Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

TV tối mầu

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/03/2016

TV tối mầu.


Hiện tượng

Độ sáng, độ Tương phản và đèn nền được cài đặt khi bạn sử dung sản phẩm lần đầu tiên.

Vậy bạn cảm nhận được chiều sâu hình ảnh.  
Nếu cài đặt chế độ hình ảnh là Vivid, nó hiển thị  chiều sâu hình ảnh.

Bạn có thể chon chế độ hình ảnh mình mong muốn.

Hình ảnh khác nhau còn phụ thuộc vào tín hiệu như  digital/analoguel, Tín hiệu bên ngoài vào hoặc,  component 

vì  vậy  bạn cần cài đặt  (độ sáng, độ phân giải phù hợp) với các chế độ đầu vào.

※ Các bước cài đặt thay đổi theo từng model .


Cách cài đặt

Dòng TV thường (không smart)

MENUPICTUREPicture ModeStandard

※ Nếu nó vẫn còn sâu hoặc tối dưới mức tiêu chuẩn bạn có thể điều chỉnh (cường độ mầu).


[SMART][SETTINGS][PICTURE][Picture Mode][Standard]


Nếu nó vẫn còn sâu hoặc tối dưới mức tiêu chuẩn bạn có thể điều chỉnh (cường độ mầu).


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500