Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[TV LG] Quên mật khẩu khóa của Tivi

Xử lý sự cố

Tính năng [Khóa] cho phép bạn khóa các kênh cụ thể và đầu vào bên ngoài. Để truy cập kênh bị khóa hoặc đầu vào bên ngoài, khách hàng cần nhập mật khẩu khóa để mở khóa tạm thời.

Nguyên nhân và triệu chứng

  •  Khách hàng quên mật khẩu.
  • Khách hàng được nhắc nhập mật khẩu.
  • Khách hàng  muốn khóa một số kênh.
  • Khách hàng muốn khóa đầu vào bên ngoài.

Hãy thử cách này

Nếu khách hàng được nhắc nhập mật khẩu

Khóa hệ thống

Chọn [Menu] → [An toàn] (mật khẩu mặc định) và sau đó đặt Khóa hệ thống thành [Bật].

Hình ảnh để đặt khóa hệ thống

Đặt lại mật khẩu

Nhập mật khẩu mặc định, sau đó đặt lại mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và sau đó nhập mật khẩu mới.

Hình ảnh để đặt lại mật khẩu

Khóa kênh

Chọn [Menu] → [An toàn] → [Khóa kênh], khóa kênh mong muốn
Nếu một dấu xuất hiện cùng với kênh, nó cho biết kênh đã bị khóa.

Hình ảnh được đặt khóa kênh
Hình ảnh để đặt khóa kênh

Khóa đầu vào

Chọn [Menu] → [An toàn] → [Khóa đầu vào], chọn đầu vào bạn muốn khóa bằng các nút mũi tên và đặt thành [Bật].

Hình ảnh để đặt khóa đầu vào bên ngoài
Hình ảnh cài đặt chi tiết của khóa đầu vào

Hướng dẫn này được tạo cho tất cả các kiểu máy, vì vậy hình ảnh hoặc nội dung có thể khác với sản phẩm của bạn.

*Câu hỏi bắt buộc