Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Ti Vi thu được kênh nhưng không có hình ảnh.

Xử lý sự cố

Tựa đề: Ti Vi thu được kênh nhưng không có hình ảnh.

 

 

 

symptom Hiện tượng:

 

* Ti Vi: LF630T/631V/632T/ UF950T có hiện tượng thu được kênh nhưng không có

hình ảnh ở dải tần số UHF25,26.

 

cause Nguyên nhân:

 

* Model: LF630/ LF631V/ LF632T bị lỗi phiên bản: V03.20.29, V03.20.35.

* Model UF950T bị lỗi phiên bản: V4.00.05, V4.00.15

 

how to fix Giải pháp:

 

* Sau khi ti vi kết nối mạng thì nâng cấp phần mềm như sau:

1. Bấm Home -> Cài đặt -> Cài đặt nâng cao -> Cài đặt chung -> Giới thiệu về TV này -> Kiểm tra bản cập nhật.

2. Ti Vi thông báo tìm thấy bản cập nhật mới -> chọn Tải xuống và cập nhật để nâng cấp.

3. Sau khi nâng cấp xong, khởi động lại Ti Vi và tiến hành dò lại kênh.

4. Phần mềm mới sau khi nâng cấp:

- LF630T/ LF631V/ LF632T: V05.00.25.

- UF950: V04.00.25.

* Lưu ý: Đối với các trường hợp khách hàng không có internet, phòng QA sẽ gửi

USB phần mềm cho các trung tâm bảo hành để nâng cấp cho khách hàng.

 

 

 

*Câu hỏi bắt buộc