Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi. Tìm thông tin hữu tích về sản phẩm LG của bạn qua Thư Viện Trợ Giúp của chúng tôi.

Thư viện Trợ giúp

Tìm kiếm thông tin hữu ích về sản phẩm LG của Quý Khách

[LG G4]Tại sao G4 Không nhận bộ nhớ ngoại qua OTG?

Xử lý sự cố

 

Symptom Symptom

           Nếu ổ cứng gắn ngoài hoặc người hâm mộ với kết nối USB tiêu thụ điện năng cao họ có thể không được ghi nhận khi kết nối qua OTG.

                      Lưu ý: Nếu tiêu thụ điện năng nhất thời khi kết nối qua OTG 600mA hoặc cao hơn, kết nối sẽ bị mất. 

  How to fix                         

How to fix

            USB tiêu chuẩn là 500mA. Xin lưu ý rằng các thiết bị được hỗ trợ nếu tiêu thụ điện năng của họ cao hơn.

            1.Với các model trước LG đối thủ cạnh tranh không có hạn chế này đã làm việc với các thiết bị như vậy.
                Tuy nhiên,  một trong những mối lo ngại rằng sự tiêu thụ điện tăng (nhanh hơn bình thường nhiều hơn bốn lần)
                điện thoại có thể tắt nguồn do pin bị hỏng

 

            2.Trong trường hợp này, các thiết bị hoạt động có thể trở nên không ổn định hiệu suất sản phẩm cũng có thể bị ảnh hưởng.
                Bây giờ mô hình LG mới không hỗ trợ kết nối với các thiết bị tiêu thụ điện năng cao để bảo đảm sự ổn định của việc sử dụng sản phẩm.
*Câu hỏi bắt buộc