Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Lỗi khi chạy Qvoice

Xử lý sự cố

 

 

symptom Hiện tượng

          ■ Khi kích hoạt Qvoice, có lỗi xuất hiện khi nhận dạng giọng nói. Hiện tượng này xuất hiện sau khi nâng cấp  Google app lên phiên bản 4.1.24

 

how to fix Cách khắc phục

               Nâng cấp lên phiên bản mới nhất (v4.1.29 or higher) của Google app  để sửa lỗi

               

 

              google app update

 

*Câu hỏi bắt buộc