Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách cài đặt hẹn giờ bật /tắt?

Hoạt động

Làm thế nào để tôi cài đặt thời gian bật/tắt ?


 Câu hỏi

Có phải bạn muốn cài đặt giờ bật hoặc tắt vào giờ nhất định không?    

Bạn có thể cài đặt được lịch bật/tăt TV.

※ Để thưc hiện chức năng nàu bạn cần cài đặt thời gian hiện tại (đồng hồ).

Nếu cài đặt thời gian hiện tại trong chế độ “user setting”, phải thiết lập lại thời gian hiện tại  sau mỗi lần tắt TV.Cách cài đặt

1. Thiết lập thời gian mở

[Menu] [Time] [On time]

- Lặp lại : [một lần], [Chọn ngày trong tuần], [hang ngày], [Mon. đến  Fri.], [Mon. đến Sat.], [Sat. đến Sun.], [Sun.], [Off]

- Giờ, phút : Đặt “giờ mở ”: giờ và phút .

-Input: Chọn chế độ đầu vào mà bạn muốn xem sau khi TV được bật.

(Khi sử dụng hộp set-top box phải chọn chế độ đầu vào, và khi đó set-top box phải được kết nối với TV)

- Channel: Chọn kênh mà bạn muốn xem khi TV được bật.

- Âm  lượng: Đặt mức âm lượng cho sau khi TV được bật . (0 ~ 100)

※ Khi thiết lập là HDMI, Component, và chọn cổng tín hiệu đầu vào ,  TV tự động bật , Nhưng trường

 hợp thiết bị đầu ngoài vào như ( Set-top box) là tắt ,  thì TV hiển thị "không có tín hiệu" và sau 15 phút TV tự động tắt.


TV sản xuất 2012~2013 smart TV

[Home] hoặc [Setting menu] [Setting] [Time] [On time]

- Lặp lại : [một lần], [Chọn ngày trong tuần], [hang ngày], [Mon. đến  Fri.], [Mon. đến Sat.], [Sat. đến Sun.], [Sun.], [Off]

- Giờ, phút : Đăt “giờ mở ”: giờ và phút .

-Input: Chọn chế độ đầu vào mà bạn muốn xem sau khi TV được bật.

(Khi sử dụng hộp set-top box phải chọn chế độ đầu vào, và khi đó set-top box phải được kết nối với TV)

- Channel: Chọn kênh mà bạn muốn xem khi TV được bật.

- Âm  lượng: Đặt mức âm lượng cho sau khi TV được bật . (0 ~ 100)

※ Khi thiết lập là HDMI, Component, và chọn cổng tín hiệu đầu vào ,  TV tự động bật , Nhưng trường

 hợp thiết bị đầu ngoài vào như ( Set-top box) là tắt ,  thì TV hiển thị "không có tín hiệu" và sau 15 phút TV tự động tắt.TV sản xuấ 2014~2016 webOS smart TV

[Home] hoặc [Setting menu] [Setting] [General] [Timer] [On time]

- Time : Cài thời gian  bạn muốn bật TV.

- Repeat : Thiết lập các ngày  bạn muốn bật TV.

- External input : Thiết lập chế độ đầu vào mà bạn muốn xem khi TV được bật.

(Khi sử dụng hộp set-top box phải chọn chế độ đầu vào, và khi đó set-top box phải được kết nối với TV)

- Channel: Chọn kênh mà bạn muốn xem khi TV được bật.

- Âm  lượng: Đặt mức âm lượng cho sau khi TV được bật . (0 ~ 100)


※TV tự động tắt

TV tự động tắt khi không có kênh khoảng 2 giờ sau khi tự động bật .

đây là tính năng của TV phòng khi TV chạy trong khoảng thời gian dài không có người xem .

Cài đặt chức năng tự động tắt tương tự chức năng tự động bật.


*Câu hỏi bắt buộc