Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để đóng ứng dụng đang chạy để tiết kiệm Pin và tăng tốc độ vi xử lý E400

  • Ứng dụng
  • Cài đặt ứng dụng
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 03/18/2015

Làm thế nào để đóng ứng dụng đang chạy?

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500