Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách kết nối loa với âm ly của dàn âm thanh model ARX8500

Xử lý sự cố

  Câu hỏi:

   Tôi dùng dàn âm thanh LG model ARX8500. Cách kết nối loa với âm ly thế nào?

  Trả lời:

* Bạn có thể tham khảo các kết nối dưới đây.

  Cách cài đặt:

* Trên mỗi đoạn dây đều có gắn màu, kết nối theo đúng màu sắc trên dây, đoạn dây màu cam thì gắn vào

vị trí màu cam trên âm ly, màu xanh lá cây gắn vào vị trí màu xanh lá cây, tương tự các màu còn lại. Trong đó các dây

màu trắng kết nối hàng rắc phía trên, các dây sọc đen kết nối hàng rắc phía dưới.

* Trên loa cũng tương tự. Phần dây sọc đen sẽ gắn vào cổng( - ). Phần dây trắng gắn vào cổng( + )

*Câu hỏi bắt buộc