Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Trên tivi xuất hiện hộp thư tin nhắn, làm thế nào để xóa bỏ.

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 11/05/2015

  Câu hỏi:

* Trên tivi xuất hiện 1 hộp thư tin nhắn, đó là gì và làm thế nào để xóa bỏ hộp thư đó ?

  Trả lời:

* Tivi chỉ xuất hiện hộp thư tin nhắn khi tivi kết nối với các thiết bị ngoại vi như đầu kĩ thuật số của các hãng

đài truyền hình cáp kĩ thuật số. Đó là các tin nhắn mà tổng đài truyền hình gửi tới khách hàng sử dụng dịch vụ của họ.

Muốn tắt bỏ thông báo hộp thư trên tivi, bạn cần gọi lên tổng đài truyền hình đang sử dụng để được hướng dẫn đọc thư.

  

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500