Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Phụ kiện kèm theo dàn âm thanh ARX5500 kết nối thế nào

Xử lý sự cố

  Câu hỏi:

- Tôi thấy có một đoạn dây kèm theo dàn âm thanh ARX5500, không biết kết nối thế nào, và tác dụng là gì?

 

  Trả lời:

- Đây là dây ăng ten của dàn âm thanh, để thu sóng FM, kết nối đầu màu đen vào cổng ăng ten của dàn âm thanh,

còn hai dây có đầu màu trắng thì để tự do, đó là 2 râu để thu tín hiệu sóng.

 

*Câu hỏi bắt buộc