Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

How can I reset my phone when I forget password and my Gmail account?

Xử lý sự cố

 

symptom Nguyên nhân

            Khách hàng quên mật khẩu khóa màn hình (Settings >Display > Lock screen > Select screen lock).

 

 

how to setup Cách khắc phục

          ■ Vào phần forgot password nhập mã pin để khôi phục lại hoặc truy cập vào tài khoản Gmail

 

             how to get backup pin 

 

          ■ Nếu quên cả mã PIN và tài khoản Gmail, bạn có thể truy cập vào chế độ recovery tài khoản google để khôi phục lại

           

             how to get back up pin

 

           

                  

           

 

 

*Câu hỏi bắt buộc