Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách chuyển từ 2D sang 3D?

Hoạt động

Cách chuyển từ ảnh  2D sang 3D?


Vấn đề

Để xem hiệu ứng 2D với  hiệu ứng 3D.


Phương pháp

Chuyển đổi video [ 2D ▶ 3D ] như sau.  

1. Nhấn phím  “3D” trên điều khiển từ xa.

2. Lựa chọn 2D3D.

3. Đeo kính và xem.
*Câu hỏi bắt buộc