Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Kết nối bàn phím có dây, không dây với tivi, có gõ được Tiếng Việt không?

Xử lý sự cố

   Câu hỏi

 

 * Kết nối bàn phím có dây hoặc không dây với tivi, có gõ được Tiếng Việt không?

 

   Trả lời:

 

* Khi kết nối bàn phím có dây hoặc không dây với tivi thì không thể gõ được kí tự Tiếng Việt

 có dấu, chỉ gõ được không dấu.

*Câu hỏi bắt buộc