Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách tháo USB khỏi tivi Web OS 2.0 tránh bị hỏng USB

Xử lý sự cố

  Câu hỏi:

 

* Làm sao để tháo USB ra khỏi tivi Web OS 2.0 tránh trường hợp mất dữ liệu và hỏng USB?

 

  Cách làm:

 

*B1:  Trên điều khiển nhấn nút Home ( hình ngôi nhà)>  chọn vào biểu tượng hình rắc cắm

 

 

* B2: Chọn vào mục Tất cả đầu vào:

 

 

* B3: Chọn vào thiết bị USB đã kết nối

 

 

*B4: Chọn vào Đẩy Ra, nhấn OK

 

* B5: Tiếp tục chọn Đẩy Ra

 

 

Sau khi đã chọn đẩy ra xong, bạn có thể rút USB ra khỏi tivi.

*Câu hỏi bắt buộc