần thiết với các nút điều hướng ở Balance.

 
symptom Âm thanh TV là không đồng bộ với các hình ảnh,
            hoặc các âm thanh đôi khi phá vỡ
.
 

             Nếu điều này xảy ra vào chỉ có một số chương trình,
               nó có thể được gây ra bởi tín hiệu truyền tải của công ty phát thanh truyền hình.
               Xin có nhà cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình của bạn (có dây / cáp) chẩn đoán các vấn đề

symptom Âm lượng thay đổi khi tôi thay đổi chương trình.            

              Âm lượng của đầu ra  trạm phát sóng khác nhau 'có thể thay đổi.

             home  settings  advanced setting Sound Volume Mode Auto Volume
              Set Auto Volume to On.

 
 
 
symptom Âm thanh không hoạt động hoặc chỉ có nhạc nền được phát
trong một số kênh / chương trình.
              ( Chương trình sản xuất của các công ty phát thanh truyền hình)

               home   settings   advanced setting  Channels/ Programmes Audio Language
             Thiết lập tuỳ chọn ngôn ngữ của bạn trong Audio Language .,

 

 

 

symptom Âm thanh không phát khi tôi kết nối với cổng USB / HDMI.
             Kiểm tra xem bạn đang sử dụng một cáp HDMI tốc độ cao.
              Kiểm tra xem các phiên bản USB và cáp USB 2.0 hoặc cao hơn.
              Sử dụng một tập tin bình thường âm nhạc (* .mp3, * .wav, * .ogg, * .wma).

             Thông tin về dịch vụ khách hàng cho các vấn đề sản phẩm có sẵn
                 in  home   settings   advanced setting  General About This TV on the TV.

                image

 

                image

 

*Câu hỏi bắt buộc