Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Tivi Web OS 2.0, màn hình tối và mờ, khó nhìn

Xử lý sự cố

  Hiện tượng:

 

* Tivi Web OS 2.0 màn hình tối, mờ, khó nhìn.

 

  Nguyên nhân:

 

* Do cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng, màn hình sẽ tối đi

 

  Cách khắc phục

 

* Tắt chế độ tiết kiệm năng lượng

 

B1: Hiện tượng tivi tối và mờ hình, khó nhìn

 

 

B2: Trên điều khiển nhấn nút bánh răng cài đặt> cài đặt nâng cao> Hình ảnh> Tiết kiệm

năng lượng> nhấn OK

 

 

B3: Chọn Tắt > nhấn OK

 

 

*Câu hỏi bắt buộc