Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách sử dụng SmartShare (SmartShare Beam)?

Hoạt động

 

function Chức năng

            SmartShare là chức năng cho phép chia sẻ hoặc gửi thông tin của các thiết bị qua mạng(hình ảnh, file âm thanh hoặc video)

         ■ Khi SmartShare bắt đầu hoạt động, BT/Wi-Fi được tự động bật lên, tìm kiếm và kết nối tới các thiết bị
             - Connectable Playing Service : DLNA(Wi-Fi), Miracast(Wi-Fi Direct), BT Headset(BT A2DP), BT Speaker(BT A2DP) etc.
             - Connectable Transmitting Service (SmartShare Beam) : Wi-Fi Direct Send/BT OPP connectable devices

         ■ MOdel hỗ trơ : G2, G3, G3 beat, G flex, G flex2 etc

         Các bước kiểm tra khi  lỗi kết nối              

            -  KIểm tra các kết nồi Wifi 

            - Kiểm tra cài đặt BEAM, và khởi động lại máy

how to setup Cách cài đặt

         ■ Cách thiết lập SmartShare

                1. Click [SmartShare] 

                2. Bluetooth and Wi-Fi sẽ được tự động bật lên

                3. Lựa chọn thiết bị để kết nối

                4. Chuyển đến mục Beam và lựa chọn thiết bị nhận

                 how to setup smartshare

 

           ■ Các thiết lập SmartShare Beam

                1.Bật chế độ SmartShare Beam trong phần cài đặt (lựa chọn các thiết bị) 

                2. Click [Share] at the top, then click [SmartShare Beam] at the bottom.

                3. Lựa chọn thiết bị

                 how to setup smartshare beam

*Câu hỏi bắt buộc