Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để kết nối antenna?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/20/2016

Làm thế nào để kết nối antenna?

 Vấn đề

Bạn mới mua TV bạn muốn xem TV bằng cách kết nối antenna

 

Cách sử dụng

Kết nối antenna ở phía sau của TV với ổ cắm antenna trong tường hoặc antenna ngoài trời, sau đó bạn

cài đặt dò kênh tự động và TV sẽ tự  nhận các kênh. Vị trí antenna mỗi sản phẩm có vị trí khác nhau tùy vào mỗi model.

Vui lòng tham khảo hình ảnh dưới đây để kết nối ăng-ten..


Cách cài đặt dò kênh tự động. 

TV sản xuất trước năm  2013 smart TV


MenuSettingChannelAuto tuningStartTV sản xuất sau năm 2014 webOS TV


HomeSettingAdvanced settingChannelChannel tuningAuto tuning


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500