Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[Cài đặt ứng dụng LG Smart TV] Làm cách nào để tải ứng dụng xuống TV thông minh? (Hệ điều hành web)

Xử lý sự cố

LG Content Store cung cấp nhiều ứng dụng mà bạn có thể thoải mái cài đặt và thưởng thức.

Hãy thử cách này

Cài đặt ứng dụng (WebOS 2022 22)

1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của TV để vào menu Home.
Chọn Ứng dụng từ các tùy chọn menu Home ở dưới cùng.

Nhấn nút Home bằng điều khiển từ xa và chọn ứng dụng từ menu home.

2. Từ Trang chủ ứng dụng, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở góc trên bên phải.

Chọn biểu tượng tìm kiếm ở đầu trang chủ ứng dụng

3. Nhập tên ứng dụng mong muốn vào thanh tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

Nhập tiêu đề ứng dụng bạn muốn vào hộp tìm kiếm và nhấp vào Tìm kiếm

4. Chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt từ kết quả tìm kiếm và chọn Cài đặt trên màn hình chi tiết.

5. Khi quá trình cài đặt ứng dụng hoàn tất, bạn có thể khởi động ứng dụng bằng cách chọn cài đặt

Chọn một ứng dụng và cài đặt nó

Cài đặt ứng dụng (WebOS 2020 5.0)

1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của TV để vào menu Home.
Chọn LG Content Store từ các tùy chọn menu Home ở dưới cùng.

Nhấn nút home điều khiển từ xa và chọn kho nội dung lg từ menu

2. Từ trang chủ LG Content Store, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở góc trên bên phải.

Chọn biểu tượng tìm kiếm ở đầu trang chủ cửa hàng nội dung lg

3. Nhập tên ứng dụng mong muốn vào thanh tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm.

Trong hộp tìm kiếm, nhập tiêu đề ứng dụng bạn muốn và nhấp vào Tìm kiếm

4. Chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt từ kết quả tìm kiếm và chọn 'Cài đặt' trên màn hình chi tiết.

5. Khi quá trình cài đặt ứng dụng hoàn tất, bạn có thể khởi động ứng dụng bằng cách chọn cài đặt

Gỡ cài đặt ứng dụng (WebOS 2022 22)

1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của TV để vào menu Home.

Nhấn nút home trên điều khiển từ xa để vào menu

2. Chọn [Chỉnh sửa danh sách ứng dụng] ở cuối bên phải.
Ngoài ra, bạn có thể chọn ứng dụng cần xóa và nhấn và giữ nó trong 3 giây để vào [Chỉnh sửa danh sách ứng dụng].

Nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn xóa để vào Chỉnh sửa danh sách ứng dụng

3. Chọn một ứng dụng sẽ hiển thịthùng rác(thùng rác) phía trên biểu tượng ứng dụng.
Chọn nútthùng rác(thùng rác) sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên hỏi [Bạn có chắc chắn muốn xóa nó không?]. Chọn [Có].

Chọn hình thùng rác và xóa nó

Gỡ cài đặt ứng dụng (WebOS 2020 5.0)

1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của TV để vào menu Home.

Nhấn nút home trên điều khiển từ xa để vào menu home

3. Chọn một ứng dụng sẽ hiển thịthùng rác(thùng rác) phía trên biểu tượng ứng dụng. (thùng rác) phía trên biểu tượng ứng dụng.
Chọn nútthùng rác(thùng rác) phía trên biểu tượng ứng dụng. (thùng rác) sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên hỏi [Bạn có chắc chắn muốn xóa nó không?]. Chọn [Có].

Chọn hình thùng rác và xóa nó

Hướng dẫn này được tạo cho tất cả các kiểu máy, vì vậy hình ảnh hoặc nội dung có thể khác với sản phẩm của bạn.

*Câu hỏi bắt buộc