Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Chế độ ISO trong chụp ảnh manual

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

 

Function Function

 

         ▶ ISO: Được sử dụng để kiểm soát ISO (độ nhạy).
                   1. Khi bạn kích hoạt nút ISO, AE-L được kích hoạt. EV không thể được sửa đổi khi AE-L được kích hoạt.
                   Lưu ý: cài đặt ISO trước sẽ được sử dụng khi tùy chọn AE-L là trên.
                   2.EV được điều chỉnh tự động theo các giá trị ISO hoặc SS hiện nay.
                   3. Nếu bạn thay đổi ISO hay SS giá trị với AE-L ON, vô hiệu hóa tùy chọn AE-L sẽ trở lại các thiết lập ISO / SS trở về giá trị chế độ AUTO.

                           Control ISO

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500