Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Điện thoại E400 không kết nối USB qua máy tính, PC không sạc được bằng cổng USB

Xử lý sự cố

Điện thoại E400 không kết nối USB qua máy tính, PC không sạc được bằng cổng USB

Khái niệm

Nó là một đặc điểm để khách hàng có thể thấy và lựa chọn tất cả các tính năng khả dụng khi kết nối USB (điều này rất thuận

 tiện cho khách hàng).

 

Vấn đề

 

Yêu cầu các chức năng, bộ lưu trữ USB / Đồng bộ với máy tính (PC SYNC) phải khả dụng.

 

Khắc phục

1. Chọn các chức năng trên cửa sổ hiện ra để cài đặt các tính năng kết nối USB và giải thích các

 tính năng này.

2. Khi cửa sổ thông báo không tự động hiển thị, điều đó có nghĩa là đã chọn chức năng “không hiển thị cửa sổ này ở lần

kết nối sau – Ask no more / Dont ask again”. Lúc này cửa sổ thông báo sẽ hiển thị trên thanh tab (Xem hình dưới).

*Câu hỏi bắt buộc