Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách kết nối loa Bluetooth NP7550 với laptop

Xử lý sự cố

 

symptom Câu hỏi

Cách kết nối loa Bluetooth NP7550 với laptop như thế nào?

 

cause  Trả lời

Điều kiện kết nối loa Bluetooth NP7550 với laptop là laptop phải có hỗ trợ chức năng Bluetooth.

 

how to fix Cách kết nối

Trên loa Bluetooth NP7550 , bật nguồn loa lên.

 

Trên máy tính, mở My Bluetooth, sẽ thấy thiết bị loa

Kích đúp hoặc open thiết bị loa. Sau đó kích vào Connect

 

*

 

 Kích chuột phải vào Volume( biểu tượng loa) trên máy tính > chọn Playback devices

Chọn vào Bluetooth> chọn vào mục Set as Default Devices > OK.

 

*Câu hỏi bắt buộc