Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

Cách sử dụng email của LG G4?

Hoạt động

 

 

Function LG G4 EMAIL BASICS

 

                Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để đọc email từ các dịch vụ khác ngoài Gmail ™.

              Các ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và Microsoft Exchange (cho người dùng doanh nghiệp).

              Lưu ý: Một số Cài đặt, trình đơn, hoặc biểu tượng có thể khác với các thiết bị của bạn tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của bạn và không dây nhà cung cấp dịch vụ.


             1. Create an Email
 

                ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Email

                   ② Chạm biểu tượng Compose để soạn một tin nhắn mới.

                   ③ Tập Đính kèm biểu tượng để đính kèm một tập tin.

                   ④ Chạm vào biểu tượng Gửi khi hoàn tất.

 

           2. Read an Email
 

                    ① Từ màn hình Home, chạm Apps> Email

                        Lưu ý: Khi có email mới, một thông báo xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo bảng Notifications xuống và gõ nhẹ vào mail thông báo.

                   ② Tap Hộp thư đến trong góc trên bên trái cho một cái nhìn nhanh chóng của các tài khoản. Chạm vào Hộp thư đến kết hợp để xem tất cả các email trong một sợi tự thời gian hoặc một thư mục riêng lẻ theo từng tài khoản tương ứng.

                   ③ Chạm vào chủ đề của một email để xem.

                   ④ Nếu có được đính kèm tập tin, họ sẽ hiển thị dưới dòng tiêu đề. Bấm vào tập tin để xem.

                   ⑤ Tap nút Tải về bên cạnh các tập tin đính kèm bạn muốn lưu vào bộ nhớ.

                        Lưu ý: Từ màn hình Home, chạm Apps> Quản lý tập tin> Tất cả các tập tin> Bộ nhớ trong> Download. File lưu của bạn được nằm trong thư mục này.

 

*Câu hỏi bắt buộc