Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Phụ đề bị cắt ở hai bên

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 09/30/2016

Phụ đề bị cắt . Hai vệt đen ở hai bên.


Hiện tượng

Khi đặt kích thước màn hình ở chế độ “zoom” hoặc “cinema zoom”, subtitle (caption) phụ đề bị cắt .

LG OLED TV on a different level   LG OLED TV on a different level Cách khắc phục

-Cài đặt ở TV thường

[Menu][Picture][Aspect ratio][16:9]


- Cài đặt ở TV  Smart       

[Smart] [Setting] [Picture] [Aspect ratio] [16:9]

  

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500