Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Vấn đề về trình duyệt Internet Browser

Xử lý sự cố

Vấn đề về trình duyệt Internet Browser [LG webOS TV]

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề dưới đây trong khi sử dụng các sản phẩm, xin vui lòng kiểm tra như sau:
Có thể không có vấn đề với các sản phẩm
.

 

 

symptom Một số phần của một trang web cụ thể không nhìn thấy được
            khi tôi đang sử dụng Internet.
              Mở trình duyệt Web, nó có thể không thể phát các tập tin phương tiện truyền thông trong các định dạng khác hơn:
JPEG / PNG / GIF

 

symptom Trình duyệt Internet tự động tắt khi tôi truy cập vào một trang web.
              Các trình duyệt Internet có thể bị buộc phải đóng cửa nếu kích thước bộ nhớ có sẵn là không đủ
               để chứa các thông tin hình ảnh cho một trang web.
 

             ● Thông tin về dịch vụ khách hàng cho các vấn đề sản phẩm có sẵn

                 in home  settings  advanced setting   General About This TV on the TV.

 

                image

 

                image

 

                image

 

                image

 

*Câu hỏi bắt buộc