Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách cài đặt mạng có dây [LG webOS TV]

Hoạt động
Cách cài đặt mạng có dây [LG webOS TV]
how to use Cách cài đặt mạng có dây 
            HOME button on the remote control  Setting icon  Advanced Settings icon  Network Wired Connection (Ethernet)
 
             image
 
             image
 
             image
 
            Các TV sẽ được kết nối tự động với mạng nếu một kết nối cáp được thành lập.
             Để thay đổi cài đặt kết nối mạng, chọn Edit in Network Settings.
*Câu hỏi bắt buộc